Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Bergen op Zoom (Noord-Brabant)

Pagina 5 van 6 (54 resultaten)

Dhr. Patrick van der Velden

Functie: WethouderPolitiek: GBWP
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Verkeer en Vervoer, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Patrick van der Velden (GBWP) heeft in zijn portefeuille: Stedelijke ontwikkeling (stad, kernen en buitengebied), Verkeer en vervoer, Openbare ruimte: Groen en water, natuur- en landschapsontwikkeling, Openbare werken (civiel), Binnenstad, Burger- en overheidsparticipatie fysiek, Wonen en volkshuisvesting.

Patrick van der Velden is de 2de locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Patrick van der Velden (GBWP) heeft in zijn portefeuille: Wonen / volkshuisvesting / woningbouwprogrammering, Verkeer, vervoer, parkeren, verkeersveiligheid, mobiliteit, Beheer openbare ruimte (wegen, groen, rioleren, begraafplaatsen), Ontwikkeling buitengebied, Natuurontwikkeling, Koop en verkoop gronden en vastgoed, Milieu, klimaat, leefomgeving, energiecoöperatie, Afval, Burgerparticipatie, overheidsparticipatie (fysiek domein) en Water.

Patrick van der Velden is de vijfde locoburgemeester bij de gemeente Bergen op Zoom.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Patrick van der Velden (GBWP) 328 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2006 - 2014Dhr. Patrick van der Velden, Raadslid, GBWP, gemeente Bergen op Zoom

Dhr. Arjan van der Weegen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider GBWP
Lijsttrekker GBWP (2014)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: november 2011 (7 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Sport, Cultuur, Economische Zaken, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Arjan van der Weegen (GBWP) heeft in zijn portefeuille: Economische zaken (Citymarketing, Bedrijventerreinen, Ondernemersloket/ondernemersfonds/acquisitie, Toerisme en Leisure, Rewin, BOM, Biobased Delta, Evenementen, Aangenaam Bergen op Zoom), Cultuur (Cultureel erfgoed, Monumenten, Cultuurbeleid, Cultuurbedrijf) en Sport (Sportaccomodaties, Sportbeleid, Topsport, Fitfabriek, Zwembaden).

Andrew van der Weegen is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Arjan van der Weegen (GBWP) heeft in zijn portefeuille: Coördinerend wethouder Sociaal Domein, Invoering decentralisaties, Arbeidsmarkt en werkgelegenheid, Sociale Zaken / ISD en WVS, Armoedebeleid en schuldenproblematiek, Cultuur, Sport, Zorg / WMO (Zorg- en Veiligheidshuis).

Arjan van der Weegen is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Bergen op Zoom.

Bestuursperiode 2011-2014
Arjan van der Weegen is wethouder voor GBWP (Gemeentebelangen, Werknemerspartij uit Halsteren-Lepelstraat en Gemeentebelangen/Stadspartij uit Bergen op Zoom). Hij heeft in zijn portefeuille: Sociale Zaken, Sport, Cultuur en Welzijn.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf september 2018 wordt Arjan van der Weegen tijdelijk als wethouder vervangen.

Arjan van der Weegen is lid van de commissie Werk en Inkomen (VNG).
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Arjan van der Weegen (GBWP) 1767 voorkeurstemmen. Arjan van der Weegen heeft 274 voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010.

Dhr. Maarten van Eekelen

Functie: RaadslidPolitiek: GBWP
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Maarten van Eekelen (GBWP) 669 voorkeurstemmen.Werkzaamheden bij de Overheid:
Maarten van Eekelen is plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad in Bergen op Zoom.
Aanverwant:2011Dhr. Maarten van Eekelen, Wethouder, GBWP, gemeente Bergen op Zoom

Mevr. Lydia van Oudenaren

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Hoofd Vrijtijdseconomie.

Van 2000 tot 2015 diverse functies binnen de gemeente Bergen op Zoom, waaronder strategische adviseur.

Dhr. Erik Verbogt

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2015 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Tot 4 november 2015 was Erik Verbogd raadslid voor de politieke partij 'Lijst Linssen'.

Dhr. Stefaan Verheugt

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (8 maanden in dienst)

Dhr. Hanspeter Verroen

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (6 maanden in dienst)

Dhr. Stijn Verstraten

Functie: DirecteurIn dienst sinds: juli 2013 (5 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale ZakenToelichting: Concernmanager Mens & Organisatie.
Lid van managementteam en afdelingsmanager Maatschappelijke ontwikkeling.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2006 tot 2010 was Stijn Verstraten afdelingshoofd Welzijn en Zorg.

Mevr. Simone Vincken

Functie: AccountmanagerIn dienst sinds: februari 2011 (7 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Economische Zaken

Dhr. John Voets

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Steunpunt Bergen op Zoom (2018-)
Politiek leider Steunpunt Bergen op Zoom
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2018 (8 maanden in dienst)