Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Breda (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 8 (71 resultaten)

Dhr. Alfred Arbouw

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: september 2015 (2 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Alfred Arbouw (VVD) heeft in zijn portefeuille: Stedelijke ontwikkeling, Regio, Public Affairs, Internationalisering, NAC Breda, Lid B5 ROW en Lid Stuurgroep BrabantStad.

Alfred Arbouw is locoburgemeester.

De secretaresse van Alfred Arbouw is Marian Douwma.

Dhr. Paul de Beer

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: september 2015 (2 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Sport, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Paul de Beer (D66) heeft in zijn portefeuille: Financien, Duurzaamheid, Vastgoedbeheer, Sport, Lid B5 Duurzaamheid en Lid B5 Sport.

De secretaresse van wethouder Paul de Beer is Miranda van den Broek (mamj.van.den.broek@breda.nl).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Paul de Beer is bestuurlijke secretaris bij de Vereniging van Brabantse Gemeenten.

Mevr. Miriam Haagh-Reijne

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Sociale Zaken, Welzijn, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Miriam Haagh-Reijne (PvdA) heeft in haar portefeuille: Zorg, Welzijn, Organisatie, Onderwijs en Lid B5 Samenleving.

De secretaresse is Miranda van den Broek.

Bestuursperiode 2014-2015
Wethouder Miriam Haagh (PvdA) heeft in haar portefeuille: Zorg ((Decentralisatie WMO, beleid en uitvoering, Maatschappelijke participatie mensen met beperking, Mantelzorgers en vrijwilligers(werk), Volksgezondheid)), Wijkontwikkeling ((Sociale projecten in de wijk)), Welzijn ((OGGZ, Verslavingszorg)) en Onderwijs ((Voor- en vroegschoolse educatie, Basis- en voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps, hoger en wetenschappelijk onderwijs, Volwasseneneducatie)).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 16 juli 2015 is Miriam Haagh demissionair wethouder in Breda.
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Miriam Haagh-Reijne (PvdA) 4007 voorkeurstemmen.

Dhr. Boaz Adank

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: september 2015 (2 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Economische Zaken, Openbare werken, Mobiliteit, Evenementen en marketingToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Boaz Adank (VVD) heeft in zijn portefeuille: Economische zaken, Evenementen, Mobiliteit, Openbare Ruimte, Vastgoedontwikkeling en Lid B5 Bereikbaarheid.

Boaz Adank is de tweede locoburgemeester in Breda.

Natascha van den Broek is de secretaresse van Boaz Adank (naaj.van.den.broek@breda.nl).

Mevr. Marianne de Bie

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: september 2015 (2 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, CultuurToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Marianne de Bie (D66) heeft in zijn portefeuille: Arbeidsmarkt, Sociale Zaken, Cultuur, Lid B5 Samenleving en Lid B5 Cultuur.

De secretaresse van Marianne de Bie is Natascha van den Broek (naaj.van.den.broek@breda.nl).

Dhr. Patrick van Lunteren

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider SP
Lijsttrekker SP (2014)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Patrick van Lunteren (SP) heeft in zijn portefeuille: Innovatief bestuur, Wijkaanpak, Bouwen & wonen, Sociale veiligheid, Jeugd en Lid B5 Samenleving.

Bestuursperiode 2014-2015
Wethouder Patrick van Lunteren (SP) heeft in zijn portefeuille: Financiën ((Gemeentefinanciën inclusief Belastingsamenwerking West-Brabant)), Regio, Bouwen en wonen ((Wonen, Corporaties, Maatschappelijke opvang en opvang kwetsbare groepen, Bouwen, Welstand, Gebiedsontwikkeling Teteringen)), Accommodaties ((Gemeentelijk vastgoed, Welzijnsaccommodaties)) en Jeugd ((CJG, Decentralisatie jeugdzorg, Jeugdbeleid)).

Patrick van Lunteren is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Breda.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 16 juli 2015 is Patrick van Lunteren demissionair wethouder in Breda.
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Patrick van Lunteren (SP) 6146 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Patrick van Lunteren, Raadslid, SP, gemeente Bredaheden Dhr. Patrick van Lunteren, 0, SP Noord-Brabant, Provinciale Bestuurders Politieke Partijen

Mevr. Annemiek Balk

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: mei 2006 (11 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Teamleider vastgoedontwikkeling.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2006 tot 2013 is Annemiek Balk bestuursadviseur bij de gemeente Breda. Van 2001 tot 2006 was Annemiek Balk projectmanager.

Dhr. Jamal el Kaddouri

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Volkspartij Breda (2017-)
Politiek leider Volkspartij Breda
Lijsttrekker Volkspartij Breda (2018)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Vice-fractievoorzitter (tot november 2017).

Tot 21 april 2016 was Jamal el Kaddouri raadslid voor de SP.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jamal el Kaddouri (SP) 353 voorkeurstemmen.

Dhr. Caspar Rutten

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Vanaf 2016 is Caspar Rutten lid van de commissie Raadsleden & Griffiers (VNG).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Caspar Rutten (CDA) 280 voorkeurstemmen.

Dhr. Peter Vissers

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Breda '97 (2017-)
Politiek leider Breda '97
Lijsttrekker Breda '97 (2018)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: mei 2017 (8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2014 tot mei 2017 is Peter Vissers commissielid.