Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Steenbergen (Noord-Brabant)

Pagina 2 van 4 (31 resultaten)

Dhr. Willy Knop

Functie: RaadslidPolitiek: Volkspartij
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Willy Knop (De Volkspartij) 235 voorkeurstemmen.

Dhr. Michel Lambers

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Volkspartij (2014-)
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Michel Lambers (De Volkspartij) 197 voorkeurstemmen.

Mevr. Petra Lepolder

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2014)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Vanaf december 2015 is Petra Lepolder tijdelijk wethouder economische zaken.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Petra Lepolder (VVD) heeft in haar portefeuille: Recreatie en toerisme, Ruimtelijke ontwikkeling (Ruimtelijke plannen-Grondbeleid-Mirt/Var-Water-Brabantse Wal-Waterpoort), Bouwen en wonen (Bouwbeleid-Prestatieafspraken woningcorporaties), Leefbaarheid kernen, Dienstverlening (Vergunningverlening, (omgeving, bouwen)-Burgerzaken), Communicatie (Communicatiebeleid), Bedrijfsvoering (Informatie en automatisering-Documentaire informatievoorziening). Petra Lepolder is kernwethouder voor Dinteloord.

Kernwethouder voor Dinteloord is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Steenbergen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Petra Lepolder heeft in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen aangegeven dat ze bij de verkiezingen in 2018 niet meer beschikbaar zal zijn.
        
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Petra Lepolder (VVD) 419 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Mevr. Petra Lepolder, Raadslid, VVD, gemeente Steenbergen

Dhr. Edwin Maas

Functie: RaadslidPolitiek: Gewoon Lokaal
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)

Dhr. Bart Mees

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2017-)
Politiek leider PvdA
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2017 (9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bart Mees was eerder burgercommissielid.

Dhr. Lesley Molhoop

Functie: RaadslidPolitiek: Lijst Sociaal Steenbergen
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Tot 29 december 2017 is Lesley Molhoop raadslid voor de PvdA.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Lesley Molhoop (PvdA) 93 voorkeurstemmen.

Mevr. Esther Prent

Functie: RaadslidPolitiek: Gewoon Lokaal
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)

Dhr. Maurice Remery

Functie: RaadslidPolitiek: Gewoon Lokaal
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2005 (13 jaar, 22 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Tot maart 2014 was Maurice Remery fractievoorzitter van 'Gemeentebelang / de Lokale Partij' in de gemeenteraad van Steenbergen.


Dhr. Ad Theuns

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)

Dhr. Ruud van den Belt

Functie: BurgemeesterIn dienst sinds: november 2015 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Bedrijfsvoering, Regionale samenwerking, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Vergunningen, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Burgemeester Ruud van den Belt heeft in zijn portefeuille: Wettelijke taken (Coördinatie van beleid en besluitvorming-Algemeen bestuurlijke en kabinetszaken-Openbare orde en veiligheid), Regionale samenwerking (wettelijke taken aangevuld met bestuursorgaan Westbrabantse agenda), Vergunningverlening APV Evenementen, Verkiezingen, Integrale Handhaving, Communicatie (Coördinatie externe communicatie), Jaarverslagen (Klachtencommissie en bezwaarschriftencommissie, Personeel en Organisatie (waarnemend), Bestuurlijke ontwikkelingen en Bedrijfsvoering.

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en tevens van de gemeenteraad. De burgemeester heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht heeft en bij vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders wel. In het college heeft de burgemeester, net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de burgemeester een aantal eigen taken in de hoedanigheid van burgemeester. Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat Ruud van den Belt aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De burgemeester stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers.