Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Dongen (Noord-Brabant)

Pagina 2 van 4 (33 resultaten)

Mevr. Iris Jansen

Functie: RaadslidPolitiek: Volkspartij Dongen
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2018 (9 maanden in dienst)

Dhr. René Jansen

Functie: WethouderPolitiek: Volkspartij Dongen
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2018 (8 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Sport, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder René Jansen heeft in zijn portefeuille: Financiën, Cultuur (incl. evenementenbeleid), Sport, Omgevingswet, Klimaat (milieu, afval, natuur, water, energie), Accommodatiebeleid, Leefbaarheid (incl. wijk- en dorpsraden), Inwonerparticipatie, Recreatie en toerisme, Dierenwelzijn, Project herinrichting Dongedal en Project gebiedsvisie ‘t Blik.

Dhr. Jan Kennekens

Functie: RaadslidPolitiek: Ouderenpartij voor Dongen
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (9 maanden in dienst)

Dhr. Frits Klijs

Functie: RaadslidPolitiek: Volkspartij Dongen
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Frits Klijs (Volkspartij Dongen - VDP) 144 voorkeurstemmen.

Mevr. Denise Kunst-van Suijlekom

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Volkspartij Dongen (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Denise Kunst-Van Suijlekom (Volkspartij Dongen) 238 voorkeurstemmen. In 2010 heeft Denise Kunst-van Suijlekom 72 stemmen.Werkzaamheden bij de Overheid:
Denise Kunst-van Suijlekom is burgerlid bij de Provinciale Staten voor Lokaal Brabant.

Dhr. Martin Montens

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2005 (14 jaar, 21 dagen in dienst)
Toelichting: Tot 23 november 2017 is Martin Montens raadslid (fractievoorzitter) voor de politieke partij 'Democratisch Podium (DP)'. DP doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Martin Montens (Democratisch Podium) 198 voorkeurstemmen. In 2014 is Martin Montens lijsttrekker voor Democratisch Podium. In 2010 heeft Martin Montens 55 stemmen.

Mevr. Jessie Nijman

Functie: RaadslidPolitiek: Volkspartij Dongen
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2018 (9 maanden in dienst)

Mevr. Marieke Schouten

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2018-)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (9 maanden in dienst)

Mevr. Marina Starmans-Gelijns

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: februari 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Bedrijfsvoering, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Marina Starmans-Gelijn heeft in haar portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Handhaving, Communicatie (incl. gebiedspromotie), Algemene representatie, Algehele beleidscoördinatie, Dienstverlening, Personeel & organisatie, Bedrijfsvoering (incl. i.c.t. en facilitaire zaken), Regionale en intergemeentelijke samenwerking, Juridische zaken, Bestuurlijke vernieuwing, Beeldende kunst en kunstaankopen.

Marina Starmans is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W Dongen) als de gemeenteraad van Dongen.

De is voorzitter van het college van en wethouders en tevens van de gemeenteraad. In het college heeft fr , net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft Marina Starmans een aantal eigen taken in de hoedanigheid van . Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat zij aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers in de gemeente Dongen.

Mevr. Bea van Beers

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Ruimtelijke ordening , Vergunningen, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Bea van Beers (PvdA) heeft in haar portefeuille: Ruimte, Wonen, Bouwen (incl. vergunningen en toezicht), Grondbeleid, Onderwijs en educatie, Jongerenbeleid, Centrumontwikkeling, Afronding energieaanpassing Beljaart Fase 2 en Project gebiedsvisie Kanaaldijk-Noord.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Bea van Beers (PvdA) heeft in haar portefeuille: Leefbaarheid: dorps- en wijkraden, Inwonerparticipatie, Ruimtelijk beleid (incl. natuurbeleid), Woonbeleid, Bouw- en woningtoezicht, Centrumontwikkeling, Milieu, Recreatie en toerisme, Onderwijs en educatie, Jeugd- en jongerenbeleid.

Bea van Beers is de derde locoburgemeester bij de gemeente Dongen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In verband met zwangerschapsverlof wordt Bea van Beers tijdelijk als wethouder vervangen (15 september 2017 - 15 januari 2018).
      
Vanaf 9 juli 2015 tot 30 oktober 2015 wordt Bea van Beers tijdelijk als wethouder vervangen in verband met zwangerschapsverlof.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Bea van Beers (PvdA) 360 voorkeurstemmen.
Aanverwant:heden Mevr. Bea van Beers, Raadslid, PvdA Dongen, gemeente Dongen