Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Tilburg (Noord-Brabant)

Pagina 4 van 10 (92 resultaten)

Dhr. Mario Jacobs

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider GroenLinks
Lijsttrekker GroenLinks (2018)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Mario Jacobs (GroenLinks) heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke ordening (inclusief stedelijke ontwikkeling, structuurvisie, monumenten, externe veiligheid), Havenverordening Tilburg, ruimtelijke component bij Regionale Bedrijventerreinprogramma (en detailhandel en kantoren), leegstaande en leegkomende kerkgebouwen, Groen, natuur en landschap (gekoppeld aan RO en aan leefomgeving openbare ruimte), Slimme en duurzame mobiliteit, Parkeren, Gladheidsbestrijding, Leefomgeving openbare ruimte, Internationale samenwerking, Asielbeleid, Dierenwelzijn/kinderboerderijen (inclusief natuur- en milieueducatie), Vergunningen inclusief milieu, openbaar gebied, gebruiksvergunningen, kapvergunningen (met uitzondering van drank en horecawet = Burgemeester, evenementenvergunningen = Erik de Ridder, havenvergunningen Piushaven = Berend de Vries) en het project stadsbos.

Mario Jacobs is de vierde locoburgemeester van Tilburg. Tevens is Mario Jacobs wijkwethouder Noord en Oude stad exclusief Theresia, Noordhoek en Koningshaven.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Mario Jacobs (GroenLinks) 10 voorkeurstemmen (nr. 31 op verkiezingslijst). Mario Jacobs (GroenLinks) heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 28 voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 heeft Mario Jacobs (GroenLinks) 79 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - heden Dhr. Mario Jacobs, Hoofdafdeling, gemeente Helmond

Dhr. Bob Jansen

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: september 2016 (1 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Bob Jansen is voorzitter van de SP-afdeling in Tilburg.

Mevr. Sonja Jansen

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: september 2014 (3 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Afdelingshoofd Ruimtelijke Uitvoering.

Dhr. Remco Jansen

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare orde en VeiligheidWerkzaamheden bij de Overheid:
Remco Jansen is teammanager Beleid & Strategie (afdeling veiligheid & wijken) in de gemeente Tilburg.

Eerder was Remco Jansen programmamanager en strategisch adviseur Veiligheid (2010-2011).

Dhr. Hans Kokke

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider SP
Lijsttrekker SP (2014)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Hans Kokke (SP) heeft in zijn portefeuille: Zorg (inclusief decentralisatie AWBZ/WMO, gezondheidszorg en leerlingenvervoer en die onderdelen van de volksgezondheid waarbij de burgemeester een handhavende taak heeft), Maatschappelijke participatie (inclusief welzijn divers (sociaal werk, vrijwilligerswerk, beheer wijk en buurtcentra), meedoen en sociale stijging voor kwetsbare burgers
Inkomensondersteuning (inclusief armoede), Sport (inclusief sportbedrijf op orde), Wijkaanpak (inclusief wijkimpuls), Gebouwen (inclusief gebouwen op orde en maatschappelijk vastgoed, exclusief gebouwen uit de grondexploitatie) en Burgerparticipatie voor zover het gaat over portefeuille-overstijgende zaken.

Hans Kokke is de tweede locoburgemeester van Tilburg. Tevens is Hans Kokke wijkwethouder Reeshof.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In september 2017 geeft Hans Kokke aan dat hij als wethouder stopt bij de volgende verkiezingen (2018).
    
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hans Kokke (SP) 6425 voorkeurstemmen. Hans Kokke (SP) heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 119 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2009 - 2014Dhr. Hans Kokke, Raadslid, SP, gemeente Tilburg

Mevr. Evelien Kostermans

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2017 (9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Evelien Kostermans is eerder fractieassistent.

Dhr. Ruud Krol

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: april 2009 (8 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare orde en VeiligheidWerkzaamheden bij de Overheid:
Ruud Krol is projectleider brandveiligheid bij de gemeente Tilburg.

Dhr. Lucien Kuijsters

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: januari 2012 (6 jaar, 24 dagen in dienst)
Portefeuille: MobiliteitWerkzaamheden bij de Overheid:
Lucien Kuijsters is programmamanager Spoorzone bij de gemeente Tilburg.

Dhr. Roel Lauwerier

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2014-2016)
Lijsttrekker VVD (2014)
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Roel Lauwerier (VVD) 4557 voorkeurstemmen. Roel Lauwerier (VVD) heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 473 voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 heeft Roel Lauwerier 137 voorkeurstemmen.Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Roel Lauwerier, Wethouder, VVD, gemeente Tilburg

Dhr. Henri Mandemaker

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Henri Mandemaker (SP) 42 voorkeurstemmen. Henri Mandemaker (SP) heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 18 voorkeurstemmen.