Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Steenbergen (Noord-Brabant)

Pagina 2 van 4 (31 resultaten)

Dhr. Tim Huisman

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2014-)
Politiek leider D66 (2014-)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Tim Huisman (Lijst Steenbergen Anders) 171 voorkeurstemmen.

Tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 was Tim Huisman fractievoorzitter van de fractie Lijst Steenbergen Anders.

Dhr. Willy Knop

Functie: RaadslidPolitiek: Volkspartij
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Willy Knop (De Volkspartij) 235 voorkeurstemmen.

Dhr. Danker Kouwen

Functie: RaadslidPolitiek: Volkspartij
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (11 maanden in dienst)

Dhr. Koos Krook

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2018 (8 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Subsidies, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Koos Krook heeft in zijn portefeuille: WMO (Mensen met verward gedrag, Afbouw RIBW (regionaal instituut begeleid wonen)), Jeugdzorg, Welzijnswerk (Coördinatie welzijnswerk / Organisaties welzijnswerk / Statushouders / Subsidiebeleid / mantelzorgbeleid ), Participatiewet en sociale zaken ( Participatiewet / Sociale Zaken / Werkvoorzieningsschap: WVS en Stichting Samenwerken), Coördinatie collectief vervoer (Coördinatie collectief vervoer / WMO vervoer / Plusbus) en Volksgezondheid.

Koos Krook is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Michel Lambers

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Volkspartij (2014-)
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Michel Lambers (De Volkspartij) 197 voorkeurstemmen.

Mevr. Petra Lepolder

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Belastingen, Landelijk gebied / Water / Natuur, Subsidies, Toezicht en (integrale) handhaving, Vergunningen, Economische Zaken, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Petra Lepolder (VVD) heeft in haar portefeuille: Recreatie en Toerisme, Economie (Lobby en marketing / Bedrijfscontacten en acquisitie / Economisch beleid / Markten en kermissen / Retail / Overig MKB en grote bedrijven), Ruimtelijke Ordening (Ruimtelijke plannen / Grondbeleid / Brabantse Wal / Waterpoort / Externe veiligheid), Vergunningen en Toezicht, (Vergunningverlening (omgeving, bouwen)), Omgevingswet, Financiën / ICT (Financiën en belastingen (inclusief auditcommittee), Planning en control, Inkoop en contractbeheer, Inkomende subsidies en subsidieregister, Informatie en automatisering, Documentaire informatievoorziening), Arbeidsmigranten en Agrarische zaken.

Petra Lepolder is de 1e locoburgemeester.

Vanaf december 2015 is Petra Lepolder tijdelijk wethouder economische zaken.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Petra Lepolder (VVD) heeft in haar portefeuille: Recreatie en toerisme, Ruimtelijke ontwikkeling (Ruimtelijke plannen-Grondbeleid-Mirt/Var-Water-Brabantse Wal-Waterpoort), Bouwen en wonen (Bouwbeleid-Prestatieafspraken woningcorporaties), Leefbaarheid kernen, Dienstverlening (Vergunningverlening, (omgeving, bouwen)-Burgerzaken), Communicatie (Communicatiebeleid), Bedrijfsvoering (Informatie en automatisering-Documentaire informatievoorziening). Petra Lepolder is kernwethouder voor Dinteloord.

Kernwethouder voor Dinteloord is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Steenbergen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Petra Lepolder heeft in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen aangegeven dat ze bij de verkiezingen in 2018 niet meer beschikbaar zal zijn.
        
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Petra Lepolder (VVD) 419 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Mevr. Petra Lepolder, Raadslid, VVD, gemeente Steenbergen

Dhr. Edwin Maas

Functie: RaadslidPolitiek: Gewoon Lokaal!
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 11 maanden in dienst)

Mevr. Esther Prent

Functie: WethouderPolitiek: Gewoon Lokaal
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juni 2018 (8 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Beheer / Onderhoud, Jongeren / Jeugdzorg, Bibliotheek, Sport, Cultuur, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Prent heeft in haar portefeuille: Jeugd (Leerlingenvervoer - Jeugd- en jongerenwerk), Onderwijs (Onderwijsbeleid en huisvesting / Laaggeletterdheid / Volwasseneneducatie / Leerplicht), Sport, Leefbaarheid / kernen (Kernen / Kerngericht werken en overheidsparticipatie, Stadsraad, dorpsraden en leefbaarheidsgroep, Bibliotheekwerk), Kunst en Cultuur (Kunst- en cultuurbeleid), Beheer accommodaties (Gemeenschapshuizen, Sporthallen, Sportvelden, Zwembad), Voorschoolse voorzieningen (Peuterspeelzaalwerk / Kinderopvang)

Esther Prent is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Maurice Remery

Functie: RaadslidPolitiek: Gewoon Lokaal!
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: januari 2005 (14 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Tot maart 2014 was Maurice Remery fractievoorzitter van 'Gemeentebelang / de Lokale Partij' in de gemeenteraad van Steenbergen.


Dhr. Dennis van Agtmaal

Functie: RaadslidPolitiek: Gewoon Lokaal!
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juni 2018 (8 maanden in dienst)