Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Aalburg (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Dhr. Pim Bouman

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider BAB - Belangen Aalburgse Burgers
Lijsttrekker BAB - Belangen Aalburgse Burgers (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Infrastructuur, Recreatie / Toerisme, Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Verkeer en Vervoer, WelzijnToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Pim Bouman heeft in zijn portefeuille: Openbare Werken, Water (o.a. Deltaprogramma), Verkeer en Vervoer, Speeltuinen, RBT/ROB (rol van commandite), Recreatie en toerisme, Milieu, afval en duurzaamheid, Riolering, Vergunningverlening en toezicht, Natuur en landschapsontwikkeling, Sportbeleid, Sportaccommodaties, Sportsubsidies, Sport en welzijn.

Pim Bouman is de derde locoburgemeester.

Bestuursperiode 2014-2015
Wethouder Pim Bouman (BAB) heeft in zijn portefeuille: Openbare Werken, Verkeer en Vervoer, Speeltuinen, Lokale economische zaken, Werkgelegenheid, Markten/standplaatsenbeleid, Bedrijfsvestiging, RBT/ROB (rol van commandite), Decentralisatie Participatiewet, Lokaal sociaal beleid, Sociale zaken, Minimabeleid, Bijzondere bijstand, Sociale activering,
Recreatie en toerisme, Milieu, afval en duurzaamheid, Riolering,
Natuur en landschapsontwikkeling en Vergunningverlening en toezicht.

Pim Bouman is de derde locoburgemeester bij de gemeente Aalburg.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Pim Bouman (BAB: Belangen Aalburgse Burgers) 419 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Pim Bouman, Raadslid, BAB - Belangen Aalburgse Burgers, gemeente Aalburg

Dhr. Bas Duijster

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: september 2008 (10 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bas Duijster is algemeen Directeur en gemeentesecretaris van de gemeente Aalburg. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Aalburg. Ook is Bas Duijster algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. B&W worden in hun dagelijks werk bijgestaan en geadviseerd door het ambtelijk apparaat.

Gemeentesecretaris Duijster was eerder Hoofd Sector Middelen van de gemeente Aalburg.

Dhr. Fons Naterop

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: september 2008 (10 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Sociale Zaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Cultuur, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Fons Naterop (CDA) heeft in zijn portefeuille: Bestuur, Kabinetszaken, Bestuurlijke coördinatie en planning, Dorpsraden, Coördinatie regionale en intergemeentelijke zaken (waaronder LHA-samenwerking), Burgerzaken/verkiezingen, Algemene bestuurlijke en juridische zaken (incl. bijzondere wetten), Communicatie, waaronder ook voorlichting en representatie, Internationale contacten, Openbare orde en veiligheid (inclusief brandweer, politie en rampenbestrijding), Regionale economische zaken, Kunst en cultuur, bibliotheek, Cultuursubsidies, Muzieksubsidies, Monumentenzorg/cultureel erfgoed, streekarchief, Transitie jeugd, Jeugd- en jongerenwerk/beleid, Jeugdgezondheidszorg, Gezondheidszorg algemeen en Regionale ambulance voorziening (RAV),
Project Samen Doen, Vrijwilligerswerk, Project Integrale Dorpsontwikkelingsplannen (afronding), Coördinatie vergunningverlening, toezich en Handhaving .

Coalitieperiode 2010-2014
Fons Naterop heeft in zijn portefeuille: Bestuur, organisatie, openbare orde en veiligheid, kunst en verantwoordelijk voor het cultuurbeleid in de gemeente Aalburg.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Fons Naterop is zowel voorzitter van het college van burgemeesters en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Aalburg. Fons Naterop is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.

Dhr. Cees Schreuders

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: november 2015 (3 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Subsidies, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Cees Schreuders (CDA) heeft in zijn portefeuille: Onderwijs (inclusief accommodaties), Leerlingenvervoer, Leerplicht/vroegtijdig schoolverlaten, Brede school, Kinderopvang, Peuterspeelzalen, Onderwijsachterstand, Schoolmaatschappelijk werk, Decentralisatie/transitie AWBZ en WMO, Ouderenbeleid, Subsidiebeleid, Maatschappelijk werk, Transitie jeugd, Jeugd- en jongerenwerk/beleid en Jeugdgezondheidszorg.

Cees Schreuders is de 1e locoburgemeester in Aalburg.

Dhr. Wijnand van der Hoeven

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: november 2015 (3 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Sociale Zaken, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Wijnand van der Hoeven (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Fusie Aalburg/Werkendam/Woudrichem, Economische zaken, Werkgelegenheid, Bedrijfsvestiging, Markten/standplaatsenbeleid, Decentralisatie Participatiewet, Lokaal sociaal beleid, Sociale zaken, Minimabeleid, Bijzondere bijstand, Sociale activering, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Grondbedrijf/grondexploitaties (primair ruimtelijke aspecten), Project Waterfront De Vene, Project Veense Put (integraal), Project Zuidrand Eethen (3e fase), Project Achilles Veen ( afronding ) en Project Wilhelmina 26.

Wijnand van der Hoeven is de twee locoburgemeester.

Dhr. Arie van Loon

Functie: WethouderPolitiek: SGP
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: oktober 2015 (3 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, P&OToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Arie van Loon (SGP) heeft in zijn portefeuille: Financiën en belastingen, Auditcommissie, Personeel en organisatie, Automatisering, informatisering en informatieveiligheid, Dienstverlening, RBT/ROB (rol van aandeelhouder), Accommodatiebeleid/gemeentelijk vastgoed, Breedband en Grondbedrijf/grondexploitaties (primair financiële aspecten).

Arie van Loon is de vierde locoburgemeester bij de gemeente Aalburg.