Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Gilze en Rijen (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 3 (30 resultaten)

Mevr. Sandra Diepstraten

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2019 (7 dagen in dienst)

Mevr. Aletta van der Veen

Functie: WethouderPolitiek: Kern '75
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Infrastructuur, Recreatie / Toerisme, Jongeren / Jeugdzorg, Ruimtelijke ordening , Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Verkeer en Vervoer, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Aletta van der Veen (Kern '75) heeft in haar portefeuille: Natuur, landschap en groen, Ruimtelijke ontwikkeling , andelijk gebied, Jeugd, Onderwijs en kinderopvang, Toerisme en recreatie, Verkeer en vervoer, Openbare ruimte en infrastructuur, Sport, Wijk- en buurtbeheer.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Aletta van der Veen (Kern75) heeft in haar portefeuille: Jeugd en jongeren, Onderwijs (onderwijshuisvesting, volwasseneneducatie), Kinderopvang, peuterspeelzalen, voor- en vroegschoolse educatie, Jeugdzorg, Volksgezondheid (w.o. GGD inclusief jeugdgezondheidszorg), Sport (incl. sportaccommodaties), Sluitende aanpak jongeren (i.s.m. burgemeester), Wijk- en buurtbeheer, Beheer en onderhoud openbare buitenruimte, Natuur, landschap en biodiversiteit en Leerplicht.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Aletta van der Veen (Kern'75) 161 voorkeurstemmen. 

Aanverwant:2014Mevr. Aletta van der Veen, Raadslid, Kern 75, gemeente Gilze en Rijen

Dhr. David Vermorken

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2019 (5 dagen in dienst)

Mevr. Ariane Zwarts

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Gemeentebelang
Lijsttrekker Gemeentebelang (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Bibliotheek, Burgerzaken, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Mobiliteit, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ariane Zwarts (Gemeentebelang) heeft in haar portefeuille: Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Duurzaamheid en milieu, Kunst en cultuur, Bibliotheek en sociaal-culturele centra, Doelgroepenvervoer, Participatie en sociale zaken, Communicatie en klantcontactcentrum en Volksgezondheid.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ariane Zwarts (Gemeentebelang) heeft in haar portefeuille: Neemt namens het college zitting in het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst, Kunst en cultuur (incl. culturele invulling programma brede school), Sociaal culturele centra, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Ouderen en gehandicapten, Maatschappelijk werk, Vrijwilligers en mantelzorgers, Muziek, Bibliotheek, Project nieuw zwembad- sporthal, Communicatie algemeen, Burgerparticipatie algemeen, Milieu en duurzaamheid (incl. niet verkeersgerelateerde milieuzaken) en Afval.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ariane Zwarts (GB) 1602 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Mevr. Ariane Zwarts, Raadslid, Gemeentebelang, gemeente Gilze en Rijen

Dhr. Ryan van Osch

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Wim Broeders

Functie: RaadslidPolitiek: KERN'75
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Lenie Schuermans-Pijnenburg

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Lenie Schuermans-Pijnenburg (CDA) 110 voorkeurstemmen.

Dhr. Hans van Nistelrooij

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2019 (5 dagen in dienst)

Dhr. Corné Machielsen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter KERN'75 (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2012 (7 jaar, 26 dagen in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Corne Machielsen (Kern'75) 124 voorkeurstemmen.

Dhr. Peter van Seters

Functie: RaadslidPolitiek: Groen Gilze en Rijen
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot mei 2019 is Peter van Seters gemeenteraadslid voor de politieke partij 'Gemeentebelang'.