Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Oss (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 8 (72 resultaten)

Dhr. Johan van der Schoot

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2015 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Johan van der Schoot (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ontwikkeling buitengebied, Wonen/ R.O. kernen, Klimaat en energie, Milieu, Openbare Ruimte, Recreatie & Toerisme, Erfgoed en Omgevingswet.

Johan van der Schoot is de 3e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2015-2018
Wethouder Johan van der Schoot (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling landelijk gebied, Openbare ruimte, Bouwen en wonen, Welstand/ruimtelijke kwaliteit, Natuur en landschap, Landbouw/Agro-ontwikkeling, Duurzaamheid en milieu, Recreatie, Kernwaarden van de coalitie, Leefbaarheid in de kernen.

Johan van der Schoot is de 5e locoburgemeester van Oss.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in november 2014 heeft Johan van der Schoot (CDA) 71 voorkeurstemmen.

Dhr. Frank den Brok

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Voor de Gemeenschap
Lijsttrekker Voor de Gemeenschap (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: januari 2015 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Belastingen, CultuurToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Frank den Brok (VDG) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Belastingen, Economie, Bedrijventerreinen, Haven, Heesch-West, Pivot Park, Grondbedrijf, Vastgoed, Voorzieningen, Plan Walkwartier en Cultuur.

Frank den Brok is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2015-2018
Wethouder Frank den Brok (VDG) heeft in zijn portefeuille: Economie, Financiën, Belastingen, Toerisme, Grondbedrijf, Cultuur, Integraal voorzieningenbeleid, Kernwaarden van de coalitie, City marketing en Innovatie.

Frank den Brok is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Oss.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in november 2014 heeft Frank den Brok (Voor de Gemeenschap) 2809 voorkeurstemmen.

Dhr. Joop van Orsouw

Functie: WethouderPolitiek: Beter Oss
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2018 (4 maanden in dienst)
Portefeuille: Infrastructuur, Verkeer en Vervoer, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Joop van Orsouw heeft in zijn portefeuille: Ontwikkeling stedelijk gebied, Stadscentrum, Plan Walkwartier, Woonbeleid / volkshuisvesting, Stedenbouw, Verkeer en vervoer, Infrastructuur en Woonwagenbeleid.

Dhr. Kees van Geffen

Functie: WethouderPolitiek: Voor De Gemeenschap
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: januari 2015 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Sport, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Kees van Geffen (VDG) heeft in zijn portefeuille: Jeugdzorg, Participatiewet, Werk en inkomen, Armoedebeleid, Schuldhulpverlening, Arbeidsmarkt, Sociale werkvoorziening, Onderwijs, Talentencampus en Sport.

Kees van Geffen is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2015-2018
Wethouder Kees van Geffen (VDG) heeft in zijn portefeuille: Werk en inkomen, Participatiewet, Inkomen/minimabeleid, re-intergratie, sociale werkvoorziening, Onderwijs, Arbeidsmarkt en werkgelegenheid, Verenigingen en sport, Maatschappelijke stages, Participerende overheid, Burgerparticipatie en Vrijwilligerswerk.

Kees van Geffen is de 4e locoburgemeester van Oss.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 12 mei 2017 is Kees van Geffen lid van de VNG-commissie 'Werk en Inkomen'.

Dhr. Thijs van Kessel

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2018 (4 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Subsidies, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Thijs van Kessel heeft in zijn portefeuille: Zorg en WMO, Welzijn, Gezondheidsbeleid, Jeugd- en jongerenwerk, Burgerparticipatie, Markten en kermissen, Verenigingen, subsidiebeleid en evenementen, Integratie en asielbeleid.

Thijs van Kessel is de 4e locoburgemeester.

Mevr. Marie-Therese Janssen-van Amstel

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Oppositie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: januari 2011 (7 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in november 2014 heeft Marie Therese Janssen-van Amstel (SP) 135 voorkeurstemmen.

Mevr. Maria Dobbelsteen

Functie: RaadslidPolitiek: Beter Oss
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (6 maanden in dienst)

Dhr. Mark van der Doelen

Functie: RaadslidPolitiek: Voor De Gemeenschap (VDG)
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: maart 2018 (6 maanden in dienst)

Dhr. Alfons Prinssen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Voor De Gemeenschap (VDG) (2015-2018)
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: januari 2003 (15 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Vice-voorzitter gemeenteraad Oss.Werkzaamheden bij de Overheid:
Alfons Prinssen was 12 jaar voorzitter van de raadscommissie in Oss.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in november 2014 heeft Alfons Prinssen (Voor De Gemeenschap) 200 voorkeurstemmen.
     
Van 1998 tot 2002 was Alfons Prinssen gemeenteraadslid in de voormalige gemeente Ravenstein. Alfons Prinssen was lid van de politieke partij POR.

Dhr. Bert van Tilburg

Functie: RaadslidPolitiek: Beter Oss
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2018 (4 maanden in dienst)