Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Rucphen (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 3 (30 resultaten)

Dhr. Johan Nouws

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2006 (12 jaar, 6 maanden in dienst)
Aanverwant:2014Dhr. Johan Nouws, Raadslid, CDA, gemeente Zundert

Mevr. Marjolein van der Meer Mohr

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: januari 2011 (7 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Marjolein van de Meer Mohr (VVD) heeft in haar portefeuille: Coördinatie van collegezaken, Openbare orde en veiligheid (brandweerzaken, politieaangelegenheden, rampenbestrijding en crisisbeheersing, integrale veiligheid en informatieveiligheid), Algemeen bestuurlijke en juridische aangelegenheden, Integrale handhaving, Dienstverlening en Overheidsparticipatie.

Coalitieperiode 2014-2018
Marjolein van de Meer Mohr (VVD) heeft in haar portefeuille: Coördinatie van collegebeleid, Openbare orde en veiligheid (brandweerzaken, politieaangelegenheden, rampenbestrijding en crisisbeheersing, integrale veiligheid), Dienstverlening, Algemene bestuurlijke en juridische aangelegenheden, Communicatiebeleid, Voorlichting en representatie en het Integraal handhavingsbeleid.

Bestuursperiode 2011-2014
Marjolein van de Meer Mohr heeft in haar portefeuille: algemene en bestuurlijke zaken, dienstverlening, openbare orde en veiligheid, communicatie en verantwoordelijk voor de (internationale) samenwerking in de gemeente Rucphen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Rucphen. Marjolein van der Meer Mohr is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W Rucphen. Zij is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem. Van het college is Marjolein van der Meer Mohr wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van deze overheidsbestuurder dubbel.
Aanverwant:heden Mevr. Marjolein van der Meer Mohr, Wethouder, VVD Westvoorne, gemeente Westvoorne

Dhr. Johan Suijkerbuijk

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 5 maanden in dienst)

Dhr. Barry van de Luijtgaarden

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (5 maanden in dienst)

Dhr. Daan van den Broek

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 6 maanden in dienst)
Aanverwant:2011 - heden Dhr. Daan van den Broek, Raadslid, PvdA- Groenlinks, gemeente Eersel2011Dhr. Daan van den Broek, Raadslid, PvdA- Groenlinks, gemeente Eersel

Mevr. Hilde Spijkers-Suijkerbuijk

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 6 maanden in dienst)

Dhr. René Lazeroms

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: november 2012 (5 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, P&O, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, VergunningenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder René Lazeroms (VVD) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), Invoering Omgevingswet, Fysieke leefomgeving (wegen, groen, water, afval), Mobiliteit, Milieu en Duurzaamheid, Financiën, Personeel en Organisatie.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder René Lazeroms (VVD) heeft in zijn portefeuille: Dorpsontwikkeling en centrumplannen (coördinerend), Bouwen en wonen inclusief woonwagenzaken, Ruimtelijke ordening, Economische zaken inclusief marktwezen, Participatiewet; arbeidsmarktbeleid, werk en inkomen, Toerisme, recreatie en promotie, Ontwikkeling Binnentuin inclusief wielerwereld en Sport.

Bestuursperiode 2012-2014
Wethouder René Lazeroms (VVD) heeft in zijn portefeuille: Dorpsontwikkeling (IDOP, Schijf en Zegge) (coördinerend), Centrumontwikkeling/centrumplannen Rucphen, St. Willebrord en Sprundel (coördinerend), Ontwikkeling Binnentuin (coördinerend), Bouwen en wonen, Economische zaken, Toerisme en Recreatie, promotiebeleid, Verkeer en vervoer en Sport.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Tot november 2012 was Rene Lazeroms fractievoorzitter van de VVD-fractie. 


Dhr. Johan van den Beemd

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter RVP (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 6 maanden in dienst)

Mevr. Laura Matthijsen-de Jong

Functie: WethouderPolitiek: RVP
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, Bedrijfsvoering, Subsidies, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Cultuur, Monumentaal erfgoedToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Laura Matthijssen-de Jong (RVP) heeft in haar portefeuille: Coördinatie subsidieprogramma, Cultuur en monumenten, Vrijwilligerswerk/-organisaties, Dorpswerk, gemeenschapshuizen, Facilitaire zaken, ICT, Archiefzaken, Inkoop en aanbesteding en Communicatie.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Laura Matthijssen-de Jong (RVP) heeft in haar portefeuille: Groen en wegen, Milieu en duurzaamheid, Afvalinzameling en -verwerking, Riool/waterbeleid en -beheer, Beheer gemeentelijke gebouwen, Verkeer en vervoer.
Aanverwant:2014Mevr. Laura Matthijsen-de Jong, Raadslid, Rucphense volkspartij, gemeente Rucphen

Dhr. Adri Blom

Functie: RaadslidPolitiek: RVP
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2018 (4 maanden in dienst)