Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Moerdijk (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 4 (33 resultaten)

Dhr. Thomas Zwiers

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Mobiliteit, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Thomas Zwiers (VVD) heeft in zijn portefeuille: Economische aangelegenheden, Werk en Inkomen, Onderwijs (aansluiting onderwijs arbeidsmarkt) en Mobiliteit.

Thomas Zwiers is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Thomas Zwiers (VVD) heeft in zijn portefeuille: Coördinatie overleg onderwijs ondernemers overheid (3 Os), Economische aangelegenheden ((Economisch beleid, Lokale bedrijventerreinen, Programma Haven, Toerisme en recreatie, Forten, Begraafplaatsen)), Werk en Inkomen ((Werkgelegenheid, Werkvoorzieningsschap (inclusief Participatiewet), Gemeentelijk minimabeleid, Inkomensvoorziening, Re-integratie, Volwasseneducatie, Arbeidsmigranten)), Mobiliteit ((Bereikbaarheid (OV), Verkeersveiligheid)) en Onderwijs ((Lokaal / regionaal educatieve agenda, Leerplicht / VSV, Leerlingenvervoer, Onderwijshuisvesting (gymvervoer), Volwassenenonderwijs, Raad van Toezicht stg. Openbaar basisonderwijs West-Brabant, Passend onderwijs, primair en voortgezet onderwijs)).

Thomas Zwiers is de derde locoburgemeester bij de gemeente Moerdijk.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2014 heeft Thomas Zwiers (CDA) 896 voorkeurstemmen. 
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Thomas Zwiers, Raadslid, VVD, gemeente Moerdijk

Dhr. Eef Schoneveld

Functie: WethouderPolitiek: Onafhankelijk Moerdijk
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Welzijn, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Eef Schoneveld (Onafhankelijk Moerdijk - OM) heeft in haar portefeuille: Zorg, Onderwijs, Welzijn en Jeugd.

Eef Schoneveld is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Eef Schoneveld (Onafhankelijk Moerdijk) heeft in haar portefeuille: Decentralisaties WMO en Jeugdzorg, Zorg ((Volksgezondheid, Wmo-beleid, Ouderenzorg en gehandicaptenzorg, Algemeen maatschappelijk werk, Vrijwilligersbeleid, Inburgering)), Welzijn ((Cultuur, Sport, Subsidiebeleid)), Jeugdzaken ((Preventief jeugdbeleid, Voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzaalwerk en kinderopvang), Jeugdparticipatie)).

Eef Schoneveld is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Moerdijk.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Eef Schoneveld is informateur bij de formatie van de nieuwe coalitie in de bestuursperiode 2014-2018.

In 2014 heeft Eef Schoneveld (Onafhankelijk Moerdijk) 230 voorkeurstemmen. 
Aanverwant:2014 - 2014Dhr. Eef Schoneveld, Raadslid, Onafhankelijk Moerdijk (OM), gemeente Moerdijk2014Dhr. Eef Schoneveld, Raadslid, Leefbaar Schiedam / Schiedam Actief, gemeente Schiedam

Mevr. Dsire Brummans

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Ruimtelijke ordening , Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Désirée Brummans heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Wonen, Openbare Ruimte en Duurzaamheid.

Ze is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Jack van Dorst

Functie: WethouderPolitiek: Onafhankelijk Moerdijk
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: september 2017 (1 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, ICT, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieeriode 2018-2022
Wethouder Jack van Dorst (OM) heeft in zijn portefeuille: Middelen, Communicatie, (Inwoners)participatie, Dienstverlening en informatisering, Inrichting en beheer openbare ruimte, Afval- en grondstoffeninzameling.

Jack van Dorst is de 4e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2017-2018
Jack van Dorst heeft in zijn portefeuille: Middelen (Budgetcyclus, Gemeentelijke belastingen, Financieel beleid), Communicatie, Personeel en Organisatie, Burgerparticipatie (Invulling rol faciliterende overheid / overheidsparticipatie, Coördinatie gebiedsplannen), (Digitale) Dienstverlening (KCC, ICT).

Dhr. Hans Schreuders

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Vice-fractievoorzitter CDA.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hans Schreuders (CDA) 162 voorkeurstemmen.

Dhr. Bisar iek

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2018-)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: In 2014 heeft Bisar Cicek (PvdA) 163 voorkeurstemmen.

Dhr. Peter Geleijns

Functie: RaadslidPolitiek: Onafhankelijk Moerdijk
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2018 (9 maanden in dienst)

Dhr. Hans van Brenkelen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Onafhankelijk Moerdijk (2017-)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2006 (13 jaar, 27 dagen in dienst)
Toelichting: In 2014 heeft Hans van Brenkelen (Onafhankelijk Moerdijk - OM) 286 voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 heeft Hans van Brenkelen (Onafhankelijk Moerdijk) 309 voorkeurstemmen.

Van 2002 tot 2006 was Hans van Brenkelen wethouder in Moerdijk.

Vanaf mei 1990 tot 1 januari 1997 was Hans van Brenkelen raadslid in de voormalige gemeente Zevenbergen. Van 1997 tot april 2002 vervulde hij het raadslidmaatschap in de gemeente Moerdijk.

Mevr. Pitricia Koomans-Schreuders

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (12 maanden in dienst)

Dhr. Geert Wiers

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2018-)
Politiek leider D66
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2018 (12 maanden in dienst)