Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Landerd (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 11 (103 resultaten)

Dhr. Marnix Bakermans

Functie: BurgemeesterPolitiek: Jong UdenIn dienst sinds: april 2013 (6 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, ICT, P&O, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Marnix Bakermans heeft in zijn portefeuille: Algemene Zaken, Openbare orde en Veiligheid, Informatie en Automatiseringsbeleid, Communicatie, Personeel en Organisatie, Bestuurlijke coördinatie van de intergemeentelijke samenwerking en Vorming Maashorstgemeente: bestuurlijke coördinatie.

Coalitieperiode 2014-2018
Marnix Bakermans heeft in zijn portefeuille: Algemene Zaken, Openbare orde en Veiligheid, Informatie en Automatiseringsbeleid, Communicatie, Economische zaken (regionaal), Personeel en Organisatie en Bestuurlijke coördinatie van de intergemeentelijke samenwerking.

Bestuursperiode 2013-2014
Marnix Bakermans heeft in zijn portefeuille: Algemene Zaken, Openbare orde en (integrale) Veiligheid (o.a. Huiselijk geweld, Halt en verkeersveiligheid), Personeelszaken en verantwoordelijk voor het Informatie en Automatiseringsbeleid in de gemeente Landerd.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Marnix Bakermans is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Landerd.
Aanverwant:2002 - 2010Dhr. Marnix Bakermans, Wethouder, Jong Uden, gemeente Uden

Dhr. Gerhard Benneker

Functie: RaadslidPolitiek: Progressief Landerd
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Coen Boode

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: april 2017 (2 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringWerkzaamheden bij de Overheid:
Coen Boode is bestuurslid bij de Vereniging van Brabantse Gemeenten.

Dhr. Ben Brands

Functie: WethouderPolitiek: Maashorst Vooruit
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: september 2015 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ben Brands (Verenigd Herindelen Landerd) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Duurzaamheid, Milieu en Afval, Centrumplan Schaijk, Centrumplan Zeeland, inclusief dorpshuis en Vorming Maashorstgemeente: bestuurlijke coördinatie.

Ben Brands is de 1e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Ben Brands (Verenigd Herindelen Landerd) heeft in zijn portefeuille: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en afval, Economische Zaken, Centrumplannen en Referendum.

Dhr. Moritz Böhmer

Functie: WethouderPolitiek: Progressief Landerd
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Recreatie / Toerisme, Sociale Zaken, Sport, Cultuur, Welzijn, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Mortiz Böhmer heeft in zijn portefeuille: Zorg en Welzijn (Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet), Volksgezondheid, Onderwijs, Sociale zaken, Burgerparticipatie, Kunst en cultuur, Sport en (lokale) recreatie, wijk- en speelvoorzieningen (verenigingen en gebruikers accommodaties), Vorming Maashorstgemeente: het betrekken van inwoners, Project Sport en Spel Reek.

Moritz Bohmer is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Moritz Böhmer

Functie: RaadslidPolitiek: Progressief Landerd
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: maart 2010Uit dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Moritz Böhmer lijsttrekker van Progressief Landerd.

Gemeenteraadslid Moritz Böhmer is fractievoorzitter van Progressief Landerd (vanaf 2011), gemeente Landerd.

Aanverwant:2014 - heden Dhr. Moritz Böhmer, Wethouder, Progressief Landerd, gemeente Landerd

Dhr. Moritz Böhmer

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Progressief Landerd
Lijsttrekker Progressief Landerd (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: april 2014Uit dienst sinds: september 2015 (1 jaar, 4 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: Sociale Zaken, Subsidies, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Welzijn, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2014-2015
Wethouder Moritz Böhmer (Progressief Landerd) heeft in zijn portefeuille: Zorg en Welzijn, Onderwijs, Transities (Jeugdzorg, WMO/Awbz en participatiewet), Subsidies, Accommodaties, Arbeidsmarkt, Sport, Volksgezondheid, Sociale zaken, WMO-voorzieningen en Duurzaamheid.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf juli 2015 is Moritz Böhmer demissionair wethouder.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Moritz Bohmer (Progressief Landerd) 339 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Moritz Böhmer, Raadslid, Progressief Landerd, gemeente Landerd

Dhr. Moritz Böhmer

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Progressief Landerd (2017-)
Politiek leider Progressief Landerd
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: september 2017Uit dienst sinds: mei 2018 (7 maanden in dienst geweest)

Dhr. A.L.M. Caspers

Functie: Raadslid

Dhr. C.H.M.M. de Greeff

Functie: Raadslid