Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Laarbeek (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 1 (7 resultaten)

Dhr. Joan Briels

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider De Werkgroep
Lijsttrekker De Werkgroep (2014)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2006 (13 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Jongeren / Jeugdzorg, Milieu / Duurzaamheid / Afval, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Joan Briels (De Werkgroep) heeft in zijn portefeuille: Jeugdzorg, Onderwijs, Toerisme en Recreatie (incl. Blauwe Poort en Waterboulevard), Duurzaamheid, Omgevingswet en Volksgezondheid.

Joan Briels is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Joan Briels (WG) heeft in zijn portefeuille: zorg, welzijn, volksgezondheid, Wmo, jeugd, onderwijs, sport, burgerparticipatie, toerisme en recreatie, evenementen, kunst en cultuur.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Joan Briels (WG) heeft in zijn portefeuille: cultuur en kunst, jeugd, onderwijs, recreatie, sociale zaken, sport, welzijn en verantwoordelijk voor de WMO in de gemeente Laarbeek. 2012
Joan Briels is de meest invloedrijke persoon, publiek gezondheid (Public Health Federatie & GGD).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft WG-lijsttrekker Joan Briels 1.259 voorkeurstemmen.

Mevr. Greet Buter

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 5 dagen in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, P&O, Bibliotheek, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Greet Buter (PvdA) heeft in haar portefeuille: Participatiewet, Statushouders, Inburgering, Minimabeleid, P&O, Woningbouw locatiestudie Aarle-Rixtel, Accommodatiebeleid en Bibliotheek.

Greet Buter is de 5e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Greet Buter (PvdA) heeft in haar portefeuille: Werk & Inkomen, personeel en organisatie, statushouders, inburgering, beheer gemeentelijke gebouwen en accommodatiebeleid (incl. voorzieningenclusters) en facilitaire dienstverlening.
Aanverwant:2014Mevr. Greet Buter, Communicatieadviseur / perswoordvoerder, gemeente Veghel2006 - 2014Mevr. Greet Buter, Raadslid, PvdA, gemeente Laarbeek

Mevr. Myriam Meertens

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: juni 2015 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringToelichting: De gemeentesecretaris heeft de algehele leiding over het ambtelijk apparaat. En is tevens de eerste raadsman van de burgemeester en het college. De gemeentesecretaris vormt hierdoor de schakel tussen de ambtenaren en het bestuur. Woont de vergaderingen van het college bij. Samen met de burgemeester ondertekent de gemeentesecretaris alle collegebesluiten namens het college van B & W.

Dhr. Tonny Meulensteen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 5 dagen in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Mobiliteit, Economische Zaken, Wonen en Volkshuisvesting, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Tonny Meulensteen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Visie buitengebied, Volkshuisvesting, Economische zaken (incl. kermissen en markten) en Mobiliteitsagenda.

Tonny Meulensteen is de 4e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Tonny Meulensteen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Eigenaar melkveebedrijf, portefeuillehouder Natuur en Landschap bij ZLTO, bestuurslid Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer.
Aanverwant:2014Dhr. Tonny Meulensteen, Raadslid, CDA, gemeente Laarbeek

Mevr. Monika Slaets-Sonneveldt

Functie: WethouderPolitiek: ABL
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Cultuur, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Slaets-Sonneveldt heeft in haar portefeuille: Inwonersparticipatie, Dorpsraden, WMO/ouderenbeleid, Jongerenparticipatie, Welzijn, Sport, Natuur & Landschap, Kunst en cultuur.

Monika Slaets-Sonneveldt is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Frank van der Meijden

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: juni 2016 (2 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Frank van der Meijden heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Dienstverlening, Inkoop- en aanbesteding, I&A, Communicatie en voorlichting, Regionale samenwerking MRE (AB-lid), Brandweer, Bezwaar en beroep, Klokkenluiderszaken en Handhavingszaken.

Mevr. Ria van der Zanden-Swinkels

Functie: WethouderPolitiek: PNL
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: mei 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Openbare werken, Bedrijfsvoering, Belastingen, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Van der Zanden-Swinkels heeft in haar portefeuille: Financiën (incl. belastingen en grondzaken), Verkeer en Vervoer, Beheer van gemeentelijke gebouwen, Openbare werken, Afvalverwerking en Facilitaire zaken.

Ria van der Zanden-Swinkels is de 1e locoburgemeester.