Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Helmond (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 7 (70 resultaten)

Dhr. Erik de Vries

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider SP
Lijsttrekker SP (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Erik de Vries (SP) heeft in zijn portefeuille: Sociale Zaken (inclusief Participatiewet), Armoedebeleid, Stedelijk Beheer (inclusief riolering), Natuur en Water, 1e locoburgemeester, Projectwethouder Centrumontwikkeling (inclusief kermis en markt) en Wijkwethouder Binnenstad en Helmond-Oost..

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Erik de Vries (SP) heeft in zijn portefeuille: hoofdwegenstructuur, Verkeer en vervoer, inclusief parkeren, Stedelijk beheer (incl. groen en wegen), Wijken (coördinatie en wijk- en buurtbeheer), Bouw- en woningtoezicht, incl. handhaving, Stedelijk groen, De Groene Peelvallei, Toerisme en recreatie en Riolering. Erik de Vries is wijkwethouder Dierdonk en Binnenstad.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Erik de Vries is loco-burgemeester.
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Erik de Vries, Raadslid, Transparant, Evenwichtig, Leefbaar (TEL), gemeente Veghel2006 - 2014Dhr. Erik de Vries, Raadslid, SP, gemeente Helmond

Mevr. Gaby van den Waardenburg

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (12 maanden in dienst)
Portefeuille: Regionale samenwerking, Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Gaby van den Waardenburg heeft in haar portefeuille: Stedelijke ontwikkeling, Ruimte, Wonen, Arbeidsmigranten, Vergunningen & Handhaving, Vastgoed, Afval, Regionale Samenwerking & Public Affairs, 5e locoburgemeester, Projectwethouder Omgevingswet en Wijkwethouder Dierdonk en Helmond-Noord.

Mevr. Antoinette Maas

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2018 (12 maanden in dienst)
Portefeuille: Parkeren, Recreatie / Toerisme, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Mobiliteit, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Antoinette Maas heeft in haar portefeuille: Duurzaamheid (inclusief energie en milieu), Mobiliteit (inclusief parkeren), Cultuur (inclusief evenementen), Communicatie (inclusief stadsmarketing), Toerisme & Recreatie, 3e locoburgemeester, Projectwethouder Energietransitie en Wijkwethouder Brouwhuis en Rijpelberg.

Dhr. Jos van Bree

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: september 2015 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, Burgerzaken, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jos van Bree (VVD) heeft in zijn portefeuille: Economische Zaken en Innovatie (inclusief Brainport, Automotive, Food Tech), Arbeidsmarkt, Financiën (inclusief inkoop), Grondzaken, Burgerzaken en Digitalisering (ICT), 2e locoburgemeester, Projectwethouder Glasvezelnetwerk en Wijkwethouder Centrum & Stiphout/Warande.

Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Jos van Bree (VVD) heeft in zijn portefeuille: Economie en arbeidsmarktbeleid (incl. food en automotive), Werk en inkomen (incl. decentralisatie), Brainport, Atlantgroep, Deregulering, Personeel en Organisatie, Interne diensten, Informatiebeleid, Aanbesteding- en inkoopbeleid en Lid van B5 EZ.

De secretaresse van Jos van Bree is Liesbeth Daub.

Mevr. Cathalijne Dortmans

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2018 (12 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Cathalijne Dortmans heeft in haar portefeuille: Jeugd (inclusief jeugdhulp, kindvriendelijke stad en actieplan jongeren), Onderwijs, Gezondheid, Diversiteit & Inburgering, Global Goals, 6e locoburgemeester, Projectwethouder Brainport Smart District en Wijkwethouder Mierlo-Hout.

Dhr. Harrie van Dijk

Functie: WethouderPolitiek: Lokaal sterk
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (12 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Sport, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Harrie van Dijk heeft in zijn portefeuille: Zorg en Welzijn (inclusief Wet maatschappelijke ondersteuning), Ouderen, Wijken (inclusief wijkgericht werken, wijkaccommodaties), Sport, Personeel & Organisatie, 4e locoburgemeester, Projectwethouder Sport en (be)Leefcampus De Braak en Wijkwethouder Brandevoort en Helmond-West.

Dhr. Paul Spruijt

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: januari 2011 (8 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Wonen en VolkshuisvestingWerkzaamheden bij de Overheid:
Paul Spruijt is programmamanager van de herstructureringswijken Binnenstad Oost en Helmond West.

Dhr. Harry Morskate

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: februari 2009 (10 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Programmamanager Wonen.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2009 tot 2016 is Harry Morskate afdelingsmanager van het Projectbureau Helmond.

Dhr. Jesse Bleekrode

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Jan Roefs

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2016-)
Lijsttrekker CDA (2018)
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 1998 (21 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Waarnemend voorzitter van de gemeenteraad.Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Jan Roefs (CDA) 276 voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 heeft Jan Roefs 314 voorkeurstemmen (nummer op de CDA-verkiezingslijst: 6).
Aanverwant:heden Dhr. Jan Roefs, Raadslid, De Gewone Man, gemeente Oirschot