Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Steenbergen (Noord-Brabant)

Pagina 2 van 4 (32 resultaten)

Dhr. Tim Huisman

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2019-)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Tim Huisman (Lijst Steenbergen Anders) 171 voorkeurstemmen.

Tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 was Tim Huisman fractievoorzitter van de fractie Lijst Steenbergen Anders.

Dhr. Willy Knop

Functie: WethouderPolitiek: Volkspartij
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2019 (1 maand in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Economische Zaken, Wonen en Volkshuisvesting, Evenementen en marketingToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Willy Knop heeft in zijn portefeuille: Economie (Lobby en marketing - Bedrijfscontacten en acquisitie - Economisch beleid - Markten en kermissen - Retail - Overig MKB en grote bedrijven - Arbeidsmarkt) - Ruimtelijke Ordening (Ruimtelijke plannen - Grondbeleid en grondzaken - Externe veiligheid - Woonwagenbeleid) - Omgevingswet - Agrarische Zaken (ZLTO - Biobased economy en agrofood).

Willy Knop is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Danker Kouwen

Functie: RaadslidPolitiek: Volkspartij
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Koos Krook

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 18 dagen in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Subsidies, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Koos Krook heeft in zijn portefeuille: WMO (Mensen met verward gedrag, Afbouw RIBW (regionaal instituut begeleid wonen)), Jeugdzorg, Welzijnswerk (Coördinatie welzijnswerk / Organisaties welzijnswerk / Statushouders / Subsidiebeleid / mantelzorgbeleid ), Participatiewet en sociale zaken ( Participatiewet / Sociale Zaken / Werkvoorzieningsschap: WVS en Stichting Samenwerken), Coördinatie collectief vervoer (Coördinatie collectief vervoer / WMO vervoer / Plusbus) en Volksgezondheid.

Koos Krook is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Michel Lambers

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Volkspartij (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Michel Lambers (De Volkspartij) 197 voorkeurstemmen.

Dhr. Edwin Maas

Functie: RaadslidPolitiek: Gewoon Lokaal!
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)

Mevr. Esther Prent

Functie: WethouderPolitiek: Gewoon Lokaal
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 18 dagen in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Beheer / Onderhoud, Jongeren / Jeugdzorg, Bibliotheek, Sport, Cultuur, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Prent heeft in haar portefeuille: Jeugd (Leerlingenvervoer - Jeugd- en jongerenwerk), Onderwijs (Onderwijsbeleid en huisvesting / Laaggeletterdheid / Volwasseneneducatie / Leerplicht), Sport, Leefbaarheid / kernen (Kernen / Kerngericht werken en overheidsparticipatie, Stadsraad, dorpsraden en leefbaarheidsgroep, Bibliotheekwerk), Kunst en Cultuur (Kunst- en cultuurbeleid), Beheer accommodaties (Gemeenschapshuizen, Sporthallen, Sportvelden, Zwembad), Voorschoolse voorzieningen (Peuterspeelzaalwerk / Kinderopvang)

Esther Prent is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Maurice Remery

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Gewoon Lokaal! (2019-)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: januari 2005 (14 jaar, 5 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Tot maart 2014 was Maurice Remery fractievoorzitter van 'Gemeentebelang / de Lokale Partij' in de gemeenteraad van Steenbergen.


Dhr. Boy Sluiters

Functie: RaadslidPolitiek: Volkspartij
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2019 (27 dagen in dienst)

Dhr. Dennis van Agtmaal

Functie: RaadslidPolitiek: Gewoon Lokaal!
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 8 dagen in dienst)