Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Bergen op Zoom (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 6 (54 resultaten)

Dhr. Andrew Harijgens

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperode 2018-2022
Wethouder Andrew Harijgens heeft in zijn portefeuille: Duurzaamheid, klimaat, energie en afval (Duurzaamheid, Afvalservice, Milieueducatie, Energie, Verduurzaming gemeentelijk vastgoed, Water- en rioolbeleid), Dierenwelzijn en WMO (Vrijwilligers en mantelzorgers, Ouderen,
Maatschappelijke opvang, Beschermd wonen, vrouwenopvang, Welzijn, Burger- en overheidsparticipatie sociaal, Volksgezondheid en GGD).

Andrew Harijgens is de 5de locoburgemeester.

Dhr. Barry Jacobs

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Ruimtelijke ordening , Sociale Zaken, Vergunningen, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Barry Jacobs heeft in zijn portefeuille: Jeugd, Onderwijs (Voor- en naschoolse educatie, Basis- en voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps-, hoger- en wetenschappelijk onderwijs, Volwasseneneducatie), Sociale zaken, inclusief participatie, Schuldenproblematiek en armoedebeleid, Arbeidsmarkt en werkgelegenheid, Ruimtelijke ontwikkeling (ordening) (Omgevingswet) en Vergunningen.

Barry Jacobs is de 3de locoburgemeester.

Dhr. Patrick van der Velden

Functie: WethouderPolitiek: GBWP
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Verkeer en Vervoer, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Patrick van der Velden (GBWP) heeft in zijn portefeuille: Stedelijke ontwikkeling (stad, kernen en buitengebied), Verkeer en vervoer, Openbare ruimte: Groen en water, natuur- en landschapsontwikkeling, Openbare werken (civiel), Binnenstad, Burger- en overheidsparticipatie fysiek, Wonen en volkshuisvesting.

Patrick van der Velden is de 2de locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Patrick van der Velden (GBWP) heeft in zijn portefeuille: Wonen / volkshuisvesting / woningbouwprogrammering, Verkeer, vervoer, parkeren, verkeersveiligheid, mobiliteit, Beheer openbare ruimte (wegen, groen, rioleren, begraafplaatsen), Ontwikkeling buitengebied, Natuurontwikkeling, Koop en verkoop gronden en vastgoed, Milieu, klimaat, leefomgeving, energiecoöperatie, Afval, Burgerparticipatie, overheidsparticipatie (fysiek domein) en Water.

Patrick van der Velden is de vijfde locoburgemeester bij de gemeente Bergen op Zoom.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Patrick van der Velden (GBWP) 328 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2006 - 2014Dhr. Patrick van der Velden, Raadslid, GBWP, gemeente Bergen op Zoom

Mevr. Annette Stinenbosch

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, P&O, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Annette Stinenbosch heeft in haar portefeuille: Financiën en grondzaken (grondbedrijf), Vastgoed, Toezicht en handhaving, (uitvoerend), Organisatie (Flexibele organisatie, Personeel en organisatie), Facilitaire zaken en inkoop, Informatiemanagement, ICT-gegevensbeheer, Dienstverlening inclusief uitvoering USD en Communicatie .

Annette Stinenbosch is de 4de locoburgemeester.

Dhr. Arjan van der Weegen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider GBWP
Lijsttrekker GBWP (2014)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: november 2011 (7 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Sport, Cultuur, Economische Zaken, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Arjan van der Weegen (GBWP) heeft in zijn portefeuille: Economische zaken (Citymarketing, Bedrijventerreinen, Ondernemersloket/ondernemersfonds/acquisitie, Toerisme en Leisure, Rewin, BOM, Biobased Delta, Evenementen, Aangenaam Bergen op Zoom), Cultuur (Cultureel erfgoed, Monumenten, Cultuurbeleid, Cultuurbedrijf) en Sport (Sportaccomodaties, Sportbeleid, Topsport, Fitfabriek, Zwembaden).

Andrew van der Weegen is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Arjan van der Weegen (GBWP) heeft in zijn portefeuille: Coördinerend wethouder Sociaal Domein, Invoering decentralisaties, Arbeidsmarkt en werkgelegenheid, Sociale Zaken / ISD en WVS, Armoedebeleid en schuldenproblematiek, Cultuur, Sport, Zorg / WMO (Zorg- en Veiligheidshuis).

Arjan van der Weegen is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Bergen op Zoom.

Bestuursperiode 2011-2014
Arjan van der Weegen is wethouder voor GBWP (Gemeentebelangen, Werknemerspartij uit Halsteren-Lepelstraat en Gemeentebelangen/Stadspartij uit Bergen op Zoom). Hij heeft in zijn portefeuille: Sociale Zaken, Sport, Cultuur en Welzijn.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf september 2018 wordt Arjan van der Weegen tijdelijk als wethouder vervangen.

Arjan van der Weegen is lid van de commissie Werk en Inkomen (VNG).
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Arjan van der Weegen (GBWP) 1767 voorkeurstemmen. Arjan van der Weegen heeft 274 voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010.

Dhr. Rob Rijk

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: januari 2009 (9 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, VergunningenWerkzaamheden bij de Overheid:
Rob Rijk is teamleider Ruimtelijke Ordening en Vergunningen bij de gemeente Bergen op Zoom.

Dhr. Ton Linssen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Lijst Linssen (2016-)
Politiek leider Lijst Linssen
Lijsttrekker Lijst Linssen (2018)
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2016 (2 jaar, 8 maanden in dienst)

Dhr. Evert Weys

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter GBWP (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: oktober 2011 (7 jaar, 2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Evert Weys (GBWP) 123 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2004 - heden Dhr. Evert Weys, Hoofdafdeling, gemeente Tholen

Dhr. Gertjan Huismans

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Fractie Huismans (2018-)
Politiek leider Fractie Huismans
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: januari 1999 (19 jaar, 11 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Tot 25 september 2018 is Gertjan Huismans raadslid voor de VVD.

Gemeenteraadslid GertJan Huismans was fractievoorzitter namens de VVD in de gemeenteraad van Bergen op Zoom (van 2008 tot maart 2018).

GertJan Huismans is lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Hij heeft 1712 voorkeurstemmen. GertJan Huismans heeft 2109 voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. In 2010 is hij lijsttrekker.

GertJan Huisman is lid van de commissie Stad & Ruimte en lid van de commissie Mens & Maatschappij.


Dhr. Meino Dam

Functie: RaadslidPolitiek: Lijst Linssen
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Meino Dam (Lijst Linssen) 214 voorkeurstemmen.