Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Bergen op Zoom (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 1 (7 resultaten)

Dhr. Andrew Harijgens

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperode 2018-2022
Wethouder Andrew Harijgens heeft in zijn portefeuille: Duurzaamheid, klimaat, energie en afval (Duurzaamheid, Afvalservice, Milieueducatie, Energie, Verduurzaming gemeentelijk vastgoed, Water- en rioolbeleid), Dierenwelzijn en WMO (Vrijwilligers en mantelzorgers, Ouderen,
Maatschappelijke opvang, Beschermd wonen, vrouwenopvang, Welzijn, Burger- en overheidsparticipatie sociaal, Volksgezondheid en GGD).

Andrew Harijgens is de 5de locoburgemeester.

Dhr. Barry Jacobs

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Ruimtelijke ordening , Sociale Zaken, Vergunningen, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Barry Jacobs heeft in zijn portefeuille: Jeugd, Onderwijs (Voor- en naschoolse educatie, Basis- en voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps-, hoger- en wetenschappelijk onderwijs, Volwasseneneducatie), Sociale zaken, inclusief participatie, Schuldenproblematiek en armoedebeleid, Arbeidsmarkt en werkgelegenheid, Ruimtelijke ontwikkeling (ordening) (Omgevingswet) en Vergunningen.

Barry Jacobs is de 3de locoburgemeester.

Dhr. Frank Petter

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: september 2013 (5 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Frank Petter (CDA) heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, inclusief Sociale veiligheid, Bestuurlijke organisatie en vernieuwing, Burgerzaken, Representatie, Bovenlokale en grensoverschrijdende samenwerking, Jumelage, Externe betrekkingen, Integriteit, Lobby (coördinerend), Toezicht en handhaving.

Coalitieperiode 2014-2018
Frank Petter (CDA) heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke organisatie, Verkiezingen en GBA, Samenspel bestuur en organisatie, Veiligheid, Bestuurlijke (boven)regionale samenwerking en lobby (relatiebeheer) en Jumelage.

Frank Petter is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Bergen op Zoom. Hij is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W Bergen op Zoom. Frank Petter is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem. Van het college is hij wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van de dubbel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Frank Petter is voorzitter van de Raad van Toezicht bij de Besturenraad in Woerden. Tevens is Frank Petter voorzitter van de provinciale raad Gezondheid Noord-Brabant.
Aanverwant:2006 - 2013Dhr. Frank Petter, Burgemeester, CDA Woudrichem, gemeente Woudrichem2003 - 2006Dhr. Frank Petter, Statenlid, CDA Brabant, Provincie Noord-Brabant

Mevr. Annette Stinenbosch

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, P&O, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Annette Stinenbosch heeft in haar portefeuille: Financiën en grondzaken (grondbedrijf), Vastgoed, Toezicht en handhaving, (uitvoerend), Organisatie (Flexibele organisatie, Personeel en organisatie), Facilitaire zaken en inkoop, Informatiemanagement, ICT-gegevensbeheer, Dienstverlening inclusief uitvoering USD en Communicatie .

Annette Stinenbosch is de 4de locoburgemeester.

Dhr. Patrick van der Velden

Functie: WethouderPolitiek: GBWP
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Verkeer en Vervoer, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Patrick van der Velden (GBWP) heeft in zijn portefeuille: Stedelijke ontwikkeling (stad, kernen en buitengebied), Verkeer en vervoer, Openbare ruimte: Groen en water, natuur- en landschapsontwikkeling, Openbare werken (civiel), Binnenstad, Burger- en overheidsparticipatie fysiek, Wonen en volkshuisvesting.

Patrick van der Velden is de 2de locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Patrick van der Velden (GBWP) heeft in zijn portefeuille: Wonen / volkshuisvesting / woningbouwprogrammering, Verkeer, vervoer, parkeren, verkeersveiligheid, mobiliteit, Beheer openbare ruimte (wegen, groen, rioleren, begraafplaatsen), Ontwikkeling buitengebied, Natuurontwikkeling, Koop en verkoop gronden en vastgoed, Milieu, klimaat, leefomgeving, energiecoöperatie, Afval, Burgerparticipatie, overheidsparticipatie (fysiek domein) en Water.

Patrick van der Velden is de vijfde locoburgemeester bij de gemeente Bergen op Zoom.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Patrick van der Velden (GBWP) 328 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2006 - 2014Dhr. Patrick van der Velden, Raadslid, GBWP, gemeente Bergen op Zoom

Dhr. Evert Weys

Functie: WethouderPolitiek: GBWP
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: januari 2019 (1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Evert Weys vervangt tijdelijk wethouder Arjan van der Weegen.

Dhr. Theo Wingens

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: augustus 2018 (7 maanden in dienst)
Toelichting: Theo Wingens is lid van het directieteam / directeur, gemeente Bergen op Zoom.Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf januari 2018 tot augustus 2018 is Theo Wingers waarnemend gemeentesecretaris.

2006 - 2009
Theo Wingens is directeur Middelen, gemeente Bergen op Zoom.
Aanverwant:2001 - 2005Dhr. Theo Wingens, Directeur, gemeente Breda