Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Cuijk (Noord-Brabant)

Statistieken gemeente Cuijk

Oppervlakte: 5.699 ha.
Aantal zetels: 19
Aantal inwoners (actueel): 25.291
Aantal burgers gemeente aug 2020: 25.291
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 24.931
Bewonersaantal mei 2018: 24.876
Aantal inwoners januari 2017: 24.696
Aantal inwoners maart 2016: 24.641
Aantal inwoners december 2015: 24.603
Aantal inwoners maart 2015: 24.640
Aantal inwoners mei 2014: 24.699
januari 2014: 24.780
november 2013: 24.767
augustus 2013: 24.794
mei 2013: 24.741
2012: 24.621
Aantal inwoners jan 2010: 24.433
Aantal inwoners jan 2009: 24.309
Bevolking jan 2008: 24.226
Inwonersaantal 2007: 24.249
Inwonersaantal 2006: 24.221
Inwonersaantal 2005: 24.223
Inwonersaantal 2004: 24.177

Contact gemeente Cuijk

Louis Jansenplein 1, 5431 BV, Cuijk
Tel 0485- 396600
E-mail: gemeente@cuijk.nl
Website: www.cuijk.nl

+ meer informatie (aantal zetels en ranking)

Lokaal marktonderzoek uitvoeren in Cuijk? Burgers betrekken bij het maken van beleid in Cuijk? Ga naar het gemeenschapspanel Tip Land van Cuijk (https://www.tiplandvancuijk.nl ). Start vandaag nog een burgerraadpleging in Cuijk.    

Ranking langstzittende raadsleden
CDA, Dhr. Mehmet Sahinturk: 15 jaarAlgemeen Belang Cuijk, Mevr. Helma Pluk: 11 jaarLiberaal LVC, Mevr. Liesbeth van Heeswijk: 11 jaarSP, Mevr. Bregje van Lieshout: 7 jaarVVD, Dhr. Arthur Baudet: 6 jaarD66, Mevr. Mariëlle van Zuilen: 4 jaarGroenLinks, Dhr. Mike van Diemen: 3 jaarPvdA, Mevr. Esmee van der Ham: 1 jaar

Pagina 1 van 4 (33 resultaten)

> Raadpleging of marktonderzoek in Cuijk


Toelichting: Voer vandaag een raadpleging of marktonderzoek uit in Cuijk. Klik rechts op de buttons voor meer informatie of neem telefonisch contact op.

Mevr. Jeanne Arts-Beerkens

Functie: RaadslidPolitiek: Algemeen Belang Cuijk
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Arthur Baudet

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2014 (6 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Tot december 2018 is Arthur Baudet raadslid voor 'Lijst Baudet'.

Tot 20 augustus 2018 is Arthur Baudet raadslid voor D66. Van 2017 tot 2018 is Arthur Baudet fractievoorzitter voor D66.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Arthur Baudet (D66) 193 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Arthur Baudet, Wethouder, D66, gemeente Cuijk

Dhr. Jan Dijkstra

Functie: Cluster-/sectorhoofdIn dienst sinds: januari 2014 (7 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening Toelichting: Teamleider Ruimtelijk Beleid.

Mevr. Harriet Eggengoor

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: december 2016 (4 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Procesmanager.

Dhr. Joost Hendriks

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Bibliotheek, Cultuur, Verkeer en Vervoer, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Joost Hendriks heeft in zijn portefeuille: Zorg & Welzijn (Maatschappelijk werk/zorg, Vrijwilligerswerk, Jongeren en jeugdzorg, Ouderenbeleid, Beleid voor mensen met een beperking, WMO), Werk en activering (Participatiewet, Sociale werkvoorziening), Inkomensvoorziening (Minimabeleid, Uitkering BBZ, Schuldhulpverlening), Onderwijs en kinderopvang (Onderwijs (beleid, huisvesting, LEA), Kinderopvang, Leerplicht, Achterstandsbeleid), Bibliotheek, Collectief Doelgroep Vervoer (Leerlingenvervoer, Ouderen/zorg), Kunst & Cultuur, Wijk- en Dorpsbeheer (Centrum, Vianen, Sint Agatha, Valuwe).

Joost Hendriks is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Wim Hillenaar

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: januari 2011 (10 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, ICT, P&O, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Emancipatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Burgemeester Wim Hillenaar (CDA) heeft in zijn portefeuille: Dienstverlening, Veiligheid (Brandweer, Openbare orde en veiligheid, Rampenbestrijding), Handhaving/fraudebestrijding, Bestuur (Intergemeentelijke samenwerking, Voorlichting en representatie, Verkiezingen, Kabinet), Personeel en Organisatie (CGM), Automatisering en informatievoorziening, Volksgezondheid/gezondheidszorg, Integratiebeleid (Woonwagenbewoners, Vreemdelingen, Vluchtelingen en statushouders), Communicatie, Burgerparticipatie, Wijk- en Dorpsbeheer (Platform).

