Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Steenbergen (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 4 (32 resultaten)

Dhr. Ruud van den Belt

Functie: BurgemeesterIn dienst sinds: november 2015 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Bedrijfsvoering, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Vergunningen, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Ruud van den Belt heeft in zijn portefeuille: Coördinatie van beleid en besluitvorming, Algemeen bestuurlijke en kabinetszaken, Openbare orde en veiligheid, Regionale samenwerking (de wettelijke taken aangevuld met bestuursorgaan Westbrabantse agenda - Bestuurskracht), APV, Evenementen, Verkiezingen, Integrale Handhaving, Communicatie (Coördinatie externe communicatie, Communicatiebeleid) - Jaarverslagen (Klachtencommissie / Bezwaarschriftencommissie, Rekenkamercommissie), Bedrijfsvoering (Juridische zaken & Personeel en organisatie)

Bestuursperiode 2015-2018
Ruud van den Belt heeft in zijn portefeuille: Wettelijke taken (Coördinatie van beleid en besluitvorming-Algemeen bestuurlijke en kabinetszaken-Openbare orde en veiligheid), Regionale samenwerking (wettelijke taken aangevuld met bestuursorgaan Westbrabantse agenda), Vergunningverlening APV Evenementen, Verkiezingen, Integrale Handhaving, Communicatie (Coördinatie externe communicatie), Jaarverslagen (Klachtencommissie en bezwaarschriftencommissie, Personeel en Organisatie (waarnemend), Bestuurlijke ontwikkelingen en Bedrijfsvoering.

De is voorzitter van het college van en wethouders en tevens van de gemeenteraad. De heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht heeft en bij vergaderingen van het college van en wethouders wel. In het college heeft de , net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de een aantal eigen taken in de hoedanigheid van . Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat Ruud van den Belt aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers.

Mevr. Charissa van Dipte

Functie: GriffieIn dienst sinds: januari 2013 (6 jaar, 5 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
van 2006 tot 2012 was Charissa van Dipte werkzaam bij het bestuurssecretariaat.

Mevr. Joke Heijnen

Functie: DirecteurIn dienst sinds: mei 2010 (9 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Concerncontroller, gemeente Steenbergen.

1997 - 2010
(Hoofd) controrncontrol, gemeente Steenbergen.

Dhr. Robert Defilet

Functie: GriffieIn dienst sinds: juni 2015 (4 jaar, 19 dagen in dienst)
Toelichting: Plaatsvervangend griffier / raadsadviseur.

Dhr. Ton van Loon

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2007 (12 jaar, 5 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Ton van Loon is afdelingshoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in de gemeente Bernheze. Daarvoor was Ton van Loon afdelingshoofd Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (2002-2007).

Dhr. John van den Hof

Functie: KabinetschefIn dienst sinds: januari 2011 (8 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Beleidsadviseur voor het college van B&W (stafmedewerker).

Mevr. Lenneke van der Meer

Functie: GriffierIn dienst sinds: april 2011 (8 jaar, 2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Lenneke van der Meer is raadsgriffier van de gemeenteraad in Steenbergen. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Steenbergen en de raadscommissies. Lenneke van der Meer is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.
Aanverwant:2003 - 2007Mevr. Lenneke van der Meer, Statenlid, Leefbaar Zuid-Holland, Provincie Zuid-Holland

Dhr. Thijs de Jongh

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: december 2016 (2 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O

Dhr. Koos Krook

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 18 dagen in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Subsidies, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Koos Krook heeft in zijn portefeuille: WMO (Mensen met verward gedrag, Afbouw RIBW (regionaal instituut begeleid wonen)), Jeugdzorg, Welzijnswerk (Coördinatie welzijnswerk / Organisaties welzijnswerk / Statushouders / Subsidiebeleid / mantelzorgbeleid ), Participatiewet en sociale zaken ( Participatiewet / Sociale Zaken / Werkvoorzieningsschap: WVS en Stichting Samenwerken), Coördinatie collectief vervoer (Coördinatie collectief vervoer / WMO vervoer / Plusbus) en Volksgezondheid.

Koos Krook is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Jeroen Weerdenburg

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Vice-voorzitter gemeenteraad Steenbergen.Aanverwant:2006 - 2014Dhr. Jeroen Weerdenburg, Raadslid, CDA, gemeente Steenbergen