Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Goirle (Noord-Brabant)

Pagina 2 van 3 (29 resultaten)

Dhr. Piet Poos

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 28 dagen in dienst)
Portefeuille: Parkeren, Jongeren / Jeugdzorg, Sport, Subsidies, Verkeer en Vervoer, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Piet Poos heeft in zijn portefeuille: Jeugd, Sport, Onderwijs, Beheer en onderhoud vastgoed en gemeentelijke eigendommen (+ huisvesting Mill-Hill), Verkeer en vervoer (inclusief parkeerbeleid), Doelgroepenvervoer Regiotaxi WMO en leerlingenvervoer, Informatiemanagement en ICT & Subsidies op bovengenoemde terreinen.

Piet Poos is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Bert Schellekens

Functie: WethouderPolitiek: Lijst Riel-Goirle
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 28 dagen in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Bert Schellekens heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Externe veiligheid, Projectwethouder Omgevingswet en Proeftuin, Vergunningen (omgevingsrecht), Volkshuisvesting, Grondzaken / Grondbedrijf, Energie, grondstoffen en biodiversiteit, Duurzaamheid, milieu, grondstoffenbeleid, water en riool, Bestuurlijk trekker Energiecorridor A58 en Gebiedsopgave A58.

Bert Schellekens is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Erik Schellekens

Functie: RaadslidPolitiek: Lijst Riel-Goirle
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: februari 2016 (3 jaar, 4 maanden in dienst)

Dhr. Sjaak Sperber

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Johan Swaans

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 28 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Bibliotheek, Cultuur, Monumentaal erfgoed, Economische Zaken, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Johan Swaans heeft in zijn portefeuille: Financiën, Economische zaken, Midden- en Kleinbedrijf, Openbare ruimte (realisatie en beheer), Bedrijventerreinen, Recreatie en Toerisme, Evenementen, Kunst, monumenten, erfgoed en archeologie, Cultuur (inclusief bibliotheek, Factorium en Jan van Besouw).

Johan Swaans is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Ad van Beurden

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2016 (3 jaar, 2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot april 2016 was Ad van Beurden commissielid Ruimte in Goirle.

Mevr. Monique van Brederode

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)

Mevr. Tess van de Wiel

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2019-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Stijn van den Brekel

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter SP (2018-)
Lijsttrekker SP (2018)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Stijn van den Brekel (SP) 75 voorkeurstemmen.

Mevr. Janneke van den Hout

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)