Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Eindhoven (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 1 (8 resultaten)

Dhr. John Jorritsma

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: september 2016 (2 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
John Jorritsma heeft in zijn portefeuille: Integrale veiligheid, Representatie, Internationale betrekkingen en acquisitie, Externe betrekkingen, Bestuursondersteuning, Internationale zaken en acquisitie.

Bestuursperiode 2016-2018
John Jorritsma heeft in zijn portefeuille: Integrale veiligheid, Representatie, Internationale betrekkingen en acquisitie, Externe betrekkingen en Bestuursondersteuning.
Werkzaamheden bij de Overheid:
John Jorritsma is lid van het dagelijks bestuur bij de Metropoolregio Eindhoven. Bij de Metropoolregio Eindhoven werken 21 regiogemeenten samen.

Mevr. Monique List-de Roos

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Regionale samenwerking, Vergunningen, Cultuur, Mobiliteit, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Monique List-de Roos heeft in haar portefeuille: Binnenstadseconomie en coördinatie Binnenstad, Citymarketing, Bereikbaarheid en mobiliteit, Cultuur en design, Vergunningen en Coördinatie regionale samenwerking.

Dhr. Marcel Oosterveer

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, P&O, Ruimtelijke ordening , BurgerzakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Marcel Oosterveer heeft in zijn portefeuille: Financiën, P&O inclusief bedrijfsvoering, Dienstverlening, Cultureel Vastgoed, Arhi-procedure Nuenen, Toezicht, Bezwaar en beroep en Omgevingswet.

Mevr. Renate Richters

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2016 (3 jaar, 11 dagen in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Renate Richters heeft in haar portefeuille: Maatschappelijke zorg en ondersteuning, Jeugdhulp, Welzijn en gezondheid, Armoede en schulden & Inburgering.

Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Renate Richters heeft in haar portefeuille: WIJeindhoven, Zorg / welzijn (incl. decentralisatie AWBZ), Armoedebeleid, Dierenwelzijn, Ombudsfunctie, Bezwaar en beroep.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In november 2017 geeft Renate Richters aan dat ze niet terugkomt in de Eindhovense gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen (2018).

Dhr. Stijn Steenbakkers

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, Sport, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Stijn Steenbakkers heeft in zijn portefeuille: Economie en vestigingsklimaat, Brainport: coördinatie Brainport Nationale Actieagenda en Regio Envelop, Arbeidsmarkt: talent, techniek en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, Onderwijs: VVE, PO-VO, MBO/HBO, WO, inclusief IHP, Innovatie en digitalisering, Sport en Deelnemingen.

Dhr. Yasin Torunoglu

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2013 (6 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Ruimtelijke ordening , Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Yasin Torunoglu (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en wijken, Burgerparticipatie, Grond & vastgoed, Werk en inkomen, Participatiewet en Diversiteit.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Yasin Torunoglu (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Wonen en wijken, Burgerparticipatie, Onderhoud openbare ruimte, Grond en vastgoed, Handhaving, Dienstverlening, Meerhoven en VDMA-terrein.

Bestuursperiode 2013-2014
Wethouder Yasin Torunoglu (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Wonen, Wijkvernieuwing, Burgerparticipatie en wijkgericht werken, Ruimtelijke ordening, Stedelijke ontwikkeling, Dienstverlening en burgerzaken, Vergunningverlening, Juridische Zaken (beroep en bezwaar) en verantwoordelijk voor het project 'tratums Eind 2.0' in de gemeente Eindhoven.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is Yasin Torunoglu lijsttrekker van de PvdA in de gemeente Eindhoven. Wethouder Yasin Torunoglu heeft 5829 voorkeurstemmen. Tijdens de benoeming is Yasin Torunoglu de jongste wethouder ooit van Eindhoven (30 jaar).


Van 2006 tot maart 2013 is Yasin Torunoglu gemeenteraadslid namens de PvdA.


Dhr. Jan van der Meer

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, CultuurToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jan van der Meer heeft in zijn portefeuille: Klimaat, Coördinatie duurzaamheid, Energie, Groen, Water, Openbare ruimte, Aardgasloze wijken, Circulaire economie: afval, Cure, Dierenwelzijn en Cultuurhistorie.

Mevr. Aline Zwierstra

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: oktober 2018 (7 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering