Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Someren (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Mevr. Dilia Blok

Functie: BurgemeesterIn dienst sinds: december 2017 (1 maand in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, ICT, P&O, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Burgemeester Dilia Blok heeft in haar portefeuille: Burgerzaken en algemeen bestuur, Communicatie (inclusief wijks– en dorpsraden), Openbare orde en veiligheid, Integrale handhaving, Personeel en organisatie, Beheer gemeentehuis, Informatisering & Automatisering, Grondzaken (aan– en verkoop gronden) en Regionale samenwerking.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Dilia Blok is de eerste vrouwelijke burgemeester in de gemeente Someren.

Dhr. Theo Maas

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Welzijn, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Theo Maas (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Sociaal domein / (Maatschappelijke) zorg (transities AWBZ, jeugd, Participatiewet), Contacten met WMO raad en dorpscoöperaties, Onderwijs (inclusief onderwijsgebouwen), Bibliotheek (inclusief gebouw), Dagelijks bestuur en stuurgroep Peel 6.1.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Theo Maas heeft in zijn portefeuille: maatschappelijke zorg, sociale zaken en verantwoordelijk voor het jeugdbeleid in de gemeente Someren.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Theo Maas (PvdA) 516 voorkeurstemmen. 
   
2006 - 2010
Theo Maas is gemeenteraadslid PvdA, gemeente Someren.

Aanverwant:2008 - heden Dhr. Theo Maas, Hoofdafdeling, gemeente Albrandswaard

Mevr. Gonnie van Bussel

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2016 (1 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Cultuur, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Gonnie van Bussel (CDA) heeft in haar portefeuille: Economische zaken/ Bedrijventerreinen, Financiën, Participatiewet (Werk en inkomen), Toerisme recreatie/ Heihorsten, Bossen & natuur, Sport, cultuur (inclusief accommodaties), Faciliteren verenigingen (subsidiering en huisvesting), Gemeenschapshuizen, Grondexploitatie (inclusief beheer gemeentelijke woningen) en Algemeen bestuur Peel 6.1.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In oktober 2017 geeft Gonnie van Bussel aan dat ze als wethouder stopt bij de volgende verkiezingen (2018).

Dhr. Leon van de Moosdijk

Functie: WethouderPolitiek: Lijst 6
Coalitie
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Openbare werken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Infrastructuur, Wonen en Volkshuisvesting, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Leon van de Moosdijk (Lijst 6) heeft in zijn portefeuille: Verkeer en infrastructuur, Inrichting en beheer openbare ruimte, Waterbeheer en riool, Milieu, Ruimtelijke Ordening binnen en buiten kom en Volkshuisvesting (keuze en inrichting woningbouwlocaties, prestatieafspraken woningcoöperaties).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Leon van de Moosdijk (Lijst 6) 35 voorkeurstemmen. 
Aanverwant:2007 - 2014Dhr. Leon van de Moosdijk, Raadslid, VVD, gemeente Someren

Dhr. Theo van Leeuwen

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: december 2016 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering