Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Breda (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 8 (72 resultaten)

Mevr. Marianne de Bie

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: september 2015 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Cultuur, Monumentaal erfgoed, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Marianne de Bie (D66) heeft in zijn portefeuille: jeugd, jeugdhulp, kindvriendelijke stad, onderwijs (primair en voortgezet), voor- /vroegschoolse educatie, basisonderwijs en voortgezet onderwijs, internationale school, cultureel erfgoed, monumenten, cultuurbeleid, Stadsarchief Breda en Stedelijk Museum Breda.

Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Marianne de Bie (D66) heeft in zijn portefeuille: Arbeidsmarkt, Sociale Zaken, Cultuur, Lid B5 Samenleving en Lid B5 Cultuur.

De secretaresse van Marianne de Bie is Natascha van den Broek (naaj.van.den.broek@breda.nl).

Dhr. Daan Quaars

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: juni 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Sport, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en Volkshuisvesting, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Daan Quaars heeft in zijn portefeuille: bouwen en wonen, wonen (beleid), bouw- en woningtoezicht, corporaties, welstand, grondbedrijf, evenementen, sport, sportbeleid, sportaccommodaties, topsport, NAC (2e portefeuillehouder), digitalisering en afvalbeleid.

Dhr. Paul de Beer

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: september 2015 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Welzijn, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Paul de Beer (D66) heeft in zijn portefeuille: stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening, grote ruimtelijke projecten: Via Breda (coördinerend), Teteringen, Achter de Lange Stallen, Amphia Ziekenhuis, CSM-terrein, doortrekken Nieuwe Mark, gebiedsontwikkelingen, Omgevingswet en -visie, gemeentelijk vastgoed, vastgoedontwikkeling, verduurzaming gemeentelijk vastgoed, accommodaties en beheer, klimaatadaptatie, groen en water, natuur- en landschapsontwikkeling, natuur- en milieueducatie, dierenwelzijn en NAC.

Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Paul de Beer (D66) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Duurzaamheid, Vastgoedbeheer, Sport, Lid B5 Duurzaamheid en Lid B5 Sport.

De secretaresse van wethouder Paul de Beer is Miranda van den Broek (mamj.van.den.broek@breda.nl).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Paul de Beer is bestuurlijke secretaris bij de Vereniging van Brabantse Gemeenten.

Dhr. Boaz Adank

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: september 2015 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Sociale Zaken, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Boaz Adank (VVD) heeft in zijn portefeuille: economische Zaken, binnenstad, citymarketing, bedrijventerreinen, ondernemersloket/ondernemersfonds/acquisitie, toerisme en leisure, BrIM/REWIN/BOM, internationalisering, regio, public Affairs, werken
participatie (beleid en uitvoering, BUIG), ATEA, arbeidsmarkt en werkgelegenheid, sociale zaken, armoede- en minimabeleid, bereikbaarheid, mobiliteit (verkeer en vervoer), ontwikkeling openbare ruimte, bedrijfsvoering, flexibele organisatie, communicatie, dienstverlening, personeel en organisatie.

Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Boaz Adank (VVD) heeft in zijn portefeuille: Economische zaken, Evenementen, Mobiliteit, Openbare Ruimte, Vastgoedontwikkeling en Lid B5 Bereikbaarheid.

Boaz Adank is de tweede locoburgemeester in Breda.

Natascha van den Broek is de secretaresse van Boaz Adank (naaj.van.den.broek@breda.nl).

Mevr. Miriam Haagh-Reijne

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 5 dagen in dienst)
Portefeuille: Welzijn, Onderwijs, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Miriam Haagh-Reijne (PvdA) heeft in haar portefeuille: gezondheid, wmo: zorg/beschermd wonen, maatschappelijke opvang, maatschappelijke participatie, mantelzorgers, volksgezondheid / GGD, openbare geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, beschermd wonen, mensen met beperking, toegankelijkheid, ouderen, vrijwilligerswerk, wijkaanpak, wijkaanpak sociaal, sociale projecten in wijk, wijkdeals sociaal, wijken en dorpen, waaronder instrumentarium voor gesprek met stad (wijkplatforms/Breda Begroot), leren, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs, wetenschappelijk onderwijs, volwasseneneducatie, taal- en laaggeletterdheid.

Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Miriam Haagh-Reijne (PvdA) heeft in haar portefeuille: Zorg, Welzijn, Organisatie, Onderwijs en Lid B5 Samenleving.

De secretaresse is Miranda van den Broek.

Bestuursperiode 2014-2015
Wethouder Miriam Haagh (PvdA) heeft in haar portefeuille: Zorg ((Decentralisatie WMO, beleid en uitvoering, Maatschappelijke participatie mensen met beperking, Mantelzorgers en vrijwilligers(werk), Volksgezondheid)), Wijkontwikkeling ((Sociale projecten in de wijk)), Welzijn ((OGGZ, Verslavingszorg)) en Onderwijs ((Voor- en vroegschoolse educatie, Basis- en voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps, hoger en wetenschappelijk onderwijs, Volwasseneneducatie)).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 16 juli 2015 is Miriam Haagh demissionair wethouder in Breda.
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Miriam Haagh-Reijne (PvdA) 4007 voorkeurstemmen.

Mevr. Greetje Bos

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: juni 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Sociale Zaken, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Greetje Bos heeft in haar portefeuille: leefbaarheid en wijkveiligheid (schoon, heel en veilig), wijkaanpak fysiek, wijkdeals fysiek, sociale veiligheid, huiselijk geweld, vrouwenopvang, buurtpreventie, toezicht en handhaving, met name: boa’s/stadsmariniers,, afvaldumping, parkeren, beheer openbare ruimte, e-security, duurzaamheid, energietransitie en financiën.

Mevr. Annemiek Balk

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: mei 2006 (13 jaar, 21 dagen in dienst)
Toelichting: Teamleider vastgoedontwikkeling.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2006 tot 2013 is Annemiek Balk bestuursadviseur bij de gemeente Breda. Van 2001 tot 2006 was Annemiek Balk projectmanager.

Mevr. Carla Kranenborg-van Eerd

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Vanaf augustus 2018 wordt Carla Kranenborg-van Eerd tijdelijk als raadslid vervangen (zwangerschapsverlof).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Carla Kranenborg-van Eerd (VVD) 472 voorkeurstemmen.

Dhr. Peter Vissers

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Breda '97 (2017-)
Politiek leider Breda '97
Lijsttrekker Breda '97 (2018)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: mei 2017 (2 jaar, 1 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2014 tot mei 2017 is Peter Vissers commissielid.

Dhr. Joek van Pul

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juni 2018 (11 maanden in dienst)