Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Heusden (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 3 (25 resultaten)

Mevr. Fransje Backerra

Functie: GriffierIn dienst sinds: januari 2017 (1 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Jos Rooijmans

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: maart 2013 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: P&OToelichting: Lid managementteam Heusden (interim).Werkzaamheden bij de Overheid:
Jos Rooijmans is afdelingshoofd P&O (waarnemend) en projectleider 'Goed werkgeverschap' bij de gemeente Heusden.

Dhr. Harrie Timmermans

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: juli 2016 (1 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering

Dhr. Jos Levink

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2014-)
Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2010, 2014)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2002 (16 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Jos Levink lijsttrekker van het CDA in de gemeente Heusden. Jos Levink heeft 759 voorkeurstemmen.

Dhr. Roel Augusteijn

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: september 2017 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Brandweer / Politie, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Economische Zaken, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Roel Augusteijn heeft in zijn portefeuille: Algemeen bestuur, Openbare orde en veiligheid, Bovengemeentelijke contacten, Representatie, EZ: bedrijfscontacten, Handhaving, Kabinetszaken en communicatie.

Dhr. Kees van Bokhoven

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider DMP
Lijsttrekker DMP (2014)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2010 (8 jaar, 21 dagen in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Openbare werken, Mobiliteit, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Kees van Bokhoven (DMP) heeft in zijn portefeuille: Afvalinzameling (beheer), Beheer openbare ruimte, Beheer gemeentelijke eigendommen, Bestemmingsplan buitengebied, Water en riolering, Verkeer en vervoer, Omgevingsvergunningen, Ruimtelijke ordening, Water en riolering, Wijk- en buurtgericht werken (coördinatie) en Woonwagenzaken.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Kees van Bokhoven (DMP) heeft in zijn portefeuille: afval, openbare ruimte, verkeer en vervoeren verantwoordelijk voor het sportbeleid in de gemeente Heusden.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Kees van Bokhoven lijsttrekker voor DMP Heusden. Kees van Bokhoven heeft 880 voorkeurstemmen.

1999 - 2010
Kees van Bokhoven is gemeenteraadslid D.M.P. Heusden (Democratische Midden Partij Heusden), gemeente Heusden.


Dhr. Joost Meijer

Functie: RaadslidPolitiek: DMP - De Democratische Midden Partij Heusden
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Joost Meijer (D.M.P. Heusden) 255 voorkeurstemmen.

Dhr. Martijn van Esch

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter DMP Heusden (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 25 dagen in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Martijn van Esch (D.M.P. Heusden) 372 voorkeurstemmen.

Dhr. Johan Meesters

Functie: RaadslidPolitiek: DMP Heusden
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 25 dagen in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Johan Meesters (D.M.P. Heusden) 310 voorkeurstemmen.

Dhr. Wim van Engeland

Functie: WethouderPolitiek: Gemeentebelangen
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: april 2010 (8 jaar, 21 dagen in dienst)
Portefeuille: Cultuur, Onderwijs, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Wim van Engeland (gemeentebelangen) heeft in zijn portefeuille: Jeugd- en jongerenwerk, Transitie jeugd, Transitie passend onderwijs, Onderwijs, Kunst en Cultuur, Monumenten, Publieksdienstverlening, Informatievoorziening en Pachtgronden / Kavelruil.

Wim van Engeland is de eerste locoburgemeester van de gemeente Heusden.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Wim van Engeland (gemeentebelangen) heeft in zijn portefeuille: welzijn, WMO, gezondheidszorg, kunst, cultuur, onderwijs, dienstverlening en verantwoordelijk voor de P&O in de gemeente Heusden.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Wim van Engeland (Gemeentebelangen) 268 voorkeurstemmen.