Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Gilze en Rijen (Noord-Brabant)

Pagina 2 van 3 (29 resultaten)

Dhr. Rolph Dols

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, P&O, Bedrijfsvoering, Recreatie / Toerisme, Sociale Zaken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Rolph Dols (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën,
Belastingen, heffingen en WOZ, Verzekeringen, Personeel en organisatie, Inkoopbureau, Burgerzaken (uitgezonderd wettelijke taken burgemeester) en klant contact centrum, Ontwikkeling dienstverlening en digitalisering, Documentaire informatievoorziening, post en archief, Facilitaire zaken / gemeentelijke gebouwen, Automatisering en informatievoorziening, Sociale zaken en re-integratie, Economische zaken en werkgelegenheid, Bedrijfsvestiging en verkoop bedrijfskavels, Markten en standplaatsen, Toerisme en recreatie, Personele aangelegenheden ambtelijke fusie, Milieu en economische aangelegenheden Vliegbasis (w.o. COVM), Coördinatie decentralisaties, Afwikkeling contract Attero en Aandeelhouder Midden Brabant Poort BV.

Rolph Dols is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Gilze en Rijen.

Bestuursperiode 2010-2014
Wethouder Rolph Dols (CDA) heeft in zijn portefeuille: financieel beleid en beheer, planning en control, heffingen, belastingen, burgerzaken en verantwoordelijk voor de dienstverlening in de gemeente Gilze en Rijen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Rolph Dols (CDA) 1196 voorkeurstemmen.

Mevr. MariŽlle Doremalen-van Berkel

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marielle Doremalen-van Berkel (PvdA) 153 voorkeurstemmen.

Mevr. Karin IJtsma

Functie: RaadslidPolitiek: Kern '75
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)

Mevr. Mieke Konings-Caubo

Functie: RaadslidPolitiek: Kern '75
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)

Dhr. Cornť Machielsen

Functie: RaadslidPolitiek: Kern 75
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: mei 2012 (5 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Corne Machielsen (Kern'75) 124 voorkeurstemmen.

Dhr. Johan Manders

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Gemeentebelangen (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)

Dhr. Hans Rutten

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2010-2017)
Lijsttrekker VVD (2010, 2014)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Raadslid Hans Rutten is fractievoorzitter VVD Gilze en Rijen, gemeente Gilze en Rijen.Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hans Rutten (VVD) 656 voorkeurstemmen.

Van 2010 tot 2014 is Hans Rutten tevens fractievoorzitter.

Hans Rutten is lijsttrekker van de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 was Hans Rutten lijsttrekker van VVD Gilze en Rijen.


Mevr. Lenie Schuermans-Pijnenburg

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Lenie Schuermans-Pijnenburg (CDA) 110 voorkeurstemmen.

Dhr. Piet Sprangers

Functie: ManagerIn dienst sinds: april 2006 (11 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Manager sociaal domein bij de ABG-organisatie.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2006 tot 2015 is Piet Sprangers hoofd Welzijn, Sport & Onderwijs, gemeente Gilze en Rijen. Van 15-3-2014 tt december 2015 naast hoofd Welzijn, Sport en Onderwijs tevens interim hoofd sociale zaken.

2001 - 2006
Hoofd Sociale Zaken, gemeente Gilze en Rijen.

Dhr. Willem Starreveld

Functie: WethouderPolitiek: Kern '75
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: april 2006 (11 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Infrastructuur, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2014-2018
Wethouder Willem Starreveld (Kern '75) heeft in zijn portefeuille: plaatsvervangend lid van de COVM, Ruimtelijke Ordening en vergunningverlening, Duurzaam bouwen, Woningbouwprojecten en structuurvisie, Volkshuisvesting, CPO, Grondzaken, Grondbedrijf algemeen, Verkeer en vervoer (incl. milieuzaken), Water en riolering, Spoor aangelegenheden (incl. milieuzaken), Buitengebied en agrarische zaken, Openbaar vervoer regiotaxi en leerlingenvervoer, Ondergrondse infrastructuur en CV Midden Brabant Poort.

Willem Starreveld is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Gilze en Rijen.

Bestuursperiode 2010-2014
Wethouder Willem Starreveld (Kern '75) heeft in zijn portefeuille: projecten, grondzaken, verkeer en vervoer, inrichting, sport, jeugd en jongeren en volksgezondheid.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In november 2017 geeft Willem Starreveld aan dat hij als wethouder stopt bij de volgend verkiezingen (2018).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Willem Starreveld (Kern'75) 85 voorkeurstemmen.