Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Oss (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 1 (7 resultaten)

Mevr. Wobine Buijs-Glaudemans

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVD
Coalitie
In dienst sinds: september 2011 (7 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wobine Buijs-Glaudemans (VVD) heeft in haar portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Dienstverlening, Organisatie, Regionale samenwerking en internationalisering, Stadspromtie, Communicatie en Global Goals.

Coalitieperiode 2015-2018
Wobine Buijs-Glaudemans (VVD) heeft in haar portefeuille: Regionale samenwerking, Veiligheid en Openbare Orde: Politie, Brandweer, Coördinatie Rampenbestrijding, Handhaving, Publieke Dienstverlening, Algemene bestuurlijke zaken: Bestuurlijke Organisatie, Klachtenbehandeling, Stadspromotie en Representatie, Coördinatie dorps- en wijkraden, Organisatie en Communicatie: Juridische Zaken, Informatievoorziening en -beveiliging, ICT, Personeel en Organisatie, Communicatie en Media, Communicatie/transparantie.

Bestuursperiode 2011-2014
Wobine Buijs - Glaudemans heeft in haar portefeuille: Algemeen Bestuurlijke zaken (Bestuurlijke coördinatie,Regionale samenwerking, Dienstverlening burgers, Klachtenbehandeling,Handhaving, Stadspromotie en representatie, Coördinatie wijk en dorpsraden), Veiligheid (politie, Brandweer, Coördinatie rampenbestrijding), Personeel en organisatie, Communicatie & media en verantwoordelijk voor de Talentencampus in de gemeente Oss.

Wobine Buijs - Glaudemans is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Oss.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Wobine Buijs is lid van de VNG-commissie Europa en Internationaal (vanaf mei 2017).
 
Wobine Buijs de eerste vrouwelijke burgemeester van de gemeente Oss.
  
2003 - 2007
Wobine Buijs - Glaudemans is statenlid VVD, provincie Noord-Brabant

2007 - 2011
Wobine Buijs - Glaudemans had diverse (directie)functies, provincie Noord-Brabant.


Dhr. Frank den Brok

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Voor de Gemeenschap
Lijsttrekker Voor de Gemeenschap (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: januari 2015 (4 jaar, 20 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Belastingen, CultuurToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Frank den Brok (VDG) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Belastingen, Economie, Bedrijventerreinen, Haven, Heesch-West, Pivot Park, Grondbedrijf, Vastgoed, Voorzieningen, Plan Walkwartier en Cultuur.

Frank den Brok is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2015-2018
Wethouder Frank den Brok (VDG) heeft in zijn portefeuille: Economie, Financiën, Belastingen, Toerisme, Grondbedrijf, Cultuur, Integraal voorzieningenbeleid, Kernwaarden van de coalitie, City marketing en Innovatie.

Frank den Brok is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Oss.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in november 2014 heeft Frank den Brok (Voor de Gemeenschap) 2809 voorkeurstemmen.

Dhr. Henk Mensink

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: juni 2018 (7 maanden in dienst)

Dhr. Johan van der Schoot

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2015 (4 jaar, 20 dagen in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Johan van der Schoot (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ontwikkeling buitengebied, Wonen/ R.O. kernen, Klimaat en energie, Milieu, Openbare Ruimte, Recreatie & Toerisme, Erfgoed en Omgevingswet.

Johan van der Schoot is de 3e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2015-2018
Wethouder Johan van der Schoot (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling landelijk gebied, Openbare ruimte, Bouwen en wonen, Welstand/ruimtelijke kwaliteit, Natuur en landschap, Landbouw/Agro-ontwikkeling, Duurzaamheid en milieu, Recreatie, Kernwaarden van de coalitie, Leefbaarheid in de kernen.

Johan van der Schoot is de 5e locoburgemeester van Oss.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in november 2014 heeft Johan van der Schoot (CDA) 71 voorkeurstemmen.

Dhr. Kees van Geffen

Functie: WethouderPolitiek: Voor De Gemeenschap
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: januari 2015 (4 jaar, 20 dagen in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Sport, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Kees van Geffen (VDG) heeft in zijn portefeuille: Jeugdzorg, Participatiewet, Werk en inkomen, Armoedebeleid, Schuldhulpverlening, Arbeidsmarkt, Sociale werkvoorziening, Onderwijs, Talentencampus en Sport.

Kees van Geffen is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2015-2018
Wethouder Kees van Geffen (VDG) heeft in zijn portefeuille: Werk en inkomen, Participatiewet, Inkomen/minimabeleid, re-intergratie, sociale werkvoorziening, Onderwijs, Arbeidsmarkt en werkgelegenheid, Verenigingen en sport, Maatschappelijke stages, Participerende overheid, Burgerparticipatie en Vrijwilligerswerk.

Kees van Geffen is de 4e locoburgemeester van Oss.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 12 mei 2017 is Kees van Geffen lid van de VNG-commissie 'Werk en Inkomen'.

Dhr. Thijs van Kessel

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2018 (7 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Subsidies, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Thijs van Kessel heeft in zijn portefeuille: Zorg en WMO, Welzijn, Gezondheidsbeleid, Jeugd- en jongerenwerk, Burgerparticipatie, Markten en kermissen, Verenigingen, subsidiebeleid en evenementen, Integratie en asielbeleid.

Thijs van Kessel is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Joop van Orsouw

Functie: WethouderPolitiek: Beter Oss
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2018 (7 maanden in dienst)
Portefeuille: Infrastructuur, Verkeer en Vervoer, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Joop van Orsouw heeft in zijn portefeuille: Ontwikkeling stedelijk gebied, Stadscentrum, Plan Walkwartier, Woonbeleid / volkshuisvesting, Stedenbouw, Verkeer en vervoer, Infrastructuur en Woonwagenbeleid.