Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Breda (Noord-Brabant)

Pagina 3 van 8 (72 resultaten)

Mevr. Debby den Heijer

Functie: Cluster-/sectorhoofdIn dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Teamleider.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2009 tot 2016 is Debby den Heijer projectmanager bij de gemeente Breda.

Dhr. Paul Depla

Functie: BurgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Integriteitsbeleid, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Paul Depla (PvdA) heeft in zijn portefeuille: openbare orde en integrale veiligheid. toezicht & handhaving (exclusief boa’s. stadsmariniers, afvaldumping), grensoverschrijdende samenwerking, Verhaal van Breda
ambassadeur van Breda, externe betrekkingen, representatie, burgerzaken, beleid en integraliteit & integriteit.

Bestuursperiode 2015-2018
Paul Depla (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Externe betrekkingen, Grensoverschrijdende samenwerking, Burgerzaken en Representatie.

De secretaresse van Paul Depla is Yvonne van Meer-Spapen (ajp.van.meer@breda.nl).

Paul Depla is voorzitter van het college van en wethouders en tevens van de gemeenteraad. De heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht heeft en bij vergaderingen van het college van en wethouders wel. In het college heeft de , net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de een aantal eigen taken in de hoedanigheid van . Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat hij aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers in Breda.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf maart 2019 is Paul Depla voorzitter van het G40-stedennetwerk.

Vanaf oktober 2017 is Paul Depla lid van de adviescommissie Governance (VNG).

Dhr. Thom Dijkstra

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: juni 2018 (11 maanden in dienst)

Dhr. Eddie Förster

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: juni 2016 (2 jaar, 11 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Eddie Förster was voorzitter van JOVD Breda.

Mevr. Karin Gangelhof

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: mei 2010 (9 jaar, 20 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Karin Gangelhof is bestuursadviseur concernafdeling bij de gemeente Breda.

Dhr. Joop Goderie

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: juni 2006 (12 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Hoofd economie, cultuur en onderwijs.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2006 tot 2016 is Joop Goderie kabinetschef.
  
Eerder was Joop Goderie bestuursadviseurs (1999-2006).

Mevr. Nadine Gooijers

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: november 2011 (7 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Strategisch adviseur.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2011 tot 2017 is Nadine Gooijers afdelingshoofd Economie, Cultuur en Onderwijs (ECO) in de gemeente Breda.

Mevr. Miriam Haagh-Reijne

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 5 dagen in dienst)
Portefeuille: Welzijn, Onderwijs, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Miriam Haagh-Reijne (PvdA) heeft in haar portefeuille: gezondheid, wmo: zorg/beschermd wonen, maatschappelijke opvang, maatschappelijke participatie, mantelzorgers, volksgezondheid / GGD, openbare geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, beschermd wonen, mensen met beperking, toegankelijkheid, ouderen, vrijwilligerswerk, wijkaanpak, wijkaanpak sociaal, sociale projecten in wijk, wijkdeals sociaal, wijken en dorpen, waaronder instrumentarium voor gesprek met stad (wijkplatforms/Breda Begroot), leren, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs, wetenschappelijk onderwijs, volwasseneneducatie, taal- en laaggeletterdheid.

Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Miriam Haagh-Reijne (PvdA) heeft in haar portefeuille: Zorg, Welzijn, Organisatie, Onderwijs en Lid B5 Samenleving.

De secretaresse is Miranda van den Broek.

Bestuursperiode 2014-2015
Wethouder Miriam Haagh (PvdA) heeft in haar portefeuille: Zorg ((Decentralisatie WMO, beleid en uitvoering, Maatschappelijke participatie mensen met beperking, Mantelzorgers en vrijwilligers(werk), Volksgezondheid)), Wijkontwikkeling ((Sociale projecten in de wijk)), Welzijn ((OGGZ, Verslavingszorg)) en Onderwijs ((Voor- en vroegschoolse educatie, Basis- en voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps, hoger en wetenschappelijk onderwijs, Volwasseneneducatie)).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 16 juli 2015 is Miriam Haagh demissionair wethouder in Breda.
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Miriam Haagh-Reijne (PvdA) 4007 voorkeurstemmen.

Mevr. Katja Hakze

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: januari 2007 (12 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Katja Hakze is projectmanager bij de gemeente Breda.

Dhr. Erwin Hoek

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)