Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Best (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 4 (32 resultaten)

Dhr. Stan van der Heijden

Functie: WethouderPolitiek: Jongerenpartij JO
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, Recreatie / Toerisme, Sociale Zaken, Cultuur, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Van der Heijden heeft in zijn portefeuille: Economie en Arbeidsmarkt, Sociale Werkvoorziening, Participatie, Werk en Inkomen, Inwonersparticipatie/Integrale wijkontwikkeling, Kunst, Dienstverlening (inclusief Informatievoorziening, Automatisering en Vermindering regeldruk), Toerisme en Recreatie.

Stan van der Heijden is de vierde locoburgemeester.

Dhr. Rik Dijkhoff

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Belastingen, Sport, Subsidies, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Rik Dijkhoff heeft in zijn portefeuille: Financiën, Belastingen en Subsidies, Planning en Control, Inkoop- en Aanbestedingsbeleid, Openbare ruimte, Ondergrondse infrastructuur en Openbare verlichting, Duurzaamheid en Afval(beleid), Sport, Cultuur, Markt en Kermis, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer.

Rik Dijkhoff is locoburgemeester.

Mevr. Wilma van der Reijt

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Wilma van der Rijt heeft in haar portefeuille: Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugd- en jongeren, Onderwijs en Kinderopvang, Welzijn, Volksgezondheid en Zorg en Armoedebeleid.

Wilma van der Rijt is de 2de locoburgemeester.

Dhr. Marc van Schuppen

Functie: WethouderPolitiek: Best Open
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Cultuur, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Marc van Schuppen (Best Open) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ontwikkeling, Woonbeleid, Vergunningen, Grondbeleid, Bouw- en woningtoezicht, Cultureel Erfgoed, Gemeentelijk vastgoed, Integraal Waterbeheer en Milieubeleid.

Marc van Schuppen is de 3de locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Marc van Schuppen (Best Open) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, Volkshuisvesting, Vergunningen, Grondbeleid, Bouw- en woningtoezicht, Cultureel erfgoed, Gemeentelijk vastgoed, Gebiedsontwikkeling buitengebied en Waterbeheer.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marc van Schuppen (Best Open) 43 voorkeurstemmen. 
Aanverwant:2011 - heden Dhr. Marc van Schuppen, Hoofdafdeling, gemeente Oisterwijk2009 - 2014Dhr. Marc van Schuppen, Raadslid, Fractie Best Open, gemeente Best

Dhr. Rob Snellen

Functie: RaadslidPolitiek: Jongerenpartij JO
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (12 maanden in dienst)

Dhr. Gaston Slagers

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2018-)
Lijsttrekker CDA (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 25 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Gaston Slagers lijsttrekker van het CDA bij de gemeente Best. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gaston Slagers (CDA) 719 voorkeurstemmen. 
  
Van 2010 tot 2015 is gemeenteraadslid Gaston Slagers fractievoorzitter namens het CDA in de gemeenteraad van Best.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 is Gaston Slagers lijsttrekker van het CDA bij de gemeente Best.


Dhr. John Verheijen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2018 (12 maanden in dienst)

Mevr. Véronique Zeeman

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Best Open (2018-)
Lijsttrekker Best Open (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Veronique Zeeman (Best Open) 786 voorkeurstemmen.

Dhr. Henk van Kuik

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (12 maanden in dienst)

Mevr. Teuntje Berkhout

Functie: RaadslidPolitiek: Jongerenpartij JO
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2002 (17 jaar, 27 dagen in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Teuntje Berkhout-Theunissen (Jongerenpartij JO) 180 voorkeurstemmen.