Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Grave (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 3 (21 resultaten)

Mevr. Anja Henisch

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Lokale Partij Grave (LPG)
Lijsttrekker Lokale Partij Grave (LPG) (2014)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Toezicht en (integrale) handhaving, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Anja Henisch (Lokale Partij Grave) heeft in haar portefeuille: Economische zaken (Economie, Markten), Inkomensvoorziening (Fraudebestrijding, Minimabeleid, Uitkeringen BBZ, Wet BUIG), Werk en Activering (Participatiebudget, Sociale werkvoorziening), Statushouders, Beleid Gemeenschapsaccommodaties, Uitvoering communicatie eigen portefeuille, Handhavingsbeleid en -uitvoering eigen portefeuille.

Anja Henisch is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Anja Henisch (Lokale Partij Grave) heeft in haar portefeuille: Maatschappelijke zaken (leefbaarheid, gemeenschapsaccomodaties, wijk- en dorpsbeheer, welzijn en gezondheiszorg, jeugdbeleid, maatschappelijk werk, ouderenwerk, overige gezondheidszorg, vrijwilligerswerk), inkomensvoorziening (fraudebestrijding, minimabeleid, uitkeringen BBZ, wet Buig), werk en activering (participatiebudget, sociale werkvoorziening
minimabeleid), maatschappelijke ondersteuning (maatschappelijke zorg, voorziening gehandicapten, vreemdelingen).

Anja Henisch is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Grave.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Anja Henisch-Hulsman (Lokale Partij Grave) 618 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2005 - 2014Mevr. Anja Henisch, Raadslid, Lokale Partij Grave, gemeente Grave

Dhr. Ben Peters

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (2 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Openbare werken, Parkeren, Jongeren / Jeugdzorg, Sport, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Verkeer en Vervoer, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ben Peters heeft in zijn portefeuille: Openbare werken (Wegen en parkeren, Waterwegen en havens, Riolering en waterbeheer, Openbare verlichting, Verkeer en vervoer), Gemeentelijke eigendommen (Begraafplaatsen, Sportaccommodaties, Gemeenschapsaccommodaties (onderhoud), Onderwijshuisvesting, Grondexploitaties, Overige gemeentelijke eigendommen, Schoolgebouwen), Omgevingsrecht en ruimtelijke ordening (Volkshuisvesting inclusief woonwagens, Ruimtelijke plannen, Wabo, Afvalinzameling, Bodem en Milieu, Duurzaamheid), Onderwijs en kinderopvang (Achterstandenbeleid, Kinderopvang, Leerplicht, Openbaar onderwijs), Jeugd(hulp)beleid, Kernendemocratie (Wijk en dorpsraden), Kunst, cultuur en Bibliotheek, Uitvoering communicatie eigen portefeuille, Handhavingsbeleid en -uitvoering eigen portefeuillle.

Ben Peters is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Rick Joosten

Functie: WethouderPolitiek: Lokale Partij Grave (LPG)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2018 (2 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Recreatie / Toerisme, Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Welzijn, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Rick Joosten heeft in zijn portefeuille: Openbare werken (Openbaar Groen), Collectief doelgroepen vervoer (Leerlingenvervoer, Ouderenvervoer, Zorgvervoer), Ouderenbeleid, Welzijn en Leefbaarheid (Maatschappelijk werk, Overige gezondheidszorg, Vrijwilligerswerk, Sportbeleid), Maatschappelijke ondersteuning (Maatschappelijke zorg, Voorzieningen gehandicapten), Recreatie en Toerisme (Historisch Grave, Evenementen), Financiën, Uitvoering communicatie eigen portefeuille
Handhavingsbeleid en -uitvoering eigen portefeuille.

Rick Joosten is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Alex van Megen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (2 maanden in dienst)

Dhr. Roland Eijbersen

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (3 maanden in dienst)

Dhr. Sjoerd Radstake

Functie: RaadslidPolitiek: Lokale Partij Grave (LPG)
Aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2018 (3 maanden in dienst)

Dhr. Joeri Nuijen

Functie: RaadslidPolitiek: Lokale Partij Grave (LPG)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Joeri Nuijen (Lokale Partij Grave) 90 voorkeurstemmen.

Dhr. Boudewijn Schaveling

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2018-)
Politiek leider D66
Aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2018 (3 maanden in dienst)

Dhr. Jochem Jacobs

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (3 maanden in dienst)

Dhr. Rob Bannink

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2014-)
Politiek leider VVD
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: juli 2013 (5 jaar, 22 dagen in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Rob Bannink (VVD) 62 voorkeurstemmen.