Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Grave (Noord-Brabant)

Statistieken gemeente Grave

Oppervlakte: 2.804 ha.
Aantal zetels: 15
Aantal inwoners (actueel): 12.672
Aantal inwoners maart 2016: 12.672
Aantal inwoners december 2015: 12.639
Aantal inwoners maart 2015: 12.813
Aantal inwoners mei 2014: 12.746
januari 2014: 12.696
november 2013: 12.698
augustus 2013: 12.699
mei 2013: 12.733
2012: 12.939
Aantal inwoners jan 2010: 12.917
Aantal inwoners jan 2009: 12.673
Bevolking jan 2008: 12.717
Inwonersaantal 2007: 12.820
Inwonersaantal 2006: 12.868
Inwonersaantal 2005: 12.858
Inwonersaantal 2004: 12.861

Contact gemeente Grave

Arnoud van Gelderweg 71, 5361 CV, Grave
Tel 0486- 477277
E-mail: info@grave.nl
Website: www.grave.nl

+ meer informatie (aantal zetels en ranking)

Ranking langstzittende raadsleden
CDA, Dhr. Ben Peters: 7 jaarKeerpunt 2010, Mevr. Nel Schuts-Pennings: 7 jaarVerenigd Progressief Grave - VPGrave, Dhr. Jacques van Geest: 7 jaarLokale Partij Grave, Dhr. Rick Joosten: 7 jaarVVD, Dhr. Rob Bannink: 3 jaarFractie Eigenhuijsen, Mevr. Eva Eigenhuijsen: 3 jaarTrots Land van Cuijk, Dhr. Frans Smulders: 3 jaar

Pagina 1 van 3 (21 resultaten)

Dhr. Rob Bannink

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2014-)
Politiek leider VVD (2014)
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: juli 2013 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Rob Bannink (VVD) 62 voorkeurstemmen.

Dhr. Hennie Bongers

Functie: RaadslidPolitiek: Keerpunt 2010
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Eric Daandels

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Economische Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Openbare werken, Mobiliteit, Infrastructuur, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Eric Daandels (CDA) heeft in zijn portefeuille: Openbare ruimte (wegen en parkeren (gladheidsbestrijding, openbare verlichting, straatmeubilair, straatreiniging, verkeer en vervoer, wegen
waterwegen en havens, openbaar groen, riolering en waterbeheer, gemeentelijke eigendommen, begraafplaatsen, gemeentelijke eigendommen),
Bouwen, wonen en milieu (omgevingsrecht, bodem, milieu, ruimtelijke ordening, huisvesting woonwagenbewoners, ruimtelijke plannen, volkshuisvesting, WABO-beschikkingen, economische zaken, economische zaken, markt(en) en afvalinzameling.

Eric Daandels is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Grave.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Eric Daandels (CDA) heeft in zijn portefeuille: ruimtelijke ontwikkeling, economische zaken, volkshuisvesting, verkeer en verantwoordelijk voor het vervoersbeleid in de gemeente Grave.
Aanverwant:heden Dhr. Eric Daandels, Wethouder, CDA, gemeente Bernheze

Mevr. Sophie de Best-Boere

Functie: GriffierIn dienst sinds: mei 2015 (1 jaar, 11 maanden in dienst)

Mevr. Eva Eigenhuijsen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Fractie Eigenhuijsen (2014)
Politiek leider Fractie Eigenhuijsen (2014)
Lijsttrekker Fractie Eigenhuijsen (2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 28 dagen in dienst)
Toelichting: Tot april 2014 was Eva Eigenhuijsen raadslid voor de VVD.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was ze lijsttrekker. Eva Eigenhuijsen heeft 478 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2009 - heden Mevr. Eva Eigenhuijsen, Ab-lid, VVD, Waterschap Aa en Maas

Mevr. Astrid Floor-Bannink

Functie: RaadslidPolitiek: Lokale Partij Grave
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 28 dagen in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Astrid Floor-Bannink (Lokale Partij Grave) 108 voorkeurstemmen.

Dhr. Gerard Friesen

Functie: RaadslidPolitiek: Verenigd Progressief Grave - VPGrave
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: december 2016 (4 maanden in dienst)

Dhr. Jeroen Heerkens

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: februari 2014 (3 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: BedrijfsvoeringToelichting: De gemeentesecretaris is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en de eerste adviseur van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Grave. Daarnaast geeft Jeroen Heerkens als gemeentesecretaris leiding aan de ambtenaren en is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie

Mevr. Anja Henisch

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Lokale Partij Grave
Lijsttrekker Lokale Partij Grave (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2014 (2 jaar, 12 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Anja Henisch (Lokale Partij Grave) heeft in haar portefeuille: Maatschappelijke zaken (leefbaarheid, gemeenschapsaccomodaties, wijk- en dorpsbeheer, welzijn en gezondheiszorg, jeugdbeleid, maatschappelijk werk, ouderenwerk, overige gezondheidszorg, vrijwilligerswerk), inkomensvoorziening (fraudebestrijding, minimabeleid, uitkeringen BBZ, wet Buig), werk en activering (participatiebudget, sociale werkvoorziening
minimabeleid), maatschappelijke ondersteuning (maatschappelijke zorg, voorziening gehandicapten, vreemdelingen).

Anja Henisch is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Grave.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Anja Henisch-Hulsman (Lokale Partij Grave) 618 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2005 - 2014Mevr. Anja Henisch, Raadslid, Lokale Partij Grave, gemeente Grave

Dhr. Jeroen Joon

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2014 (2 jaar, 12 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Sport, Cultuur, Mobiliteit, Recreatie / Toerisme, Evenementen en marketing, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jeroen Joon (VVD) heeft in zijn portefeuille: Openbare ruimte (recreatie en toerisme, kermis en overige evenementen), Bouwen, wonen en milieu (grondexploitatie), Kind, cultuur en sport (onderwijs en kinderopvang, achterstandsplan VVE, kinderopvang, leerplicht, onderwijs, onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer), cultuur (openbaar bibliotheekwerk), sport (buitensportaccommodaties, sport algemeen) en Financiën. Jeroen Joon is projectwethouder van uitvoering handhaving m.u.v. B-zaken, takendiscussie 2014, leerlingen- en zorgvervoer.

Jeroen Joon is de derde locoburgemeester bij de gemeente Grave.
Aanverwant:2012 - 2014Dhr. Jeroen Joon, Wethouder, VVD, gemeente Cuijk2007 - 2012Dhr. Jeroen Joon, Raadslid, VVD Overbetuwe, gemeente Overbetuwe