Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Best (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Dhr. Rik Dijkhoff

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Belastingen, Sport, Subsidies, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Rik Dijkhoff heeft in zijn portefeuille: Financiën, Belastingen en Subsidies, Planning en Control, Inkoop- en Aanbestedingsbeleid, Openbare ruimte, Ondergrondse infrastructuur en Openbare verlichting, Duurzaamheid en Afval(beleid), Sport, Cultuur, Markt en Kermis, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer.

Rik Dijkhoff is locoburgemeester.

Mevr. Ceciel Noordman

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: november 2009 (9 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Ceciel Noordman is Algemeen Directeur / gemeentesecretaris, gemeente Best.

Dhr. Hans Ubachs

Functie: BurgemeesterPolitiek: D66In dienst sinds: november 2017 (1 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Burgemeester Hans Ubachs heeft in zijn portefeuille: Algehele (beleids)coördinatie, Bestuurlijke aangelegenheden, Representatie en externe betrekkingen, Communicatie en voorlichting, Personeel en organisatie, Intergemeentelijke Samenwerking, Openbare Orde en integrale Veiligheid, Handhaving, Horeca en evenementen.

Bestuursperiode 2017-2018
Hans Ubachs heeft in zijn portefeuille: Algehele (beleids)coördinatie, Bestuurlijke aangelegenheden, Representatie en externe betrekkingen, Communicatie en voorlichting, Personeel en organisatie, Intergemeentelijke Samenwerking, Openbare Orde en integrale Veiligheid, Handhaving, Toerisme & Recreatie en evenementen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 21 november 2017 tot 6 november 2018 is Hans Ubachs waarnemend burgemeester in Best.

Dhr. Stan van der Heijden

Functie: WethouderPolitiek: Jongerenpartij JO
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, Recreatie / Toerisme, Sociale Zaken, Cultuur, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Van der Heijden heeft in zijn portefeuille: Economie en Arbeidsmarkt, Sociale Werkvoorziening, Participatie, Werk en Inkomen, Inwonersparticipatie/Integrale wijkontwikkeling, Kunst, Dienstverlening (inclusief Informatievoorziening, Automatisering en Vermindering regeldruk), Toerisme en Recreatie.

Stan van der Heijden is de vierde locoburgemeester.

Mevr. Wilma van der Reijt

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Wilma van der Rijt heeft in haar portefeuille: Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugd- en jongeren, Onderwijs en Kinderopvang, Welzijn, Volksgezondheid en Zorg en Armoedebeleid.

Wilma van der Rijt is de 2de locoburgemeester.

Dhr. Marc van Schuppen

Functie: WethouderPolitiek: Best Open
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Cultuur, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Marc van Schuppen (Best Open) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ontwikkeling, Woonbeleid, Vergunningen, Grondbeleid, Bouw- en woningtoezicht, Cultureel Erfgoed, Gemeentelijk vastgoed, Integraal Waterbeheer en Milieubeleid.

Marc van Schuppen is de 3de locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Marc van Schuppen (Best Open) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, Volkshuisvesting, Vergunningen, Grondbeleid, Bouw- en woningtoezicht, Cultureel erfgoed, Gemeentelijk vastgoed, Gebiedsontwikkeling buitengebied en Waterbeheer.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marc van Schuppen (Best Open) 43 voorkeurstemmen. 
Aanverwant:2011 - heden Dhr. Marc van Schuppen, Hoofdafdeling, gemeente Oisterwijk2009 - 2014Dhr. Marc van Schuppen, Raadslid, Fractie Best Open, gemeente Best