Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Helmond (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 1 (8 resultaten)

Mevr. Elly Blanksma-van den Heuvel

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: november 2012 (5 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Jongeren / Jeugdzorg, Juridische zaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Onderzoek, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Burgemeester Elly Blanksma - Van den Heuvel (CDA) heeft in haar portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid, Communicatie, Bestuursorganen, Onderzoek en Statistiek, Bestuurs-juridische zaken, Jumelages / buitenland en Regionale Samenwerking. Elly Blanksma-van den Heuvel verzorgt de coördinatie van: Jeugdbeleid i.r.t. veiligheid, Handhaving, Veiligheid, Horeca en Bestuurlijke Vernieuwing

Bestuursperiode 2012-2014
Burgemeester Elly Blanksma - Van den Heuvel (CDA) heeft in haar portefeuille: Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden (Openbare Orde en Veiligheid, Communicatie, Bestuursorganen, Onderzoek en Statistiek, Bestuurs-juridische zaken, Jumelages / buitenland, Regionale Samenwerking, Algemene coördinatie en verantwoordelijk voor de Coördinatie van: Jeugdbeleid i.r.t. veiligheid, Handhaving, Veiligheid, Horeca en Bestuurlijke Vernieuwing vanuit de gemeente Helmond.

Burgemeester Elly Blanksma - van den Heuvel is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Helmond.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Elly Blanksma-van den Heuvel is lid van het dagelijks bestuur bij de Metropoolregio Eindhoven.

Vanaf 1 januari 2014 is Elly Blanksma - van den Heuvel bestuursvoorzitter van NIBUD (het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting).
Aanverwant:2006 - 2012Mevr. Elly Blanksma-van den Heuvel, Lid van de 2e kamer, CDA, Tweede Kamer1986 - 1994Mevr. Elly Blanksma-van den Heuvel, Statenlid, CDA Noord-Brabant, Provincie Noord-Brabant

Mevr. Margreet de Leeuw-Jongejans

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: april 2010 (8 jaar, 21 dagen in dienst)
Portefeuille: OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Margreet de Leeuw - Jongejans (CDA) heeft in haar portefeuille: Jeugd/ jongeren en Jeugdzorg (incl. decentralisatie), Gezondheid, GGD, Kinderopvang, peuterspeelzalen, Onderwijs (incl. beroepsonderwijs), Veiligheidshuis. Margreeet de Leeuw-Jongejans is de 3e loco-burgemeester en wijkwethouder Brandevoort en Helmond Noord.

Coalitieperiode 2010-2014
Margreet de Leeuw - Jongejans (CDA) heeft in haar portefeuille: welzijn, jeugd en jongeren, gezondheid, onderwijs en verantwoordelijk voor de WMO van de gemeente Helmond.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 heeft Margreet de Leeuw-Jongejans 449 voorkeurstemmen (nummer op de CDA-verkiezingslijst: 2).

2000 - 2010
Margreet de Leeuw-Jongejans is gemeenteraadslid (fractievoorzitter) van het CDA in de gemeenteraad van Helmond. 


Dhr. Erik de Vries

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider SP
Lijsttrekker SP (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 12 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare werken, Mobiliteit, Infrastructuur, Recreatie / Toerisme, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Erik de Vries (SP) heeft in zijn portefeuille: hoofdwegenstructuur
Verkeer en vervoer, inclusief parkeren, Stedelijk beheer (incl. groen en wegen), Wijken (coördinatie en wijk- en buurtbeheer), Bouw- en woningtoezicht, incl. handhaving, Stedelijk groen, De Groene Peelvallei, Toerisme en recreatie en Riolering. Erik de Vries is wijkwethouder Dierdonk en Binnenstad.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Erik de Vries is loco-burgemeester.
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Erik de Vries, Raadslid, Transparant, Evenwichtig, Leefbaar (TEL), gemeente Veghel2006 - 2014Dhr. Erik de Vries, Raadslid, SP, gemeente Helmond

