Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Tilburg (Noord-Brabant)

Pagina 3 van 9 (88 resultaten)

Mevr. Marjolein Erwich

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaat

Dhr. Ron Flapper

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: oktober 2004 (13 jaar, 6 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Ron Flapper is projectmanager bij de gemeente Tilburg.

Dhr. Stef Fleischeuer

Functie: DirecteurIn dienst sinds: januari 2013 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingWerkzaamheden bij de Overheid:
Stef Fleischeuer is directeur Vestigingsklimaat bij de gemeente Tilburg. 
Stef Fleischeuer is waarnemend gemeentesecretaris.

Mevr. CÚcile Franssen

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2006 (12 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Cecile Franssen (VVD) 239 voorkeurstemmen. Cecile Franssen (VVD) heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 918 voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 heeft Cecile Franssen 989 voorkeurstemmen.
 
Tot maart 2014 is gemeenteraadslid Cecile Franssen fractievoorzitter VVD Tilburg, gemeente Tilburg.

In 2006 heeft de VVD 4 zetels in de gemeenteraad.


Mevr. Jacqueline Gerssen

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2016 (2 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Els Goossens

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaat

Mevr. Marcelle Hendricks

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Marcelle Hendrickx (D66) heeft in haar portefeuille: Onderwijs (inclusief volwasseneneducatie, Hoger Onderwijs en studentenzaken
Jeugd (inclusief decentralisatie jeugdzorg), Emancipatie (inclusief homo-emancipatie en integratie), Cultuur (inclusief media / lokale omroepen, bibliotheek (subsidie), Personeel en organisatie (inclusief huisvesting).

Marcelle Hendrickx is de vijfde locoburgemeester bij de gemeente Tilburg. Ook is Marcelle Hendrickx wijkwethouder West.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Vanaf 2015 is wethouder Marcelle Hendrickx bestuurslid bij de Wethoudersvereniging.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marcelle Hendrickx (D66) 23 voorkeurstemmen (nr. 27, verkiezingslijst).


Mevr. Mieke Heuvelmans-van Leuven

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2010-2015)
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Gemeenteraadslid Mieke Heuvelmans-van Leuven is fractievoorzitter namens D66 in de gemeenteraad van Tilburg.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Mieke Heuvelmans-van Leuven (D66) 2626 voorkeurstemmen. Mieke Heuvelmans (D66) heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 1444 voorkeurstemmen.

In 2006 heeft D66 1 zetel in de gemeenteraad.


Mevr. Gathy Jackson

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaat

Dhr. Mario Jacobs

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider GroenLinks
Lijsttrekker GroenLinks (2018)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Mario Jacobs (GroenLinks) heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke ordening (inclusief stedelijke ontwikkeling, structuurvisie, monumenten, externe veiligheid), Havenverordening Tilburg, ruimtelijke component bij Regionale Bedrijventerreinprogramma (en detailhandel en kantoren), leegstaande en leegkomende kerkgebouwen, Groen, natuur en landschap (gekoppeld aan RO en aan leefomgeving openbare ruimte), Slimme en duurzame mobiliteit, Parkeren, Gladheidsbestrijding, Leefomgeving openbare ruimte, Internationale samenwerking, Asielbeleid, Dierenwelzijn/kinderboerderijen (inclusief natuur- en milieueducatie), Vergunningen inclusief milieu, openbaar gebied, gebruiksvergunningen, kapvergunningen (met uitzondering van drank en horecawet = Burgemeester, evenementenvergunningen = Erik de Ridder, havenvergunningen Piushaven = Berend de Vries) en het project stadsbos.

Mario Jacobs is de vierde locoburgemeester van Tilburg. Tevens is Mario Jacobs wijkwethouder Noord en Oude stad exclusief Theresia, Noordhoek en Koningshaven.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Mario Jacobs (GroenLinks) 10 voorkeurstemmen (nr. 31 op verkiezingslijst). Mario Jacobs (GroenLinks) heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 28 voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 heeft Mario Jacobs (GroenLinks) 79 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - heden Dhr. Mario Jacobs, Hoofdafdeling, gemeente Helmond