Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Eindhoven (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 11 (102 resultaten)

Mevr. Jannie Visscher

Functie: WethouderPolitiek: SP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Mobiliteit, Onderwijs, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jannis Visscher (SP) heeft in haar portefeuille: Jeugd (incl. decentralisatie Jeugdzorg), Onderwijs, Passend onderwijs, Onderwijshuisvesting, VVE en Spilontwikkeling, Verkeer en vervoer en mobiliteit.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jannie Visscher is lid van de commissie Gezondheid en Welzijn (VNG).
Aanverwant:2006 - 2014Mevr. Jannie Visscher, Wethouder, SP, gemeente Groningen

Mevr. Renate Richters

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2016 (1 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, WelzijnToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Renate Richters heeft in haar portefeuille: WIJeindhoven, Zorg / welzijn (incl. decentralisatie AWBZ), Armoedebeleid, Dierenwelzijn, Ombudsfunctie, Bezwaar en beroep.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In november 2017 geeft Renate Richters aan dat ze niet terugkomt in de Eindhovense gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen (2018).

Mevr. Mary-Ann Schreurs

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2010 (8 jaar, 27 dagen in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, P&O, Bedrijfsvoering, Milieu / Duurzaamheid / Afval, CultuurToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Mary-Ann Schreurs (D66) heeft in haar portefeuille: Innovatie en design, Cultuur, monumenten en archeologie, Duurzaamheid en milieu, Groen, water en licht, Roadmap Educatie, Bedrijfsvoering en P&O, NRE-terrein en Mariënhage.

Mary-Ann Schreurs is bestuurslid van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Mary-Ann Schreurs (D66) heeft in haar portefeuille: cultuur, innovatie en verantwoordelijk voor de openbare ruimte in de gemeente Eindhoven.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Marry-Ann Schreurs lijsttrekker van D66 in de gemeente Eindhoven. Marry-Ann Schreurs is voor de vierde achtereenvolgende keer lijsttrekker voor D66 in Eindhoven. Wethouder Marry-Ann Schreurs heeft 7033 voorkeurstemmen.
      
2006-2010
Mary - Ann Schreurs is gemeenteraadslid D66, gemeente Eindhoven.

2002 - 2006
Marry-Ann Schreurs is Wethouder van Ruimtelijke Ordening in de gemeente Eindhoven (Portefeuille: Ruimtelijke ordening en stedenbouw, Verkeer en vervoer, Volkshuisvesting, Parkeerbeleid en -beheer, Project Westcorridor, Stads- en wijkvernieuwing en Groenbeleidsplan).

1994 - 2002
Marry-Ann Schreurs is gemeenteraadslid, gemeente Eindhoven.


Dhr. Yasin Torunoglu

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2013 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Toezicht en (integrale) handhaving, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Yasin Torunoglu (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Wonen en wijken, Burgerparticipatie, Onderhoud openbare ruimte, Grond en vastgoed, Handhaving, Dienstverlening, Meerhoven en VDMA-terrein.

Bestuursperiode 2013-2014
Wethouder Yasin Torunoglu (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Wonen, Wijkvernieuwing, Burgerparticipatie en wijkgericht werken, Ruimtelijke ordening, Stedelijke ontwikkeling, Dienstverlening en burgerzaken, Vergunningverlening, Juridische Zaken (beroep en bezwaar) en verantwoordelijk voor het project 'tratums Eind 2.0' in de gemeente Eindhoven.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is Yasin Torunoglu lijsttrekker van de PvdA in de gemeente Eindhoven. Wethouder Yasin Torunoglu heeft 5829 voorkeurstemmen. Tijdens de benoeming is Yasin Torunoglu de jongste wethouder ooit van Eindhoven (30 jaar).


Van 2006 tot maart 2013 is Yasin Torunoglu gemeenteraadslid namens de PvdA.


Dhr. Wilbert Seuren

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: juli 2015 (2 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Ruimtelijke ordening , Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Wilbert Seuren (D66) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Financiën (incl. MIP), Minder regels, Stedelijke ontwikkeling strategisch en Eindhoven Noordwest.

Dhr. Staf Depla

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: april 2010 (8 jaar, 27 dagen in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Staf Depla (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Economie
Werk en inkomen (incl. decentralisatie participatiewet), Beroepsonderwijs, Inkoop en aanbesteding, Regionale samenwerking en de Spoorzone.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Staf Depla (PvdA) heeft in zijn portefeuille: financiën, dienstverlening en organisatie.
Werkzaamheden bij de Overheid:


In september 2017 geeft Staf Depla aan dat hij als wethouder stopt bij de verkiezingen in 2018. In hetzelfde jaar is Staf Depla benoemd tot wethouder van het jaar.

In 2016 is Staf Depla genomineerd tot Beste Lokale Bestuurder 2016 (Binnenlands Bestuur).
   
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Staf Depla (PvdA) 1270 voorkeurstemmen.

Staf Depla is voorzitter van de commissie Financiën (VNG).
        
2000 - 2010
Staf Depla is Tweede Kamerlid, PvdA.

Aanverwant:2000 - 2010Dhr. Staf Depla, Lid van de 2e kamer, PvdA, Tweede Kamer

Dhr. Jakob Wedemeijer

Functie: WethouderPolitiek: SP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2016 (1 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Vergunningen, Evenementen en marketingToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Jakob Wedemijer heeft in zijn portefeuille: Sport, Studentenstad, Citymarketing, Evenementen / toerisme, Binnenstad, detailhandel, markten, Stratumseind 2.0, Vergunningen, Diversiteit, Communicatie en de Mondiale bewustwording als het gaat om stimuleren van mondiaal bewustzijn bij Eindhovenaren, maatschappelijke organisaties, onderwijs- en kennisinstellingen en bedrijven; het stimuleren van mondiaal partnerschap en netwerken en de jumelage met Bayeux.

Mevr. Nienke Veldkamp

Functie: StafmedewerkerIn dienst sinds: februari 2010 (8 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Strategisch Adviseur Bedrijfsvoering en Samenwerkingen.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2010 tot 2014 is Nienke Veldkamp Hoofd Organisatieontwikkeling & HRM-beleid bij de gemeente Eindhoven.

Dhr. Evan Frank

Functie: StafmedewerkerIn dienst sinds: april 2012 (6 jaar, 26 dagen in dienst)
Portefeuille: Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuurlijk adviseur veiligheid.Werkzaamheden bij de Overheid:

 

Van 2012 tot 2015 is Evan Frank afdelingshoofd Stadstoezicht en Toezicht Complex bij de gemeente Eindhoven. 


Dhr. Jan Hopstaken

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: mei 2017 (11 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jan Hopstaken was eerder commissielid.