Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Breda (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 6 (54 resultaten)

Dhr. Paul de Beer

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: september 2015 (2 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Sport, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Paul de Beer (D66) heeft in zijn portefeuille: Financien, Duurzaamheid, Vastgoedbeheer, Sport, Lid B5 Duurzaamheid en Lid B5 Sport.

De secretaresse van wethouder Paul de Beer is Miranda van den Broek (mamj.van.den.broek@breda.nl).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Paul de Beer is bestuurlijke secretaris bij de Vereniging van Brabantse Gemeenten.

Dhr. Boaz Adank

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: september 2015 (2 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Economische Zaken, Openbare werken, Mobiliteit, Evenementen en marketingToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Boaz Adank (VVD) heeft in zijn portefeuille: Economische zaken, Evenementen, Mobiliteit, Openbare Ruimte, Vastgoedontwikkeling en Lid B5 Bereikbaarheid.

Boaz Adank is de tweede locoburgemeester in Breda.

Natascha van den Broek is de secretaresse van Boaz Adank (naaj.van.den.broek@breda.nl).

Dhr. Patrick van Lunteren

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider SP
Lijsttrekker SP (2014)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Patrick van Lunteren (SP) heeft in zijn portefeuille: Innovatief bestuur, Wijkaanpak, Bouwen & wonen, Sociale veiligheid, Jeugd en Lid B5 Samenleving.

Bestuursperiode 2014-2015
Wethouder Patrick van Lunteren (SP) heeft in zijn portefeuille: Financiën ((Gemeentefinanciën inclusief Belastingsamenwerking West-Brabant)), Regio, Bouwen en wonen ((Wonen, Corporaties, Maatschappelijke opvang en opvang kwetsbare groepen, Bouwen, Welstand, Gebiedsontwikkeling Teteringen)), Accommodaties ((Gemeentelijk vastgoed, Welzijnsaccommodaties)) en Jeugd ((CJG, Decentralisatie jeugdzorg, Jeugdbeleid)).

Patrick van Lunteren is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Breda.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 16 juli 2015 is Patrick van Lunteren demissionair wethouder in Breda.
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Patrick van Lunteren (SP) 6146 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Patrick van Lunteren, Raadslid, SP, gemeente Bredaheden Dhr. Patrick van Lunteren, 0, SP Noord-Brabant, Provinciale Bestuurders Politieke Partijen

Mevr. Marianne de Bie

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: september 2015 (2 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, CultuurToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Marianne de Bie (D66) heeft in zijn portefeuille: Arbeidsmarkt, Sociale Zaken, Cultuur, Lid B5 Samenleving en Lid B5 Cultuur.

De secretaresse van Marianne de Bie is Natascha van den Broek (naaj.van.den.broek@breda.nl).

Dhr. Alfred Arbouw

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: september 2015 (2 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Alfred Arbouw (VVD) heeft in zijn portefeuille: Stedelijke ontwikkeling, Regio, Public Affairs, Internationalisering, NAC Breda, Lid B5 ROW en Lid Stuurgroep BrabantStad.

Alfred Arbouw is locoburgemeester.

De secretaresse van Alfred Arbouw is Marian Douwma.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In maart 2018 geeft Alfred Arbouw aan dat hij als wethouder stopt na de gemeenteraadsverkiezingen (2018).

Mevr. Miriam Haagh-Reijne

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Sociale Zaken, Welzijn, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Miriam Haagh-Reijne (PvdA) heeft in haar portefeuille: Zorg, Welzijn, Organisatie, Onderwijs en Lid B5 Samenleving.

De secretaresse is Miranda van den Broek.

Bestuursperiode 2014-2015
Wethouder Miriam Haagh (PvdA) heeft in haar portefeuille: Zorg ((Decentralisatie WMO, beleid en uitvoering, Maatschappelijke participatie mensen met beperking, Mantelzorgers en vrijwilligers(werk), Volksgezondheid)), Wijkontwikkeling ((Sociale projecten in de wijk)), Welzijn ((OGGZ, Verslavingszorg)) en Onderwijs ((Voor- en vroegschoolse educatie, Basis- en voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps, hoger en wetenschappelijk onderwijs, Volwasseneneducatie)).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 16 juli 2015 is Miriam Haagh demissionair wethouder in Breda.
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Miriam Haagh-Reijne (PvdA) 4007 voorkeurstemmen.

Mevr. Annemiek Balk

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: mei 2006 (11 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Teamleider vastgoedontwikkeling.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2006 tot 2013 is Annemiek Balk bestuursadviseur bij de gemeente Breda. Van 2001 tot 2006 was Annemiek Balk projectmanager.

Dhr. Dirk Uijl

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Dirk Uijl (SP) 167 voorkeurstemmen.

Dhr. Daan Quaars

Functie: RaadslidPolitiek: Vice-fractievoorzitter VVD
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2006 (12 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Gemeenteraadslid Quaars is vice-fractievoorzitter van het VVD in de gemeenteraad Breda. Tevens is Daan Quaars plaatsvervangend raadsvoorzitter van de gemeenteraad.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Daan Quaars (VVD) 522 voorkeurstemmen. Daan Quaars heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen 2010 in de gemeente Breda 317 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2005 - heden Dhr. Daan Quaars, Bestuursassistent / bestuurssecretariaat, Provincie Noord-Brabant

Dhr. Rob Sips

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Rob Sips (PvdA) 77 voorkeurstemmen.