Coalitieperiode 2014-2018
Wim Hillenaar (CDA) heeft in zijn portefeuille: Algemeen bestuurlijke aangelegenheden/coördinatie, Openbare orde en integrale veiligheid, Handhaving, Brandweer, Algemeen juridische zaken, Integriteit, Burgerzaken, Verkiezingen, Communicatie, Personeel en Organisatie, Internationale contacten, Intergemeentelijke samenwerking, Volksgezondheid en bestuurlijke vertegenwoordiging GGD/RAV en Integratiebeleid.

Wim Hillenaar is trekker van het project 'Land van Cuijk'.

Coalitieperiode 2010-2014
Wim Hillenaar heeft in zijn portefeuille: Algemeen bestuurlijke aangelegenheden/coördinatie, Openbare orde en veiligheid, Handhaving, Inbewaringstellingen, Brandweer, Algemeen juridische zaken, Kabinet, Burgerjaarverslag c.a., Burgerzaken, Verkiezingen, Voorlichting en public relations, Personeel en Organisatie, Functionele raden, Internationale contacten, Intergemeentelijke samenwerking, Bedrijfsvoering (tot 1-10-2010), Integrale veiligheid – Vergunningen betrekking hebbende op evenementen, Bestuurlijke vertegenwoordiging GGD/RAV, Volksgezondheid en verantwoordelijk voor het Integratiebeleid in de gemeente Cuijk.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Wim Hillenaar is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Cuijk.
Aanverwant:2009 - 2010Dhr. Wim Hillenaar, Projectmanager/-leider, gemeente Tiel2002 - 2011Dhr. Wim Hillenaar, Raadslid, CDA Gouda, gemeente Gouda1999 - 2008Dhr. Wim Hillenaar, Hoofdafdeling, gemeente Rotterdam1996 - 1999Dhr. Wim Hillenaar, Beleidsmedewerker, VNG-bestuur (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

Dhr. Rob Hoffmann

Functie: Cluster-/sectorhoofdIn dienst sinds: januari 2014 (7 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 2014 is Rob Hoffmann algemeen directeur van de ambtelijke samenwerkingsorganisatie Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert (CGM). Van maart 2013 tot 2014 is Rob Hoffmann kwartiermaker van deze samenwerkingscombinatie.

Van juni 2012 tot en met december 2014 is Rob Hoffmann algemeen Directeur en gemeentesecretaris van de gemeente Cuijk. B&W worden in hun dagelijks werk bijgestaan en geadviseerd door het ambtelijk apparaat. Dat staat onder leiding van de gemeentesecretaris Hoffmann. Rob Hoffmann is ook secretaris van het College van B&W.
Aanverwant:2005 - 2012Dhr. Rob Hoffmann, Gemeentesecretaris, gemeente Mill en Sint Hubert

Dhr. Marcel Jansen

Functie: RaadslidPolitiek: Liberaal LVC
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (3 jaar, 13 dagen in dienst)

Dhr. Maarten Jilisen

Functie: WethouderPolitiek: Liberaal LVC
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (6 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Recreatie / Toerisme, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Ruimtelijke ordening , Sport, Monumentaal erfgoed, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Maarten Jilisen (Liberaal LVC) heeft in zijn portefeuille: Omgevingsrecht en ruimtelijke ordening (Volkshuisvesting, Woonwagenbewoners volkshuisvestelijk, Ruimtelijke plannen, WABO), Economische zaken (Economie, Centrummanagement, Euregio, Reclamebeleid, Weekmarkt), Recreatie en Toerisme, Monumenten en erfgoed (archeologie), Sportbeleid + JOGG, Financiën inclusief inkoop- en aanbestedingsbeleid, Grondexploitaties, Wijk- en Dorpsbeheer (Heeswijkse Kampen, Haps, Katwijk).

Maarten Jilissen is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Maarten Jilisen (Fractie Van Heeswijk) heeft in zijn portefeuille: Economische zaken en eigendommen en weekmarkt, Jeugdzorg, Jongerenbeleid, Sociaal-cultureel beleid, Sport, Accommodatiebeleid, Gebouwenbeheer en veldaccommodaties, Onderwijs, Kinderopvang, Automatisering en informatievoorziening. Maarten Jilisen is projectwethouder van RBL, breedband, subsidies herijken, Padbroek IKC en de strategische visie Land van Cuijk.

Maarten Jilisen is de derde locoburgemeester bij de gemeente Cuijk.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot 21 oktober 2016 is Maarten Jilsen wethouder voor de VVD.
  
Tot januari 2015 is Maarten Jilisen voorzitter van ZWK Merlet in Cuijk.
  
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Maarten Jilisen (VVD) 125 voorkeurstemmen.