Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Moerdijk (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 4 (33 resultaten)

Dhr. Thomas Zwiers

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Mobiliteit, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Thomas Zwiers (VVD) heeft in zijn portefeuille: Economische aangelegenheden, Werk en Inkomen, Onderwijs (aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt) en Mobiliteit.

Thomas Zwiers is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Thomas Zwiers (VVD) heeft in zijn portefeuille: Coördinatie overleg onderwijs – ondernemers – overheid (3 O’s), Economische aangelegenheden ((Economisch beleid, Lokale bedrijventerreinen, Programma Haven, Toerisme en recreatie, Forten, Begraafplaatsen)), Werk en Inkomen ((Werkgelegenheid, Werkvoorzieningsschap (inclusief Participatiewet), Gemeentelijk minimabeleid, Inkomensvoorziening, Re-integratie, Volwasseneducatie, Arbeidsmigranten)), Mobiliteit ((Bereikbaarheid (OV), Verkeersveiligheid)) en Onderwijs ((Lokaal / regionaal educatieve agenda, Leerplicht / VSV, Leerlingenvervoer, Onderwijshuisvesting (gymvervoer), Volwassenenonderwijs, Raad van Toezicht stg. Openbaar basisonderwijs West-Brabant, Passend onderwijs, primair en voortgezet onderwijs)).

Thomas Zwiers is de derde locoburgemeester bij de gemeente Moerdijk.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2014 heeft Thomas Zwiers (CDA) 896 voorkeurstemmen. 
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Thomas Zwiers, Raadslid, VVD, gemeente Moerdijk

Dhr. Eef Schoneveld

Functie: WethouderPolitiek: Onafhankelijk Moerdijk
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Welzijn, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Eef Schoneveld (Onafhankelijk Moerdijk - OM) heeft in haar portefeuille: Zorg, Onderwijs, Welzijn en Jeugd.

Eef Schoneveld is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Eef Schoneveld (Onafhankelijk Moerdijk) heeft in haar portefeuille: Decentralisaties WMO en Jeugdzorg, Zorg ((Volksgezondheid, Wmo-beleid, Ouderenzorg en gehandicaptenzorg, Algemeen maatschappelijk werk, Vrijwilligersbeleid, Inburgering)), Welzijn ((Cultuur, Sport, Subsidiebeleid)), Jeugdzaken ((Preventief jeugdbeleid, Voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzaalwerk en kinderopvang), Jeugdparticipatie)).

Eef Schoneveld is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Moerdijk.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Eef Schoneveld is informateur bij de formatie van de nieuwe coalitie in de bestuursperiode 2014-2018.

In 2014 heeft Eef Schoneveld (Onafhankelijk Moerdijk) 230 voorkeurstemmen. 
Aanverwant:2014 - 2014Dhr. Eef Schoneveld, Raadslid, Onafhankelijk Moerdijk (OM), gemeente Moerdijk2014Dhr. Eef Schoneveld, Raadslid, Leefbaar Schiedam / Schiedam Actief, gemeente Schiedam

Mevr. Désirée Brummans

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Ruimtelijke ordening , Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Désirée Brummans heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Wonen, Openbare Ruimte en Duurzaamheid.

Ze is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Jack van Dorst

Functie: WethouderPolitiek: Onafhankelijk Moerdijk
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: september 2017 (1 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, ICT, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieeriode 2018-2022
Wethouder Jack van Dorst (OM) heeft in zijn portefeuille: Middelen, Communicatie, (Inwoners)participatie, Dienstverlening en informatisering, Inrichting en beheer openbare ruimte, Afval- en grondstoffeninzameling.

Jack van Dorst is de 4e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2017-2018
Jack van Dorst heeft in zijn portefeuille: Middelen (Budgetcyclus, Gemeentelijke belastingen, Financieel beleid), Communicatie, Personeel en Organisatie, Burgerparticipatie (Invulling rol faciliterende overheid / overheidsparticipatie, Coördinatie gebiedsplannen), (Digitale) Dienstverlening (KCC, ICT).

Mevr. Corina Tak-Broere

Functie: RaadslidPolitiek: Moerdijk Lokaal
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (8 maanden in dienst)

Mevr. Tineke van Dijkhorst-Roderkerken

Functie: RaadslidPolitiek: Onafhankelijk Moerdijk
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: januari 1997 (21 jaar, 11 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2014 heeft Tineke van Dijkhorst (Onafhankelijk Moerdijk) 293 voorkeurstemmen.  Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 heeft Tineke van Dijkhorst-Roderkerken 105 voorkeurstemmen.

Tineke van Dijkhorst was in de periode maart 2002 tot maart 2006 ook raadslid in de gemeente Moerdijk.
     
Van 1994 tot 1997 was Tineke van Dijkhorst raadslid in de voormalige gemeente Standdaarbuiten (lijst Noordhoek).

Dhr. Cors Punt

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Moerdijk Lokaal (2016-2018)
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Tot juli 2016 is Cors punt raadslid (fractievoorzitter) voor de Fractie Punt-Kleijn.
Tot mei 2014 is Cors Punt lid van Onafhankelijk Moerdijk.

In 2014 heeft Cors Punt(Onafhankelijk Moerdijk) 419 voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 heeft Cors Punt (Onafhankelijk Moerdijk) 425 voorkeurstemmen.

Cors Punt is lid van de commissie Milieu, Energie en Mobiliteit (VNG).
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Cors Punt, Wethouder, Onafhankelijk Moerdijk (OM), gemeente Moerdijk

Mevr. Pauline Joosten-Wesselius

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Moerdijk Lokaal (2015-)
Lijsttrekker Moerdijk Lokaal (2018)
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Tot juli 2016 is raadslid Pauline Joosten werkzaam onder de naam 'Fractie Pauline Joosten-Wesselius'.
Tot september 2015 is Pauline Joosten raadslid voor BBM (Burger Belangen Moerdijk).

In 2014 heeft Pauline Joosen-Wesselius (Burger Belangen Moerdijk) 194 voorkeurstemmen.

Dhr. Remco Heus

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (6 maanden in dienst)

Dhr. Bert Schreuders

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Christenunie (2010-)
Politiek leider Christenunie
Lijsttrekker Christenunie (2010, 2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 1992 (26 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Gemeenteraadslid Bert Schreuders is fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Moerdijk. Eerder was Bert Schreuders lid van RPF.

In 2014 heeft Bert Schreuders 510 voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 heeft Bert Schreuders (ChristenUnie) 556 voorkeurstemmen.