Overheid in Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 1 (8 resultaten)

Dhr. Bert Pauli

Functie: GedeputeerdePolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2015)
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: april 2011 (8 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Bert Pauli (VVD) heeft in zijn portefeuille: Economie (inclusief agrofood-economie) en Innovatie, Internationalisering, Branding en Relatie-evenementen, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Havenschap Moerdijk, Aviolanda en Coördinatie aandeelhouderschappen en IPO-bestuur.

Bert Pauli is de 1e loco-CdK.

Coalitieperiode 2011-2015
Gedeputeerde Bert Pauli (VVD) heeft in zijn portefeuille: Economische zaken & Innovatie, Bestuurlijke organisatie en regionale betrekkingen, Internationalisering, Recreatie en Toerisme, BrabantStad, Aandeelhouderschappen, Financieel toezicht op de gemeenten, P&O, ICT, communicatie, juridische zaken, vernieuwbouw Provinciehuis en de 4e loco-commissaris van de provincie Noord-Brabant.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In mei 2018 geeft Bert Pauli aan dat hij als gedeputeerde stopt na de volgende verkiezingen (2019).

Tot 2011 was Bert Pauli voorzitter van de Taskforce 5 - sterrenregio. Bert Pauli is voorzitter van de Stuurgroep BrabantStad / voorzitter B5 - Economische Zaken.

Bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015 heeft Bert Pauli (CDA) 90.509 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2007 - 2011Dhr. Bert Pauli, Wethouder, VVD, gemeente 's Hertogenbosch (Den Bosch)

Mevr. Anne-Marie Spierings

Functie: GedeputeerdePolitiek: Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2015)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2015 (3 jaar, 12 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66) heeft in haar portefeuille: Land- en Tuinbouw en Veehouderij, Duurzame Energie en Energietransitie, Deelneming Enexis, Besturen nieuwe stijl, (veer)krachtig bestuur, toezicht op de gemeenten en financieel toezicht op de waterschappen.

Anne-Marie Spierings is de derde loco Commissaris van de Koning.

Dhr. Henri Swinkels

Functie: GedeputeerdePolitiek: SP
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: mei 2015 (3 jaar, 12 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, Cultuur, Monumentaal erfgoedToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Henri Swinkels (SP) heeft in zijn portefeuille: Leefbaarheid en Samenleving, Cultuur en Sport, Monumenten en Erfgoed(complexen), Coördinatie Gezondheid.

Henri Swinkels is de 6e loco-CdK.

Dhr. Marcel van Bijnen

Functie: ProvinciesecretarisIn dienst sinds: december 2017 (1 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Bedrijfsvoering

Dhr. Wim van de Donk

Functie: Commissaris van de koning (cdk)Politiek: CDAIn dienst sinds: oktober 2009 (9 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Wim van de Donk heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke coördinatie, Coördinerend portefeuillehouder, Integrale veiligheid, Openbare orde, veiligheid en rampenbestrijding, Rijkstaken o.a. burgemeestersbenoemingen, Public affairs en Europa Comité voor de Regio’s.

Coalitieperiode 2011-2015
Bestuurlijke coördinatie, coördinerende portefeuillehouder, integrale veiligheid, openbare orde, veiligheid en rampenbestrijding, rijkstaken (oa burgemeestersbenoemingen), public affairs en vertegenwoordiger van de Provincie Noord-Brabant van Europa Comité voor de Regio's (CvdR).

CdK Wim van de Donk is Adviseur bij het IPO namens de Kring van de CdK's.

Het secretariaat van Wim van der Donk is bereikbaar op 073-6812152,
Werkzaamheden bij de Overheid:


In 2018 wordt Wim van de Donk voorzitter van het Bestuurlijk Ketenberaad.

In 2016 is Wim van de Donk benoemd tot Beste Lokale Bestuurder 2016 (Binnenlands Bestuur).
Wim van de Donk is genomineerd voor Beste Lokale Bestuurder 2015 (Binnenlands Bestuur). In 2014 is Wim van de Donk genomineerd voor beste lokale bestuurder 2014 (Binnenlands Bestuur).

2012
Wim van de Donk is voorzitter van begeleidingscommissie van het Planbureau voor de Leefomgeving.

2004 - 2009
Wim van de Donk is voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Aanverwant:heden Dhr. Wim van de Donk, 0, CDA, IPO-bestuur (Interprovinciaal Overleg)

Dhr. Johan van den Hout

Functie: GedeputeerdePolitiek: SP
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: september 2011 (7 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Johan van den Hout (SP) heeft in zijn portefeuille: Natuur, Water, Milieu, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Johan van Hout is de 2e loco-CdK.

Coalitieperiode 2011-2015
Gedeputeerde Johan van den Hout (SP) heeft in zijn portefeuille: Ecologie (water, bodem, lucht), Natuur en Landschap, Klimaat en duurzame energie, Milieu- en vergunningverlening, Handhaving, Externe veiligheid, Toezicht op de Waterschappen en de 3e loco-commissaris van de Provincie Noord-Brabant.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Johan van den Hout is bestuurslid van de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Johan van den Hout heeft bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2011: 878 voorkeurstemmen.

2012
Johan van den Hout is delegatielid VNG, Congres van Lokale en Regionale Overheden.

Aanverwant:2008 - 2010Dhr. Johan van den Hout, Wethouder, SP, gemeente Tilburg

Dhr. Christophe van der Maat

Functie: GedeputeerdePolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: mei 2015 (3 jaar, 12 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering, MobiliteitToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD) heeft in zijn portefeuille: Mobiliteit, Regionale samenwerking, Brabantstad, actualisering Agenda van Brabant, Organisatieontwikkeling, Kennis & Onderzoek.

Christophe van der Maat is de 5e loco-CdK.

Dhr. Erik van Merrienboer

Functie: GedeputeerdePolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2015 (3 jaar, 12 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Ruimtelijke ordening , Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Erik van Merrienboer (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Ruimte, Wonen en Omgevingsvisie, Ontwikkelbedrijf, Werklocaties en detailhandel, Financiën.

Erik van Merrienboer is de vierde loco Commissaris van de Koning.