Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Aalburg (Noord-Brabant)

Pagina 2 van 3 (27 resultaten)

Mevr. Ria Kant

Functie: GriffieIn dienst sinds: mei 2012 (6 jaar, 7 maanden in dienst)

Dhr. Emiel Knoop

Functie: Cluster-/sectorhoofdIn dienst sinds: oktober 2009 (9 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Juridische zakenWerkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 2016 is Emiel Knoop Hoofd van het cluster Bestuurlijke en Juridische Zaken.
Vanaf 2009 is Emiel Knoop afdelingshoofd VROM bij de gemeente Aalburg.

2006 - 2009
Afdelingshoofd Openbare Werken, gemeente Aalburg.

Mevr. Jenneke Komejan-Rochat

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Ideaalburg (2014-)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jenneke Komejan-Rochat (Ideaalburg) 42 voorkeurstemmen.

Dhr. Ery Kooi

Functie: GriffierIn dienst sinds: augustus 2006 (12 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Ery Kooi is raadsgriffier van de gemeenteraad in Aalburg.

Dhr. Fons Naterop

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: september 2008 (10 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Sociale Zaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Cultuur, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Fons Naterop (CDA) heeft in zijn portefeuille: Bestuur, Kabinetszaken, Bestuurlijke coördinatie en planning, Dorpsraden, Coördinatie regionale en intergemeentelijke zaken (waaronder LHA-samenwerking), Burgerzaken/verkiezingen, Algemene bestuurlijke en juridische zaken (incl. bijzondere wetten), Communicatie, waaronder ook voorlichting en representatie, Internationale contacten, Openbare orde en veiligheid (inclusief brandweer, politie en rampenbestrijding), Regionale economische zaken, Kunst en cultuur, bibliotheek, Cultuursubsidies, Muzieksubsidies, Monumentenzorg/cultureel erfgoed, streekarchief, Transitie jeugd, Jeugd- en jongerenwerk/beleid, Jeugdgezondheidszorg, Gezondheidszorg algemeen en Regionale ambulance voorziening (RAV),
Project Samen Doen, Vrijwilligerswerk, Project Integrale Dorpsontwikkelingsplannen (afronding), Coördinatie vergunningverlening, toezich en Handhaving .

Coalitieperiode 2010-2014
Fons Naterop heeft in zijn portefeuille: Bestuur, organisatie, openbare orde en veiligheid, kunst en verantwoordelijk voor het cultuurbeleid in de gemeente Aalburg.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Fons Naterop is zowel voorzitter van het college van burgemeesters en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Aalburg. Fons Naterop is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.

Dhr. Cees Nieuwenhuizen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Kees Nieuwenhuizen (ChristenUnie) 114 voorkeurstemmen.Aanverwant:2010Dhr. Cees Nieuwenhuizen, Raadslid, ChristenUnie Aalburg, gemeente Aalburg

Dhr. Kees Noorloos

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter BAB - Belangen Aalburgse Burgers (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Kees Noorloos (BAB: Belangen Aalburgse Burgers) 35 voorkeurstemmen.Aanverwant:1997 - 2006Dhr. Kees Noorloos, Raadslid, BAB - Belangen Aalburgse Burgers, gemeente Aalburg

Dhr. André Rozendaal

Functie: RaadslidPolitiek: SGP
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: oktober 2015 (3 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Jeannet Schouten-van Meteren

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jeannet Schouten-van Meteren (CDA) 39 voorkeurstemmen.

Dhr. Cees Schreuders

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: november 2015 (3 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Subsidies, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Cees Schreuders (CDA) heeft in zijn portefeuille: Onderwijs (inclusief accommodaties), Leerlingenvervoer, Leerplicht/vroegtijdig schoolverlaten, Brede school, Kinderopvang, Peuterspeelzalen, Onderwijsachterstand, Schoolmaatschappelijk werk, Decentralisatie/transitie AWBZ en WMO, Ouderenbeleid, Subsidiebeleid, Maatschappelijk werk, Transitie jeugd, Jeugd- en jongerenwerk/beleid en Jeugdgezondheidszorg.

Cees Schreuders is de 1e locoburgemeester in Aalburg.