Dhr. Paul Smeulders

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst gegaan: april 2014Uit dienst sinds: maart 2018 (3 jaar, 10 maanden in dienst geweest)
Toelichting: Bestuursperiode 2014-2018
Wethouder Paul Smeulders (GroenLinks) heeft in zijn periode: Afval, Financiën en Belastingen, Subsidie- en fondsenwerving, Duurzaamheid, inclusief milieu en energie, Vastgoed en Grondbedrijf. Paul Smeulders is de 6e locoburgemeester van Helmond en wijkwethouder van Helmond West.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2017 is Paul Smeulders benoemd tot Beste Lokale Bestuurder in Nederland (Binnenlands Bestuur).

In 2016 is Paul Smeulders genomineerd tot Beste Lokale Bestuurder in Nederland 2016 (Binnenlands Bestuur).
      
In 2014 is Paul Smeulders de jongste wethouder ooit in de gemeente Helmond.
Aanverwant:2011 - 2014Dhr. Paul Smeulders, Statenlid, GroenLinks, Provincie Noord-Brabant

Dhr. Frans Stienen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: december 2006 (11 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, Cultuur, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Frans Stienen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Stedelijke ontwikkeling / vernieuwing, Volkshuisvesting (incl. huisvesting statushouders), Stadsmarketing, Cultuur, Monumenten en Sport. Frans Stienen is de 5e loco-burgemeester. Tevens is hij wijkwethouder Mierlo-Hout en Brouwhuis.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Frans Stienen (CDA) heeft in zijn portefeuille: stedelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, grondbedrijf en verantwoordelijk voor de citymarketing in gemeente Helmond. Wethouder Stienen is lid van de stuurgroep BrabantStad en lid van B5 - Ruimtelijke Ordening (RO) en Volkshuisvesting.

Wethouder Frans Stienen (CDA) was een periode eerder in de gemeente Helmond wethouder van Stedelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting en Grondzaken en hij was tevens gemeenteraadslid (fractievoorzitter).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Eind 2016 geeft Frans Stienen aan dat hij als wethouder stopt bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.
                      
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is Frans Stienen lijsttrekker voor het CDA in de gemeente Helmond. Wethouder Frans Stienen heeft 1669 voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 heeft wethouder Frans Stienen 2.004 voorkeurstemmen (nummer op de CDA-verkiezingslijst: 1).
Aanverwant:1994 - 1998Dhr. Frans Stienen, Wethouder, Leefbaar Asten, gemeente Asten

Dhr. Alwin ter Voert

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: augustus 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: De gemeentesecretaris is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en de eerste adviseur van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders in Helmond. Daarnaast geeft de gemeentesecretaris leiding aan de ambtenaren en is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatieAanverwant:2009 - 2014Dhr. Alwin ter Voert, Gemeentesecretaris, gemeente Horst aan de Maas2009Dhr. Alwin ter Voert, Gemeentesecretaris, gemeente Vught

Dhr. Jos van Bree

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: september 2015 (2 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Sociale Zaken, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Jos van Bree (VVD) heeft in zijn portefeuille: Economie en arbeidsmarktbeleid (incl. food en automotive), Werk en inkomen (incl. decentralisatie), Brainport, Atlantgroep, Deregulering, Personeel en Organisatie, Interne diensten, Informatiebeleid, Aanbesteding- en inkoopbeleid en Lid van B5 EZ.

De secretaresse van Jos van Bree is Liesbeth Daub.

Mevr. Nathalie van der Zanden

Functie: WethouderPolitiek: SP
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Nathalie van der Zanden (SP) heeft in haar portefeuille: Wet maatschappelijke ondersteuning (incl. decentralisatie), Armoede, Ouderen, Accommodaties en Publieksdienstverlening/Stadswinkel. Nathalie van der Zanden is de 4e locoburgemeester in de gemeente Eindhoven. Tevens is ze wijkwethouder Rijpelberg en Helmond Oost.