Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Bergen op Zoom (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 6 (54 resultaten)

Dhr. Andrew Harijgens

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperode 2018-2022
Wethouder Andrew Harijgens heeft in zijn portefeuille: Duurzaamheid, klimaat, energie en afval (Duurzaamheid, Afvalservice, Milieueducatie, Energie, Verduurzaming gemeentelijk vastgoed, Water- en rioolbeleid), Dierenwelzijn en WMO (Vrijwilligers en mantelzorgers, Ouderen,
Maatschappelijke opvang, Beschermd wonen, vrouwenopvang, Welzijn, Burger- en overheidsparticipatie sociaal, Volksgezondheid en GGD).

Andrew Harijgens is de 5de locoburgemeester.

Dhr. Barry Jacobs

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Ruimtelijke ordening , Sociale Zaken, Vergunningen, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Barry Jacobs heeft in zijn portefeuille: Jeugd, Onderwijs (Voor- en naschoolse educatie, Basis- en voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps-, hoger- en wetenschappelijk onderwijs, Volwasseneneducatie), Sociale zaken, inclusief participatie, Schuldenproblematiek en armoedebeleid, Arbeidsmarkt en werkgelegenheid, Ruimtelijke ontwikkeling (ordening) (Omgevingswet) en Vergunningen.

Barry Jacobs is de 3de locoburgemeester.

Dhr. Patrick van der Velden

Functie: WethouderPolitiek: GBWP
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Verkeer en Vervoer, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Patrick van der Velden (GBWP) heeft in zijn portefeuille: Stedelijke ontwikkeling (stad, kernen en buitengebied), Verkeer en vervoer, Openbare ruimte: Groen en water, natuur- en landschapsontwikkeling, Openbare werken (civiel), Binnenstad, Burger- en overheidsparticipatie fysiek, Wonen en volkshuisvesting.

Patrick van der Velden is de 2de locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Patrick van der Velden (GBWP) heeft in zijn portefeuille: Wonen / volkshuisvesting / woningbouwprogrammering, Verkeer, vervoer, parkeren, verkeersveiligheid, mobiliteit, Beheer openbare ruimte (wegen, groen, rioleren, begraafplaatsen), Ontwikkeling buitengebied, Natuurontwikkeling, Koop en verkoop gronden en vastgoed, Milieu, klimaat, leefomgeving, energiecoöperatie, Afval, Burgerparticipatie, overheidsparticipatie (fysiek domein) en Water.

Patrick van der Velden is de vijfde locoburgemeester bij de gemeente Bergen op Zoom.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Patrick van der Velden (GBWP) 328 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2006 - 2014Dhr. Patrick van der Velden, Raadslid, GBWP, gemeente Bergen op Zoom

Dhr. Evert Weys

Functie: WethouderPolitiek: GBWP
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: januari 2019 (1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Evert Weys vervangt tijdelijk wethouder Arjan van der Weegen.

Mevr. Annette Stinenbosch

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, P&O, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Annette Stinenbosch heeft in haar portefeuille: Financiën en grondzaken (grondbedrijf), Vastgoed, Toezicht en handhaving, (uitvoerend), Organisatie (Flexibele organisatie, Personeel en organisatie), Facilitaire zaken en inkoop, Informatiemanagement, ICT-gegevensbeheer, Dienstverlening inclusief uitvoering USD en Communicatie .

Annette Stinenbosch is de 4de locoburgemeester.

Dhr. Rob Rijk

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, VergunningenWerkzaamheden bij de Overheid:
Rob Rijk is teamleider Ruimtelijke Ordening en Vergunningen bij de gemeente Bergen op Zoom.

Mevr. Dyana Rommens-Mathijssen

Functie: RaadslidPolitiek: GBWP
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: maart 2018 (12 maanden in dienst)

Dhr. Jan de Krom

Functie: RaadslidPolitiek: GBWP
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: mei 2018 (10 maanden in dienst)

Dhr. Joost Pals

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 25 dagen in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Joost Pals (VVD) 129 voorkeurstemmen. Joost Pals heeft 116 voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010.

Dhr. Ufuk Cuman

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ufuk Cuman (D66) 245 voorkeurstemmen.