Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Dongen (Noord-Brabant)

Pagina 2 van 4 (33 resultaten)

Mevr. Iris Jansen

Functie: RaadslidPolitiek: Volkspartij Dongen
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. René Jansen

Functie: WethouderPolitiek: Volkspartij Dongen
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 2 dagen in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Sport, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder René Jansen heeft in zijn portefeuille: Financiën, Cultuur (incl. evenementenbeleid), Sport, Omgevingswet, Klimaat (milieu, afval, natuur, water, energie), Accommodatiebeleid, Leefbaarheid (incl. wijk- en dorpsraden), Inwonerparticipatie, Recreatie en toerisme, Dierenwelzijn, Project herinrichting Dongedal en Project gebiedsvisie ‘t Blik.

Dhr. Jan Kennekens

Functie: RaadslidPolitiek: Ouderenpartij voor Dongen
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Frits Klijs

Functie: RaadslidPolitiek: Volkspartij Dongen
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Frits Klijs (Volkspartij Dongen - VDP) 144 voorkeurstemmen.

Mevr. Denise Kunst-van Suijlekom

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Volkspartij Dongen (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Denise Kunst-Van Suijlekom (Volkspartij Dongen) 238 voorkeurstemmen. In 2010 heeft Denise Kunst-van Suijlekom 72 stemmen.Werkzaamheden bij de Overheid:
Denise Kunst-van Suijlekom is burgerlid bij de Provinciale Staten voor Lokaal Brabant.

Mevr. Petra Lepolder

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2019 (1 maand in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Begraafplaatsen, Jongeren / Jeugdzorg, Verkeer en Vervoer, Monumentaal erfgoed, Economische Zaken, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Petra Lepolder heeft in haar portefeuille: Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdzorg, Participatie- en arbeidsmarktbeleid, Gezondheidsbeleid, Armoedebeleid, Ouderenbeleid, Economische zaken, Verkeer en vervoer, Openbare Ruimte (incl. begraafplaatsen en riolering) en Monumentenbeleid.

Dhr. Martin Montens

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2005 (14 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Tot 23 november 2017 is Martin Montens raadslid (fractievoorzitter) voor de politieke partij 'Democratisch Podium (DP)'. DP doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Martin Montens (Democratisch Podium) 198 voorkeurstemmen. In 2014 is Martin Montens lijsttrekker voor Democratisch Podium. In 2010 heeft Martin Montens 55 stemmen.

Mevr. Jessie Nijman

Functie: RaadslidPolitiek: Volkspartij Dongen
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Marieke Schouten

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2018-)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Marina Starmans-Gelijns

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: februari 2015 (4 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Bedrijfsvoering, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Marina Starmans-Gelijn heeft in haar portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Handhaving, Communicatie (incl. gebiedspromotie), Algemene representatie, Algehele beleidscoördinatie, Dienstverlening, Personeel & organisatie, Bedrijfsvoering (incl. i.c.t. en facilitaire zaken), Regionale en intergemeentelijke samenwerking, Juridische zaken, Bestuurlijke vernieuwing, Beeldende kunst en kunstaankopen.

Marina Starmans is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W Dongen) als de gemeenteraad van Dongen.

De is voorzitter van het college van en wethouders en tevens van de gemeenteraad. In het college heeft fr , net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft Marina Starmans een aantal eigen taken in de hoedanigheid van . Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat zij aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers in de gemeente Dongen.