Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Helmond (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 7 (62 resultaten)

Mevr. Nathalie van der Zanden

Functie: WethouderPolitiek: SP
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Nathalie van der Zanden (SP) heeft in haar portefeuille: Wet maatschappelijke ondersteuning (incl. decentralisatie), Armoede, Ouderen, Accommodaties en Publieksdienstverlening/Stadswinkel. Nathalie van der Zanden is de 4e locoburgemeester in de gemeente Eindhoven. Tevens is ze wijkwethouder Rijpelberg en Helmond Oost.

Dhr. Frans Stienen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: december 2006 (11 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, Cultuur, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Frans Stienen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Stedelijke ontwikkeling / vernieuwing, Volkshuisvesting (incl. huisvesting statushouders), Stadsmarketing, Cultuur, Monumenten en Sport. Frans Stienen is de 5e loco-burgemeester. Tevens is hij wijkwethouder Mierlo-Hout en Brouwhuis.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Frans Stienen (CDA) heeft in zijn portefeuille: stedelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, grondbedrijf en verantwoordelijk voor de citymarketing in gemeente Helmond. Wethouder Stienen is lid van de stuurgroep BrabantStad en lid van B5 - Ruimtelijke Ordening (RO) en Volkshuisvesting.

Wethouder Frans Stienen (CDA) was een periode eerder in de gemeente Helmond wethouder van Stedelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting en Grondzaken en hij was tevens gemeenteraadslid (fractievoorzitter).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Eind 2016 geeft Frans Stienen aan dat hij als wethouder stopt bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.
                      
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is Frans Stienen lijsttrekker voor het CDA in de gemeente Helmond. Wethouder Frans Stienen heeft 1669 voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 heeft wethouder Frans Stienen 2.004 voorkeurstemmen (nummer op de CDA-verkiezingslijst: 1).
Aanverwant:1994 - 1998Dhr. Frans Stienen, Wethouder, Leefbaar Asten, gemeente Asten

Dhr. Jos van Bree

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: september 2015 (2 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Sociale Zaken, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Jos van Bree (VVD) heeft in zijn portefeuille: Economie en arbeidsmarktbeleid (incl. food en automotive), Werk en inkomen (incl. decentralisatie), Brainport, Atlantgroep, Deregulering, Personeel en Organisatie, Interne diensten, Informatiebeleid, Aanbesteding- en inkoopbeleid en Lid van B5 EZ.

De secretaresse van Jos van Bree is Liesbeth Daub.

Dhr. Paul Smeulders

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst gegaan: april 2014Uit dienst sinds: maart 2018 (3 jaar, 10 maanden in dienst geweest)
Toelichting: Bestuursperiode 2014-2018
Wethouder Paul Smeulders (GroenLinks) heeft in zijn periode: Afval, Financiën en Belastingen, Subsidie- en fondsenwerving, Duurzaamheid, inclusief milieu en energie, Vastgoed en Grondbedrijf. Paul Smeulders is de 6e locoburgemeester van Helmond en wijkwethouder van Helmond West.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2017 is Paul Smeulders benoemd tot Beste Lokale Bestuurder in Nederland (Binnenlands Bestuur).

In 2016 is Paul Smeulders genomineerd tot Beste Lokale Bestuurder in Nederland 2016 (Binnenlands Bestuur).
      
In 2014 is Paul Smeulders de jongste wethouder ooit in de gemeente Helmond.
Aanverwant:2011 - 2014Dhr. Paul Smeulders, Statenlid, GroenLinks, Provincie Noord-Brabant

Dhr. Erik de Vries

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider SP
Lijsttrekker SP (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 12 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare werken, Mobiliteit, Infrastructuur, Recreatie / Toerisme, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Erik de Vries (SP) heeft in zijn portefeuille: hoofdwegenstructuur
Verkeer en vervoer, inclusief parkeren, Stedelijk beheer (incl. groen en wegen), Wijken (coördinatie en wijk- en buurtbeheer), Bouw- en woningtoezicht, incl. handhaving, Stedelijk groen, De Groene Peelvallei, Toerisme en recreatie en Riolering. Erik de Vries is wijkwethouder Dierdonk en Binnenstad.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Erik de Vries is loco-burgemeester.
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Erik de Vries, Raadslid, Transparant, Evenwichtig, Leefbaar (TEL), gemeente Veghel2006 - 2014Dhr. Erik de Vries, Raadslid, SP, gemeente Helmond

Mevr. Margreet de Leeuw-Jongejans

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: april 2010 (8 jaar, 21 dagen in dienst)
Portefeuille: OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Margreet de Leeuw - Jongejans (CDA) heeft in haar portefeuille: Jeugd/ jongeren en Jeugdzorg (incl. decentralisatie), Gezondheid, GGD, Kinderopvang, peuterspeelzalen, Onderwijs (incl. beroepsonderwijs), Veiligheidshuis. Margreeet de Leeuw-Jongejans is de 3e loco-burgemeester en wijkwethouder Brandevoort en Helmond Noord.

Coalitieperiode 2010-2014
Margreet de Leeuw - Jongejans (CDA) heeft in haar portefeuille: welzijn, jeugd en jongeren, gezondheid, onderwijs en verantwoordelijk voor de WMO van de gemeente Helmond.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 heeft Margreet de Leeuw-Jongejans 449 voorkeurstemmen (nummer op de CDA-verkiezingslijst: 2).

2000 - 2010
Margreet de Leeuw-Jongejans is gemeenteraadslid (fractievoorzitter) van het CDA in de gemeenteraad van Helmond. 


Mevr. Nathalie Peijs

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: november 2001 (16 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Programmadirecteur Sociaal Domein.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2010 tot 2016 is Nathalie Peijs plaatsvervangend directeur Samenleving & Economie en afdelingsmanager Maatschappelijk Ontwikkeling & Dienstverlening in de gemeente Helmond. Eerder was ze beleidsadviseur zorg en welzijn.

Dhr. Paul Spruijt

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: januari 2011 (7 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Wonen en VolkshuisvestingWerkzaamheden bij de Overheid:
Paul Spruijt is programmamanager van de herstructureringswijken Binnenstad Oost en Helmond West.

Dhr. Harry Morskate

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: februari 2009 (9 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Programmamanager Wonen.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2009 tot 2016 is Harry Morskate afdelingsmanager van het Projectbureau Helmond.

Dhr. Serge van de Brug

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Serge van de Brug, Raadslid, VVD, gemeente Helmond