Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Tilburg (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 1 (8 resultaten)

Dhr. Erik de Ridder

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2010 (8 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Recreatie / Toerisme, Economische Zaken, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Erik de Ridder (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën (inclusief deelnemingen en belastingen), Dienstverlening (inclusief informatisering/ict), Economie (inclusief de economische behoefte-programmering in het kader van het Regionale Bedrijventerreinprogramma (en detailhandel en kantoren), Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt (inclusief vrije tijd/recreatie/toerisme, digitale overheid), Evenementen (inclusief kermis), Citymarketing, internationale acquisitie, Werk en inkomen (inclusief participatiewet), Brabantstad en verantwoordelijk voor de projecten: versterking verblijfsklimaat binnenstad (inclusief renovatie stadskantoor 1).

Erik de Ridder is de derde locoburgemeester van Tilburg. Tevens is Eric de Ridder wijkwethouder Berkel-Enschot, Udenhout en de Binnenstad.

Bestuursperiode 2010-2014
Wethouder Erik de Ridder (CDA) heeft in zijn portefeuille: financiën, economie, toerisme en recreatie en verantwoordelijk voor de evenementen in de gemeente Tilburg.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Erik de Ridder is lid van de commissie Werk en Inkomen (VNG).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is Erik de Ridder lijsttrekker van het CDA in de gemeente Tilburg. Erik de Ridder heeft 5177 voorkeurstemmen. Erik de Ridder (CDA) heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 275 voorkeurstemmen.
              
Erik de Ridder is regionaal ambassadeur VNG voor Noord-Brabant.

Dhr. Berend de Vries

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: april 2010 (8 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Milieu / Duurzaamheid / Afval, P&O, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Berend de Vries (D66) heeft in zijn portefeuille: Wonen
Milieu en duurzaamheid (inclusief afvalbeleid en -uitvoering), Grondzaken inclusief gebouwen onderdeel grondexploitatie, Projecten: Spoorzone, Piushaven, Veemarktkwartier, Stappegoor, Havenverordening Piushaven (leges havenvergunning) en de verordening ligggelden Piushaven 2014.

Berend de Vries is wijkwethouder van Theresia, Noordhoek en Koningshaven (Fatima, Jeruzalem, Hoogvenne en Broekhoven 1). Tevens is Berend de Vries de eerste locoburgemeester van Tilburg.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Berend de Vries (D66) heeft in zijn portefeuille: grondzaken, milieu, wonen, P en O, samenwerking en verantwoordelijk voor het mediabeleid van de gemeente Tilburg.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Berend de Vries lijsttrekker van D66 in de gemeente Tilburg. Berend de Vries heeft 7377 voorkeurstemmen.

Berend de Vries is lid van de commissie Milieu, Energie en Mobiliteit (VNG).

2010
Berend de Vries is gemeenteraadslid (D66), gemeente Tilburg. Berend de Vries (D66) heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 4884 voorkeurstemmen.

Dhr. Oscar Dusschooten

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juni 2018 (1 dagen in dienst)

Mevr. Marcelle Hendricks

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Marcelle Hendrickx (D66) heeft in haar portefeuille: Onderwijs (inclusief volwasseneneducatie, Hoger Onderwijs en studentenzaken
Jeugd (inclusief decentralisatie jeugdzorg), Emancipatie (inclusief homo-emancipatie en integratie), Cultuur (inclusief media / lokale omroepen, bibliotheek (subsidie), Personeel en organisatie (inclusief huisvesting).

Marcelle Hendrickx is de vijfde locoburgemeester bij de gemeente Tilburg. Ook is Marcelle Hendrickx wijkwethouder West.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Vanaf 2015 is wethouder Marcelle Hendrickx bestuurslid bij de Wethoudersvereniging.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marcelle Hendrickx (D66) 23 voorkeurstemmen (nr. 27, verkiezingslijst).


Dhr. Mario Jacobs

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider GroenLinks
Lijsttrekker GroenLinks (2018)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Mario Jacobs (GroenLinks) heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke ordening (inclusief stedelijke ontwikkeling, structuurvisie, monumenten, externe veiligheid), Havenverordening Tilburg, ruimtelijke component bij Regionale Bedrijventerreinprogramma (en detailhandel en kantoren), leegstaande en leegkomende kerkgebouwen, Groen, natuur en landschap (gekoppeld aan RO en aan leefomgeving openbare ruimte), Slimme en duurzame mobiliteit, Parkeren, Gladheidsbestrijding, Leefomgeving openbare ruimte, Internationale samenwerking, Asielbeleid, Dierenwelzijn/kinderboerderijen (inclusief natuur- en milieueducatie), Vergunningen inclusief milieu, openbaar gebied, gebruiksvergunningen, kapvergunningen (met uitzondering van drank en horecawet = Burgemeester, evenementenvergunningen = Erik de Ridder, havenvergunningen Piushaven = Berend de Vries) en het project stadsbos.

Mario Jacobs is de vierde locoburgemeester van Tilburg. Tevens is Mario Jacobs wijkwethouder Noord en Oude stad exclusief Theresia, Noordhoek en Koningshaven.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Mario Jacobs (GroenLinks) 10 voorkeurstemmen (nr. 31 op verkiezingslijst). Mario Jacobs (GroenLinks) heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 28 voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 heeft Mario Jacobs (GroenLinks) 79 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - heden Dhr. Mario Jacobs, Hoofdafdeling, gemeente Helmond

Mevr. Esmah Lahlah

Functie: WethouderPolitiek: Partijloos
Coalitie
In dienst sinds: juni 2018 (1 dagen in dienst)

Dhr. Marcel Meijs

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: januari 2017 (1 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, BedrijfsvoeringWerkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 12 mei 2017 is Marcel Meijs lid van de VNG-commissie 'Dienstverlening en Informatiebeleid'.

Dhr. Theo Weterings

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: november 2017 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Bibliotheek, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Onderzoek, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Burgemeester Theo Weterings heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Integraal Veiligheidsbeleid, Handhaving, Algemene bestuurszaken, In- en externe communicatie (inclusief stadspromotie), Internationale aangelegenheden (representatie), Burgerzaken, Archiefzorg
Onderzoek & Informatie.