Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Steenbergen (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 4 (31 resultaten)

Dhr. John van den Hof

Functie: KabinetschefIn dienst sinds: januari 2011 (7 jaar, 25 dagen in dienst)
Toelichting: Beleidsadviseur voor het college van B&W (stafmedewerker).

Dhr. Ruud van den Belt

Functie: BurgemeesterIn dienst sinds: november 2015 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Bedrijfsvoering, Regionale samenwerking, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Vergunningen, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Burgemeester Ruud van den Belt heeft in zijn portefeuille: Wettelijke taken (Coördinatie van beleid en besluitvorming-Algemeen bestuurlijke en kabinetszaken-Openbare orde en veiligheid), Regionale samenwerking (wettelijke taken aangevuld met bestuursorgaan Westbrabantse agenda), Vergunningverlening APV Evenementen, Verkiezingen, Integrale Handhaving, Communicatie (Coördinatie externe communicatie), Jaarverslagen (Klachtencommissie en bezwaarschriftencommissie, Personeel en Organisatie (waarnemend), Bestuurlijke ontwikkelingen en Bedrijfsvoering.

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en tevens van de gemeenteraad. De burgemeester heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht heeft en bij vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders wel. In het college heeft de burgemeester, net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de burgemeester een aantal eigen taken in de hoedanigheid van burgemeester. Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat Ruud van den Belt aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De burgemeester stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers.

Mevr. Charissa van Dipte

Functie: GriffieIn dienst sinds: januari 2013 (5 jaar, 24 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
van 2006 tot 2012 was Charissa van Dipte werkzaam bij het bestuurssecretariaat.

Mevr. Joke Heijnen

Functie: DirecteurIn dienst sinds: mei 2010 (7 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Concerncontroller, gemeente Steenbergen.

1997 - 2010
(Hoofd) controrncontrol, gemeente Steenbergen.

Dhr. Robert Defilet

Functie: GriffieIn dienst sinds: juni 2015 (2 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Plaatsvervangend griffier / raadsadviseur.

Dhr. Ton van Loon

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2007 (11 jaar, 26 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Ton van Loon is afdelingshoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in de gemeente Bernheze. Daarvoor was Ton van Loon afdelingshoofd Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (2002-2007).

Dhr. Thijs de Jongh

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: december 2016 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O

Mevr. Lenneke van der Meer

Functie: GriffierIn dienst sinds: april 2011 (6 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Lenneke van der Meer is raadsgriffier van de gemeenteraad in Steenbergen. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Steenbergen en de raadscommissies. Lenneke van der Meer is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.
Aanverwant:2003 - 2007Mevr. Lenneke van der Meer, Statenlid, Leefbaar Zuid-Holland, Provincie Zuid-Holland

Dhr. Jeroen Weerdenburg

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Vice-voorzitter gemeenteraad Steenbergen.Aanverwant:2006 - 2014Dhr. Jeroen Weerdenburg, Raadslid, CDA, gemeente Steenbergen

Dhr. Jurgen Huijbregts

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2015 (2 jaar, 9 maanden in dienst)