Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Hilvarenbeek (Noord-Brabant)

Pagina 2 van 3 (27 resultaten)

Dhr. Maarten Janus

Functie: GriffierIn dienst sinds: maart 2018 (12 maanden in dienst)
Toelichting: Raadsgriffier gemeente Hilvarenbeek.

Mevr. Cathy Noordergraaf-Jansen

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (12 maanden in dienst)

Dhr. Harrie Nuijten

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst vanaf: april 2019
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en Veiligheid

Dhr. Gerrit Overmans

Functie: WethouderIn dienst sinds: juni 2018 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Subsidies, Cultuur, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Overmans heeft in zijn portefeuille: Sociale en maatschappelijke ondersteuning, Sport, Subsidies & cultuur, Onderwijs en jeugd, Gezondheidszorg en ouderen, Integratie & arbeidsparticipatie en Regio-leerlingenvervoer.

Dhr. Ryan Palmen

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst gegaan: april 2010Uit dienst vanaf: april 2019 (9 jaar, 2 dagen in dienst geweest)
Portefeuille: Financiën, Algemene en bestuurlijke zaken, ICT, P&O, Bedrijfsvoering, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Bestuursperiode 2018-2019
Ryan Palmen (VVD) heeft in zijn portefeuille: Algemeen beleid, Openbare orde en veiligheid, Financiën, Juridische en bestuurlijke coördinatie, Personeel en organisatie, Communicatie, Handhaving, Informatisering / automatisering, Dienstverlening en Intergemeentelijke samenwerking.

Coalitieperiode 2014-2018
Ryan Palmen (VVD) heeft in zijn portefeuille: Algemeen beleid, Openbare orde en veiligheid, Financiën, Juridische en bestuurlijke coördinatie, Personeelsbeleid en organisatie, Communicatie, Bestuurlijke handhaving, Informatiebeleid, Dienstverlening, Regionale samenwerking en de Coördinatie van de intergemeentelijke samenwerking met de gemeenten Goirle en Oisterwijk.

Coalitieperiode 2010-2014
Ryan Palmen heeft in zijn portefeuille: openbare orde en veiligheid, beleidszaken, financiën, juridische zaken, communicatie, personeelsbeleid en verantwoordelijk voor de handhaving in de gemeente Hilvarenbeek.

Ryan Palmen is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Hilvarenbeek. Ryan Palmen is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W Hilvarenbeek. Hij is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem. Van het college is Ryan Palmen wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van de dubbel.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Ryan Palmen is lid van Raad van Toezicht bij 'Leerrijk!'.

Bij de installatie was Ryan Palmen de jongste burgemeester van Nederland (31 jaar).

Aanverwant:2003 - 2010Dhr. Ryan Palmen, Wethouder, VVD Simpelveld, gemeente Simpelveld

Mevr. Marij van Brunschot

Functie: Communicatieadviseur / perswoordvoerderIn dienst sinds: januari 1997 (22 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieWerkzaamheden bij de Overheid:
Marij van Brunschot is communicatieadviseur bij de gemeente Hilvarenbeek.

Dhr. Ted van de Loo

Functie: WethouderIn dienst sinds: juni 2018 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Evenementen en marketingToelichting: Coaitieperiode 2018-2022
Wethouder Ted van de Loo heeft in zijn portefeuille: Openbaar beheer, Ruimtelijke ontwikkeling buitengebied, Verkeer en vervoer, Economische zaken, Kermis- en marktaangelegenheden, Natuur, milieu en afval, Recreatie & toerisme en Beheer gemeentelijk vastgoed.

Mevr. Rian van de Schoot

Functie: RaadslidPolitiek: HOI Werkt
Oppositie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Rian van de Schoot (HOI Werkt) 157 voorkeurstemmen.

Dhr. Jan van de Wouw

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: februari 2013 (6 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan van de Wouw (CDA) 137 voorkeurstemmen.Aanverwant:2010Dhr. Jan van de Wouw, Raadslid, CDA Hilvarenbeek, gemeente Hilvarenbeek

Dhr. Jozef van der Maas

Functie: RaadslidPolitiek: HOI Werkt
Oppositie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2015 (3 jaar, 10 maanden in dienst)