Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Boekel (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 2 (20 resultaten)

Dhr. Henri Willems

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Gemeenschapsbelang Venhorst
Lijsttrekker Gemeenschapsbelang Venhorst (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Cultuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Onderwijs, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Henri Willems (Gemeenschapsbelang Venhorst) heeft in zijn portefeuille: Welzijn: subsidiebeleid,sport, kunst en cultuur, basiseducatie, bibliotheek, gehandicapten-, ouderen- en jongerenbeleid, Onderwijs/leerlingenvervoer, Gezondheidszorg en Maatschappelijk werk, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Sociale zaken en werkgelegenheid, Armoedebeleid, Sociale werkvoorziening, Integrale dorpsontwikkelingsplannen (IDOP), Markten, kermissen en evenementen, Speelgelegenheden, Handhaving en Afvalinzameling.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Henri Willems (Gemeenschapsbelang Venhorst) heeft in zijn portefeuille: Welzijn, onderwijs, WMO, sociale werkvoorziening en verantwoordelijk voor de handhaving in gemeente Boekel.

In de vorige bestuursperiode heeft Henri Willems de portefeuille: Welzijn: subsidiebeleid,sport, kunst en cultuur, basiseducatie, bibliotheek, gehandicapten-, ouderen- en jongerenbeleid, Onderwijs/leerlingenvervoer, Gezondheidszorg en Maatschappelijk werk, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Sociale zaken en werkgelegenheid, Armoedebeleid, Sociale werkvoorziening, Integrale dorpsontwikkelingsplannen (IDOP), Markten, kermissen en evenementen, Speelgelegenheden, Handhaving en
Afvalinzameling.
Werkzaamheden bij de Overheid: 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Henri Willems (Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel) 721 voorkeurstemmen.  

Dhr. Ted van de Loo

Functie: WethouderPolitiek: DOP
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Economische Zaken, Openbare werken, Mobiliteit, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ted van de Loo (Democratisch Onafhankelijke Partij) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Volkshuisvesting, Milieu, Monumenten, Openbare werken, Civiel- en cultuurtechniek, Verkeer en vervoer, Bouwgrondexploitatie en grondzaken, Duurzaamheid, Lid Platform Groene Ruimte en Thematrekker Vitaal Landelijk Gebied 5*NOB.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Ted van de Loo (DOP) heeft in zijn portefeuille: ruimtelijke en economische ontwikkeling, volkshuisvesting, milieu, openbare werken, verkeer en vervoeren verantwoordelijk voor het duurzaamheidsbeleid van gemeente Boekel.
Werkzaamheden bij de Overheid:


2006 - 2009 
Ted van de Loo is wethouder Ruimtelijke Ordening, gemeente Oirschot.

Aanverwant:2006 - 2009Dhr. Ted van de Loo, Wethouder, Dorpsvisie, gemeente Oirschot

Dhr. Harm de Bruin

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Harm de Bruin (CDA) 64 voorkeurstemmen.

Dhr. Bart van den Hoogen

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeenschapsbelang Venhorst
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Bart van den Hoogen (Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel) 46 voorkeurstemmen.

Mevr. Gerty Vallee-Jansen

Functie: RaadslidPolitiek: D.O.P. Boekel
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: november 2015 (2 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Erik van Mierlo

Functie: RaadslidPolitiek: D.O.P. Boekel
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Erik van Mierlo (Democratisch Onafhankelijke Partij) 84 voorkeurstemmen.

Dhr. Ton van de Ven

Functie: RaadslidPolitiek: Lijsttrekker D.O.P. Boekel (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2007 (11 jaar, 24 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Ton van de Ven lijsttrekker van DOP Boekel. Ton van de Ven heeft 646 voorkeurstemmen.
Aanverwant:1998 - 2014Dhr. Ton van de Ven, Raadslid, VVD, gemeente Haaren

Dhr. Axel de Wit

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeenschapsbelang Venhorst
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Axel de Wit 20 voorkeurstemmen.

Dhr. Walter Manders

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD
Lijsttrekker VVD (2010, 2014)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Begin 2017 geeft Walter Manders aan dat hij stopt bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.
  
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Walter Manders (VVD) 323 voorkeurstemmen.  
   
Gemeenteraadslid Walter Manders is fractievoorzitter namens de VVD in de gemeenteraad van Boekel.


Dhr. Marius Tielemans

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marius Tielemans (CDA) 109 voorkeurstemmen.