Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Boxtel (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Mevr. Astrid Kraal

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: januari 2019 (5 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringToelichting: Gemeentesecretaris en directeur MijnGemeenteDichtbij. MijnGemeenteDichtbij is de ambtelijke fusieorganisatie tussen de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel.Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot 2019 is Astrid van Kaal teammanager Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling bij MijnGemeenteDichtbij.

Mevr. Marusjka Lestrade-Brouwer

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Subsidies, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Maruška Lestrade-Brouwer (D66) heeft in haar portefeuille: maatschappelijke voorzieningen / welzijnsinstellingen / gemeenschapshuizen, welzijn / volksgezondheid en maatschappelijk werk, onderwijs, Triple Helix, jeugdzorg, regie transformatie jeugdzorg en WMO, Klijnsma gelden, minderheden, subsidies, Greentech Park Boxtel, derde loco-burgemeester en wijkwethouder Boxtel-Oost en Munsel-Selissen.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Marusjka Lestrade-Brouwer (D66) heeft in haar portefeuille: welzijn, jeugd, inclusief decentralisatie jeugdzorg, onderwijs, inclusief decentralisatie passend onderwijs, kunst en cultuur, regionale economie en innovatie. Marusjka Lestrade is wijkwethouder Boxtel-Oost en Munsel-Selissen.

Marusjka Lestrade is de vierde locoburgemeester in Boxtel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Maruska Lestrade-Brouwer (D66) 103 voorkeurstemmen. Zij staat op de 9e positie van de verkiezingslijst.
    
Tot maart 2002 was Marusjka Lestrade gemeenteraadslid.

Dhr. Fons Naterop

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: november 2018 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2018-2022
Fons Naterop heeft in zijn portefeuille: algemeen bestuur, beleidscoördinatie en communicatie, openbare orde en integrale veiligheid, juridische zaken en handhaving, dienstverlening en bedrijfsvoering, inclusief burgerzaken, coördinatie ruimtelijk-economische strategie, promotie, representatie en marketing, intergemeentelijke samenwerking incl. Haaren - Esch, burgerparticipatie en programma ‘meewerkend boxtel'.

Dhr. Peter van de Wiel

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Combinatie95
Lijsttrekker Combinatie95 (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Monumentaal erfgoed, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Peter van de Wiel (Combinatie95) heeft in zijn portefeuille: plattelandsvernieuwing, energietransitie, omgevingsvisie, natuur, milieu en duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling, toerisme en recreatie, grondexploitaties, beheer onroerend goed, volkshuisvesting, monumentenzorg en oudheid / erfgoed, programma Landschappen van Allure, Mozaïek Dommelvallei, Boxtel Binnen de Bruggen, eerste loco-burgemeester en wijkwethouder Liempde en Lennisheuvel.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Peter van de Wiel (Combinatie95) heeft in zijn portefeuille: ruimtelijk ontwikkeling, natuur, milieu en duurzaamheid, inclusief Greentech Park Boxtel en ‘Boxtel Energie Neutraal’, recreatie en toerisme, volkshuisvesting, inclusief erfgoed en monumentenzorg, grondexploitatie en eigendommen en het programma ‘Verkwikkend buitengebied’, inclusief ‘Landschap van Allure'. Peter van de Wiel is wijkwethouder Liempde en Lennisheuvel.

Peter van de Wiel is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Boxtel.

Bestuursperiode 2010-2014
Wethouder Peter van de Wiel (Combinatie95) heeft in zijn portefeuille: milieu, natuur, toerisme, recreatie, duurzaamheid en verantwoordelijk voor de volkshuisvesting in de gemeente Boxtel.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Peter van de Wiel (Combinatie95) is in 2014 genomineerd tot beste lokale bestuurder van Nederland.

Peter van de Wiel is lid van de commissie Milieu, Energie en Mobiliteit (VNG).
     
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Peter van de Wiel (Combinatie'95) 1153 voorkeurstemmen.
       
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Peter van de Wiel lijsttrekker voor Combinatie95 in de gemeente Boxtel. Eerder was Peter van de Wiel tevens lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010.

Peter van de Wiel was eerder raadslid (fractievoorzitter) van Combinatie95 in Boxtel.

Aanverwant:2010Dhr. Peter van de Wiel, Raadslid, VVD Waalwijk, gemeente Waalwijk2010 - 2014Dhr. Peter van de Wiel, Wethouder, VVD, gemeente Vught2005 - 2007Dhr. Peter van de Wiel, Wethouder, gemeente Zundert

Dhr. Eric van den Broek

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider SP
Lijsttrekker SP (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Eric van den Broek (SP) heeft in zijn portefeuille: economie, inkomensvoorziening, arbeidsmarktbeleid, participatie, sociale zaken, WSD – Pilot 3D ketensamenwerking, coördinatie armoedebeleid, centrum, leefbare wijken, wijkgericht werken en speelruimtebeleid, statushouders, tweede loco-burgemeester en wijkwethouder Centrum en Breukelen.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Eric van den Broek (SP) heeft in zijn portefeuille: economie, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid, inclusief Participatiewet, zorg, inclusief decentralisatie Wet maatschappelijke ondersteuning, coördinatie wijkgericht werken en het programma Centrum. Eric van den Broek is wijkwethouder Centrum-Breukelen.

Erik van den Broek is de tweede locoburgemeester van Boxtel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Eric van den Broek (SP) 1260 voorkeurstemmen.
Aanverwant:1998 - 2014Dhr. Eric van den Broek, Raadslid, SP, gemeente Boxtel

Dhr. Herman van Wanrooij

Functie: WethouderPolitiek: INBox
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Financiën, Openbare werken, Parkeren, Beheer / Onderhoud, Belastingen, Vergunningen, Mobiliteit, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Herman van Wanrooij (INBox) heeft in zijn portefeuille: beheer openbare ruimte, verkeersmaatregelen en mobiliteit, parkeren, vergunningverlening, doelmatig waterbeheer en riolering, grondstoffenplan, sport, programma Hoogfrequent Spoor (PHS), financiën, belastingen en verzekeringen / algemene dekkingsmiddelen, algemeen budgettair, vierde loco-burgemeester en wijkwethouder Selissenwal.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Herman van Wanrooij (INBox/Boxtels Belang) heeft in zijn portefeuille: financiën, belastingen en verzekeringen, openbare ruimte en verkeer, vergunningverlening, doelmatig waterbeheer en afvalbeleid en sport. Herman van Wanrooij is wijkwethouder Selissenwal.

Herman van Wanrooij is de derde locoburgemeester bij de gemeente Boxtel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Herman van Wanrooij (INbox/Boxtels Belang) 67 voorkeurstemmen.