Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Oirschot (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Dhr. Ad de Jong

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: september 2018 (8 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering

Dhr. Jan Heijman

Functie: WethouderPolitiek: De Gewone Man
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 6 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, Jongeren / Jeugdzorg, Burgerzaken, Vergunningen, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jan Heijman heeft in zijn portefeuille: Tweede loco-burgemeester, Mobiliteit (Oirschot blijvend verbonden), Uitvoering verkeer
Vergunningen, Organisatie en dienstverlening ( inclusief zaakgericht werken, KlantContactCentrum, Burgerzaken), Financiën (inclusief grexen), Jeugdzorg, Onderwijs (beleid en gebouwen) en Unilocatie De Beerzen.

Mevr. Judith Keijzers-Verschelling

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: oktober 2017 (1 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Judith Keijzers-Verschelling heeft in haar portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Handhaving, Personeelszaken, Kabinetszaken, Bestuurlijke toekomst, Intergemeentelijke samenwerking (lid DB GRSK, lid Bestuurlijk Platform SGE, lid AB MRE), Bestuurlijke vernieuwing en Communicatie.

Bestuursperiode 2017-2018
Judith Keijzers-Verschelling heeft in haar portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Regionale samenwerking (GRSK), Kabinetszaken (koninklijke onderscheidingen, klachten, bezwaren, juridische controle), Personeelszorg, Bestuurlijke vernieuwing (inrichting lokaal bestuur) en Communicatie.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de burgemeesterbenoeming is Judith Keijzers-Verschelling de jongste vrouwelijke burgemeester (1978).

Mevr. Esther Langens-Brooimans

Functie: WethouderPolitiek: Dorpsvisie
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 6 dagen in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Sociale Zaken, Sport, Subsidies, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Welzijn, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Esther Langens-Brooimans heeft in haar portefeuille: Derde loco-burgemeester, Zorg, welzijn, participatie en sport (inclusief Moorland), Subsidies, Economie (inkoop en aanbesteding, bedrijventerreinen, arbeidsmarkt), Vastgoed en grondzaken, Duurzaamheid, Transitie veehouderij, Beheer openbaar domein, Servicebedrijf en Milieubeheer.

Dhr. Piet Machielsen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2010 (9 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Cultuur, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Piet Machielsen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Wonen, Integrale aanpak centrumontwikkeling Oirschot en Middelbeers, Promotie Oirschot (Brainport, Visit Oirschot, natuur en landschap, cultuur en erfgoed, vrijetijdseconomie), Samenwerken aan de samenleving (wijkaanpak, leefbaarheidsnetwerken).

Piet Machielsen is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Piet Machielsen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling (stedelijke gebied, structuurvisie), Volkshuisvestiging: beleid en uitvoering (inclusief zorg), Economische zaken (Brainport, Westfields, Groene corridor), Visie op uitnodigend Oirschot (centrum Oirschot, natuur & landschap en vrijetijdseconomie), Financiën (begroting, rekening, belastingen, coördinatie proces ombuigingen/bezuinigingen), Dubbelbestemming Stille Wille, project Zicht op Legalisatie.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Piet Machielsen (CDA) heeft in zijn portefeuille (ruimtelijk): ruimtelijke ordening, economische zaken, landellijk gebied, toerisme en verantwoordelijk voor de volkshuisvesting in Oirschot.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Piet Machielsen is lijsttrekker van CDA Oirschot bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Piet Machielsen heeft 1115 voorkeurstemmen.