Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Moerdijk (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 4 (33 resultaten)

Dhr. Thomas Zwiers

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Mobiliteit, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Thomas Zwiers (VVD) heeft in zijn portefeuille: Economische aangelegenheden, Werk en Inkomen, Onderwijs (aansluiting onderwijs arbeidsmarkt) en Mobiliteit.

Thomas Zwiers is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Thomas Zwiers (VVD) heeft in zijn portefeuille: Coördinatie overleg onderwijs ondernemers overheid (3 Os), Economische aangelegenheden ((Economisch beleid, Lokale bedrijventerreinen, Programma Haven, Toerisme en recreatie, Forten, Begraafplaatsen)), Werk en Inkomen ((Werkgelegenheid, Werkvoorzieningsschap (inclusief Participatiewet), Gemeentelijk minimabeleid, Inkomensvoorziening, Re-integratie, Volwasseneducatie, Arbeidsmigranten)), Mobiliteit ((Bereikbaarheid (OV), Verkeersveiligheid)) en Onderwijs ((Lokaal / regionaal educatieve agenda, Leerplicht / VSV, Leerlingenvervoer, Onderwijshuisvesting (gymvervoer), Volwassenenonderwijs, Raad van Toezicht stg. Openbaar basisonderwijs West-Brabant, Passend onderwijs, primair en voortgezet onderwijs)).

Thomas Zwiers is de derde locoburgemeester bij de gemeente Moerdijk.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2014 heeft Thomas Zwiers (CDA) 896 voorkeurstemmen. 
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Thomas Zwiers, Raadslid, VVD, gemeente Moerdijk

Mevr. Marleen Zantingh

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: januari 2011 (8 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening Werkzaamheden bij de Overheid:
Marleen Zantingh is projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente Moerdijk.
Aanverwant:2008 - 2010Mevr. Marleen Zantingh, Hoofdafdeling, gemeente Eindhoven

Dhr. Geert Wiers

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2018-)
Politiek leider D66
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2018 (12 maanden in dienst)

Dhr. Ben Vos

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (12 maanden in dienst)

Mevr. Silvana Vermunt

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (9 maanden in dienst)

Dhr. Jack van Dorst

Functie: WethouderPolitiek: Onafhankelijk Moerdijk
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: september 2017 (1 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, ICT, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieeriode 2018-2022
Wethouder Jack van Dorst (OM) heeft in zijn portefeuille: Middelen, Communicatie, (Inwoners)participatie, Dienstverlening en informatisering, Inrichting en beheer openbare ruimte, Afval- en grondstoffeninzameling.

Jack van Dorst is de 4e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2017-2018
Jack van Dorst heeft in zijn portefeuille: Middelen (Budgetcyclus, Gemeentelijke belastingen, Financieel beleid), Communicatie, Personeel en Organisatie, Burgerparticipatie (Invulling rol faciliterende overheid / overheidsparticipatie, Coördinatie gebiedsplannen), (Digitale) Dienstverlening (KCC, ICT).

Mevr. Tineke van Dijkhorst-Roderkerken

Functie: RaadslidPolitiek: Onafhankelijk Moerdijk
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: januari 1997 (22 jaar, 2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2014 heeft Tineke van Dijkhorst (Onafhankelijk Moerdijk) 293 voorkeurstemmen.  Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 heeft Tineke van Dijkhorst-Roderkerken 105 voorkeurstemmen.

Tineke van Dijkhorst was in de periode maart 2002 tot maart 2006 ook raadslid in de gemeente Moerdijk.
     
Van 1994 tot 1997 was Tineke van Dijkhorst raadslid in de voormalige gemeente Standdaarbuiten (lijst Noordhoek).

Dhr. Erik van der Linden

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: In 2014 heeft Erik van der Linden (CDA) 155 voorkeurstemmen.

Dhr. Hans van Brenkelen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Onafhankelijk Moerdijk (2017-)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2006 (13 jaar, 26 dagen in dienst)
Toelichting: In 2014 heeft Hans van Brenkelen (Onafhankelijk Moerdijk - OM) 286 voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 heeft Hans van Brenkelen (Onafhankelijk Moerdijk) 309 voorkeurstemmen.

Van 2002 tot 2006 was Hans van Brenkelen wethouder in Moerdijk.

Vanaf mei 1990 tot 1 januari 1997 was Hans van Brenkelen raadslid in de voormalige gemeente Zevenbergen. Van 1997 tot april 2002 vervulde hij het raadslidmaatschap in de gemeente Moerdijk.

Mevr. Monique van Bavel

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: maart 2017 (2 jaar, 23 dagen in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O