Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Bergen op Zoom (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 6 (53 resultaten)

Mevr. Yvonne Kammeijer-Luycks

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 4 dagen in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Welzijn, Wonen en Volkshuisvesting, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Yvonne Kammeijer - Luycks (D66) heeft in haar portefeuille: Jeugd, Peuterspeelzalen en kinderopvang, Onderwijs, Welzijn, Dierenwelzijn, Volksgezondheid, Integratie, Vrijwilligers en mantelzorgers, Maatschappelijke opvang, Ouderen, Zorg en wonen, Woonservicegebieden, Leefbaarheid, Communicatie, Lokale media, Burgerparticipatie / overheidsparticipatie sociaal domein, Duurzaamheid, Sociaal Innovatiefonds en Social Return on Investment (SROI).

Yvonne Kammeijer-Luycks is de vierde locoburgemeester bij de gemeente Bergen op Zoom.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Yvonne Kammeijer-Luycks (D66) 2.050 voorkeurstemmen. Yvonne Kammeijer heeft 1.736 voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010.

Dhr. Ad Coppens

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2010 (8 jaar, 26 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, Toezicht en (integrale) handhaving, P&O, BedrijfsvoeringToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ad Coppens (VVD) heeft in zijn portefeuille: Financiën en Grondbedrijf, Dienstverlening, KCC, gemeentewebsite, Vermindering regeldruk, Organisatieontwikkeling en HRM, Informatiemanagement, ICT, gegevensbeheer, Facilitaire zaken en inkoop, Burgerzaken en de Integrale handhaving (incl. handhaving ISD).

Ad Coppens is de derde locoburgemeester bij de gemeente Bergen op Zoom.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Ad Coppens (VVD) heeft in zijn portefeuille: bedrijfsvoering, P&O, ICT, dienstverlening, onderwijs, vergunning en verantwoordelijk voor de handhaving in de gemeente Bergen op Zoom.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ad Coppens (VVD) 334 voorkeurstemmen. Ad Coppens heeft 261 voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010.

Wethouder Ad Coppens was eerder gemeenteraadslid van de VVD Bergen op Zoom.

Dhr. Arjan van der Weegen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider GBWP
Lijsttrekker GBWP (2014)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: november 2011 (6 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Economische Zaken, Sport, Cultuur, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Arjan van der Weegen (GBWP) heeft in zijn portefeuille: Coördinerend wethouder Sociaal Domein, Invoering decentralisaties, Arbeidsmarkt en werkgelegenheid, Sociale Zaken / ISD en WVS, Armoedebeleid en schuldenproblematiek, Cultuur, Sport, Zorg / WMO (Zorg- en Veiligheidshuis).

Arjan van der Weegen is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Bergen op Zoom.

Bestuursperiode 2011-2014
Arjan van der Weegen is wethouder voor GBWP (Gemeentebelangen, Werknemerspartij uit Halsteren-Lepelstraat en Gemeentebelangen/Stadspartij uit Bergen op Zoom). Hij heeft in zijn portefeuille: Sociale Zaken, Sport, Cultuur en Welzijn.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Arjan van der Weegen is lid van de commissie Werk en Inkomen (VNG).
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Arjan van der Weegen (GBWP) 1767 voorkeurstemmen. Arjan van der Weegen heeft 274 voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010.

Dhr. Patrick van der Velden

Functie: WethouderPolitiek: GBWP
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 4 dagen in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Openbare werken, Mobiliteit, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en Volkshuisvesting, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Patrick van der Velden (GBWP) heeft in zijn portefeuille: Wonen / volkshuisvesting / woningbouwprogrammering, Verkeer, vervoer, parkeren, verkeersveiligheid, mobiliteit, Beheer openbare ruimte (wegen, groen, rioleren, begraafplaatsen), Ontwikkeling buitengebied, Natuurontwikkeling, Koop en verkoop gronden en vastgoed, Milieu, klimaat, leefomgeving, energiecoöperatie, Afval, Burgerparticipatie, overheidsparticipatie (fysiek domein) en Water.

Patrick van der Velden is de vijfde locoburgemeester bij de gemeente Bergen op Zoom.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Patrick van der Velden (GBWP) 328 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2006 - 2014Dhr. Patrick van der Velden, Raadslid, GBWP, gemeente Bergen op Zoom

Dhr. Rob Rijk

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: januari 2009 (9 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, VergunningenWerkzaamheden bij de Overheid:
Rob Rijk is teamleider Ruimtelijke Ordening en Vergunningen bij de gemeente Bergen op Zoom.

Dhr. Piet van den Kieboom

Functie: RaadslidPolitiek: BSD - Bergse Sociaal Democraten
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Piet van den Kieboom (BSD) 218 voorkeurstemmen.Aanverwant:2008 - 2010Dhr. Piet van den Kieboom, Wethouder, PvdA, gemeente Rucphen1999 - 2006Dhr. Piet van den Kieboom, Wethouder, PvdA, gemeente Bergen op Zoom

Dhr. ÷mer Duman

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Van oktober 2014 tot begin 2015 wordt gemeenteraadslid Omer Duman tijdelijk vervangen door Carinne Ellion in verband met een detachering in het buitenland.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Omer Duman (D66) 232 voorkeurstemmen. Omer Duman heeft 293 voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010.

Van 2002 tot 2006 was Omer Duman eerder gemeenteraadslid.

Mevr. Rian Govers-GabriŽls

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Rian Govers-Gabriels (VVD) 208 voorkeurstemmen.

Mevr. Carinne Elion-Valter

Functie: RaadslidPolitiek: Lijsttrekker D66 (2018)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: oktober 2016 (1 jaar, 6 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van oktober 2016 tot oktober 2017 vervangt Carinne Elion-Valter raadslid Adriaan Bakx.

Dhr. Wim Musters

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA
Lijsttrekker CDA (2010)
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 1996 (22 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Gemeenteraadslid Wim Musters is fractievoorzitter namens het CDA in de gemeenteraad van Bergen op Zoom.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Wim Musters (CDA) 260 voorkeurstemmen. Wim Musters heeft 1128 voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Vanaf november 2011 is Wim Musters 2e plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. De vice-voorzitter van de gemeenteraad vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid in de raadsvergadering en neemt de technische leiding van de vergadering op zich. Dit komt voor wanneer de burgemeester bijvoorbeeld geveld is door ziekte. Het voorzitterschap van de raad is functioneel. Wim Musters behoudt het stemrecht tijdens de raadsvergadering.