Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Best (Noord-Brabant)

Pagina 2 van 3 (23 resultaten)

Dhr. Hans Ubachs

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: D66In dienst sinds: november 2017 (5 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Recreatie / Toerisme, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Hans Ubachs heeft in zijn portefeuille: Algehele (beleids)coördinatie, Bestuurlijke aangelegenheden, Representatie en externe betrekkingen, Communicatie en voorlichting, Personeel en organisatie, Intergemeentelijke Samenwerking, Openbare Orde en integrale Veiligheid, Handhaving, Toerisme & Recreatie en evenementen.

Dhr. Rob Vader

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2012 (6 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot 2014 is gemeenteraadslid Rob Vader fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Best.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Rob Vader (PvdA) 93 voorkeurstemmen. 

Mevr. Peet van de Loo

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 12 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Mobiliteit, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Peet van de Loo (D66) heeft in haar portefeuille: Economie en arbeidsmarkt, Sociale werkvoorziening, Bewonersparticipatie/Integrale wijkontwikkeling, Duurzaamheid- en Milieubeleid, Kunst, Mobiliteit, Dienstverlening en Vermindering regeldruk.
Aanverwant:2009 - 2014Mevr. Peet van de Loo, Gemeentesecretaris, gemeente Sint-Oedenrode1994 - 1998Mevr. Peet van de Loo, Raadslid, D66, gemeente Maastricht

Dhr. Jo van den Boogaard

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Jongerenpartij
Politiek leider Jongerenpartij
Lijsttrekker Jongerenpartij (2014)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 1982 (36 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Fractievoorzitter Jongerenpartij Best, gemeente Best.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jo van den Boogaard (Jongerenpartij JO) 627 voorkeurstemmen.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Jo van den Boogaard is vanaf 1982 actief in de politiek. In hetzelfde jaar is de Jongerenpartij opgericht.


Dhr. Aaldert van der Vlies

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie (2014)
Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Aaldert van der Vlies (ChristenUnie) 320 voorkeurstemmen.

Dhr. Klaas Jan van Hees

Functie: RaadslidPolitiek: Lijsttrekker D66 (2018)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft KlaasJan van Hees (D66) 68 voorkeurstemmen.

Dhr. Marc van Schuppen

Functie: WethouderPolitiek: Best Open
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Cultuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Marc van Schuppen (Best Open) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, Volkshuisvesting, Vergunningen, Grondbeleid, Bouw- en woningtoezicht, Cultureel erfgoed, Gemeentelijk vastgoed, Gebiedsontwikkeling buitengebied en Waterbeheer.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marc van Schuppen (Best Open) 43 voorkeurstemmen. 
Aanverwant:2011 - heden Dhr. Marc van Schuppen, Hoofdafdeling, gemeente Oisterwijk2009 - 2014Dhr. Marc van Schuppen, Raadslid, Fractie Best Open, gemeente Best

Mevr. Diana van Weert-van Geffen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Gemeentebelangen
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: oktober 2012 (5 jaar, 6 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Gemeenteraadslid Diana van Weert-van Geffen is fractievoorzitter van Gemeentebelangen Best.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Diana van Weert-van Geffen (Gemeentebelangen Best) 140 voorkeurstemmen. 

Eerder is Diana van Weert-van Gefffen in 2002 tot 2006 raadslid geweest voor Reinders Rooyakkers Gemeentebelangen.

Dhr. John Verheijen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2013 (4 jaar, 12 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Sport, Cultuur, Openbare werken, Subsidies, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder John Verheijen (VVD) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Belastingen en subsidies, Planning en Control, Inkoop- en aanbestedingsbeleid, Openbare ruimte, Maatschappelijke accommodaties, Sport, cultuur en evenementen.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder John Verheijen (VVD) heeft in zijn portefeuille: Centrumontwikkeling, Coördinatie bezuinigingsopdrachten, Financiën en belastingen, Economische zaken en Inkoop- en aanbestedingsbeleid. John Verheijen is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Best.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is John Verheijen lijsttrekker van de VVD in de gemeente Best. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft John Verheijen (VVD) 903 voorkeurstemmen. 
Aanverwant:2010 - 2013Dhr. John Verheijen, Raadslid, VVD Best, gemeente Best

Dhr. Albert Vermeulen

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen Best
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: november 2014 (3 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Albert Vermeulen (Gemeentebelangen Best) 56 voorkeurstemmen.