Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Meierijstad (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 1 (8 resultaten)

Dhr. Jan Goijaarts

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2016)
Coalitie, aantal zetels: 9
Aantal stemmen: 2.394 in 2016In dienst sinds: januari 2017 (2 jaar, 2 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, Belastingen, Subsidies, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2017-2022
Wethouder Jan Goijaarts (CDA) heeft in zijn portefeuille: Economie en ondernemerscontacten, agrarische sector, winkelcentra en markten, grondbedrijf, AgriFood, financiën (weerstandsvermogen, risicobeheer, belastingen), innovatie, stadsmarketing, coördinatie subsidie- en fondsenwerving. Jan Goijaarts is het eerste bestuurlijke aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden: Schijndel (Noord, Centrum, Zuid).

Jan Goijaarts is de tweede loco-burgemeester bij de gemeente Meierijstad.

Dhr. Menno Roozendaal

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2016)
Coalitie, aantal zetels: 2
Aantal stemmen: 805 in 2016In dienst sinds: januari 2017 (2 jaar, 2 dagen in dienst)
Portefeuille: ICT, P&O, Bedrijfsvoering, Jongeren / Jeugdzorg, CultuurToelichting: Bestuursperiode 2017-2022
Wethouder Menno Roozendaal (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Werk en inkomen (participatiewet), arbeidsmarkt participatie en integratie, kunst en cultuur incl. lokale omroep, jeugd en jongeren incl. jeugdzorg, dienstverlening, bedrijfsvoering (P&O, ICT en privacy). Menno Roozendaal is de eerste bestuurlijke aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden: Olland en Eerde.

Menno Roozendaal is de zesde loco-burgemeester.

Dhr. Eric van den Bogaard

Functie: WethouderPolitiek: Team Meierijstad
Coalitie, aantal zetels: 11
Aantal stemmen: 243 in 2016In dienst sinds: januari 2017 (2 jaar, 2 dagen in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Vergunningen, Monumentaal erfgoed, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2017-2022
Wethouder Eric van den Bogaard (Team Meierijstad) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, ontwikkeling buitengebied, vergunningverlening, monumentenbeleid / archeologie, stedelijke ontwikkeling, stads- en dorpsvernieuwing. Eric van den Bogaard is de 1e bestuurlijke aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden: Erp, Nijnsel, Boskant en Veghel.

Eric van den Bogaard is de vierde loco-burgemeester binnen de gemeente Meierijstad.

Mevr. Coby van der Pas-van Nuland

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 9
Aantal stemmen: 533 in 2016In dienst sinds: januari 2017 (2 jaar, 2 dagen in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Sport, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2017-2022
Wethouder Coby van der Pas-van Nuland (CDA) heeft in haar portefeuille: Sport incl. accommodaties, onderwijs incl. huisvesting, leerplicht, passend onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen, integrale kindcentra, recreatie en toerisme, gemeentelijk vastgoed en coördinatie leefbaarheid kernen. Coby van der Pas-van Nuland is de eerste aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden: Sint-Oedenrode (als 2e voor alle kernen).

Coby van der Pas-van Nuland is de vijfde loco-burgemeester.

Dhr. Kees van Rooij

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: december 2017 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Kees van Rooij heeft zijn portefeuille: Openbaar bestuur, Intergemeentelijke samenwerking en externe betrekkingen, burgerzaken, veiligheid, crisisbeheersing, openbare orde, brandweer, communicatie, APV inclusief toezicht en handhaving, klachtenbehandeling, portefeuillehouder beleid burger- en overheidsparticipatie.

Dhr. Harry van Rooijen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2016)
Coalitie, aantal zetels: 3
Aantal stemmen: 1.021 in 2016In dienst sinds: januari 2017 (2 jaar, 2 dagen in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en Vervoer, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2017-2022
Wethouder Harry van Rooijen (VVD) heeft in zijn portefeuille: Verkeer, vervoer en waterstaat, beheer openbare ruimte incl. speeltuinen/evenementenbeleid waaronder kermissen, afvalstoffenbeleid en milieu, water- en natuurbeheer, duurzaamheid en nutsvoorzieningen. Harry van Rooijen is de 1e bestuurlijke aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden: Veghel en Zijtaart.

Harry van Rooijen is derde loco-burgemeester.

Mevr. Marijke Wilms-Wils

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: januari 2017 (2 jaar, 20 dagen in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering

Dhr. Eus Witlox

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Team Meierijstad
Lijsttrekker Team Meierijstad (2016)
Coalitie, aantal zetels: 11
Aantal stemmen: 2.011 in 2016In dienst sinds: januari 2017 (2 jaar, 2 dagen in dienst)
Portefeuille: Welzijn, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2017-2022
Wethouder Eus Witlox (Team Meijerijstad) heeft in zijn portefeuille: Ouderen, Wmo, volkshuisvesting, statushouders, welzijn, volksgezondheid, kleinschalig collectief vervoer, leerlingenvervoer, vrijwilligersbeleid en mantelzorg. Eus Witlox is het eerste bestuurlijke aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden: Wijbosch, Mariaheide, Keldonk en Boerdonk.

Eus Witlox is de eerste locoburgemeester in Meierijstad.