Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Oss (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 8 (72 resultaten)

Dhr. Frank den Brok

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Voor de Gemeenschap
Lijsttrekker Voor de Gemeenschap (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: januari 2015 (4 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Belastingen, CultuurToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Frank den Brok (VDG) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Belastingen, Economie, Bedrijventerreinen, Haven, Heesch-West, Pivot Park, Grondbedrijf, Vastgoed, Voorzieningen, Plan Walkwartier en Cultuur.

Frank den Brok is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2015-2018
Wethouder Frank den Brok (VDG) heeft in zijn portefeuille: Economie, Financiën, Belastingen, Toerisme, Grondbedrijf, Cultuur, Integraal voorzieningenbeleid, Kernwaarden van de coalitie, City marketing en Innovatie.

Frank den Brok is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Oss.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in november 2014 heeft Frank den Brok (Voor de Gemeenschap) 2809 voorkeurstemmen.

Dhr. Thijs van Kessel

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Subsidies, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Thijs van Kessel heeft in zijn portefeuille: Zorg en WMO, Welzijn, Gezondheidsbeleid, Jeugd- en jongerenwerk, Burgerparticipatie, Markten en kermissen, Verenigingen, subsidiebeleid en evenementen, Integratie en asielbeleid.

Thijs van Kessel is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Kees van Geffen

Functie: WethouderPolitiek: Voor De Gemeenschap
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: januari 2015 (4 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Sport, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Kees van Geffen (VDG) heeft in zijn portefeuille: Jeugdzorg, Participatiewet, Werk en inkomen, Armoedebeleid, Schuldhulpverlening, Arbeidsmarkt, Sociale werkvoorziening, Onderwijs, Talentencampus en Sport.

Kees van Geffen is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2015-2018
Wethouder Kees van Geffen (VDG) heeft in zijn portefeuille: Werk en inkomen, Participatiewet, Inkomen/minimabeleid, re-intergratie, sociale werkvoorziening, Onderwijs, Arbeidsmarkt en werkgelegenheid, Verenigingen en sport, Maatschappelijke stages, Participerende overheid, Burgerparticipatie en Vrijwilligerswerk.

Kees van Geffen is de 4e locoburgemeester van Oss.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 12 mei 2017 is Kees van Geffen lid van de VNG-commissie 'Werk en Inkomen'.

Dhr. Joop van Orsouw

Functie: WethouderPolitiek: Beter Oss
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Infrastructuur, Verkeer en Vervoer, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Joop van Orsouw heeft in zijn portefeuille: Ontwikkeling stedelijk gebied, Stadscentrum, Plan Walkwartier, Woonbeleid / volkshuisvesting, Stedenbouw, Verkeer en vervoer, Infrastructuur en Woonwagenbeleid.

Dhr. Johan van der Schoot

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2015 (4 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Johan van der Schoot (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ontwikkeling buitengebied, Wonen/ R.O. kernen, Klimaat en energie, Milieu, Openbare Ruimte, Recreatie & Toerisme, Erfgoed en Omgevingswet.

Johan van der Schoot is de 3e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2015-2018
Wethouder Johan van der Schoot (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling landelijk gebied, Openbare ruimte, Bouwen en wonen, Welstand/ruimtelijke kwaliteit, Natuur en landschap, Landbouw/Agro-ontwikkeling, Duurzaamheid en milieu, Recreatie, Kernwaarden van de coalitie, Leefbaarheid in de kernen.

Johan van der Schoot is de 5e locoburgemeester van Oss.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in november 2014 heeft Johan van der Schoot (CDA) 71 voorkeurstemmen.

Mevr. Gerti van Valkenburg

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Simone Schoneveld-Peters

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Oppositie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Jan van Kreij

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Oppositie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: oktober 2016 (2 jaar, 7 maanden in dienst)

Dhr. Roel van de Camp

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Voor De Gemeenschap (VDG) (2015-)
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: januari 2011 (8 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in november 2014 heeft Roel van de Camp (Voor De Gemeenschap) 353 voorkeurstemmen.

Dhr. Henk Wijnstekers

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2018 (11 maanden in dienst)