Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Tilburg (Noord-Brabant)

Pagina 4 van 10 (93 resultaten)

Dhr. Mario Jacobs

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider GroenLinks
Lijsttrekker GroenLinks (2018)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Parkeren, Landelijk gebied / Water / Natuur, Mobiliteit, Monumentaal erfgoed, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Mario Jacobs (GroenLinks) heeft in zijn portefeuille: Slimme, veilige en duurzame mobiliteit, Parkeren, Groen, natuur en landschap, Dierenwelzijn, Openbare ruimte en klimaatadaptatie, Grondzaken, Monumenten en omgevingscommissie, Asielbeleid, Omgevingswet, Projecten: Binnenstad, Koningsplein en stadsregionale parken Stadsbos013, Koningshoeven/Moerenburg en Park Pauwels, 3e loco en Wijkwethouder: Noord, Binnenstad en Armhoef.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Mario Jacobs (GroenLinks) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening (inclusief stedelijke ontwikkeling, structuurvisie, monumenten, externe veiligheid), Havenverordening Tilburg, ruimtelijke component bij Regionale Bedrijventerreinprogramma (en detailhandel en kantoren), leegstaande en leegkomende kerkgebouwen, Groen, natuur en landschap (gekoppeld aan RO en aan leefomgeving openbare ruimte), Slimme en duurzame mobiliteit, Parkeren, Gladheidsbestrijding, Leefomgeving openbare ruimte, Internationale samenwerking, Asielbeleid, Dierenwelzijn/kinderboerderijen (inclusief natuur- en milieueducatie), Vergunningen inclusief milieu, openbaar gebied, gebruiksvergunningen, kapvergunningen (met uitzondering van drank en horecawet = Burgemeester, evenementenvergunningen = Erik de Ridder, havenvergunningen Piushaven = Berend de Vries) en het project stadsbos.

Mario Jacobs is de vierde locoburgemeester van Tilburg. Tevens is Mario Jacobs wijkwethouder Noord en Oude stad exclusief Theresia, Noordhoek en Koningshaven.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Mario Jacobs (GroenLinks) 10 voorkeurstemmen (nr. 31 op verkiezingslijst). Mario Jacobs (GroenLinks) heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 28 voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 heeft Mario Jacobs (GroenLinks) 79 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - heden Dhr. Mario Jacobs, Hoofdafdeling, gemeente Helmond

Mevr. Sonja Jansen

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: september 2014 (4 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Afdelingshoofd Ruimtelijke Uitvoering.

Dhr. Remco Jansen

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 12 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare orde en VeiligheidWerkzaamheden bij de Overheid:
Remco Jansen is teammanager Beleid & Strategie (afdeling veiligheid & wijken) in de gemeente Tilburg.

Eerder was Remco Jansen programmamanager en strategisch adviseur Veiligheid (2010-2011).

Dhr. Bob Jansen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Fractie Jansen (2018-)
Politiek leider Fractie Jansen
Oppositie, aantal zetels: 1
Aantal stemmen: 215 in 2018In dienst sinds: september 2016 (2 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Tot 22 september 2018 is Bob Jansen raadslid voor de SP.Werkzaamheden bij de Overheid:
Bob Jansen was 4,5 jaar voorzitter van de SP-afdeling in Tilburg.

Dhr. Perry Janssen

Functie: RaadslidPolitiek: LST - Lijst Smolders Tilburg
Oppositie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: maart 2018 (11 maanden in dienst)

Mevr. Evelien Kostermans

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: april 2017 (1 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Evelien Kostermans is eerder fractieassistent.

Dhr. Ruud Krol

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: april 2009 (9 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare orde en VeiligheidWerkzaamheden bij de Overheid:
Ruud Krol is projectleider brandveiligheid bij de gemeente Tilburg.

Dhr. Lucien Kuijsters

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: januari 2012 (7 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: MobiliteitWerkzaamheden bij de Overheid:
Lucien Kuijsters is programmamanager Spoorzone bij de gemeente Tilburg.

Dhr. Rob Kuipers

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juni 2018 (8 maanden in dienst)

Mevr. Esmah Lahlah

Functie: WethouderPolitiek: Partijloos
Coalitie
In dienst sinds: juni 2018 (8 maanden in dienst)
Portefeuille: Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Esmah Lahlah heeft in haar portefeuille: Werkgelegenheid en arbeidsmarkt, Werk en inkomen, Inkomensondersteuning en armoedebeleid (inclusief schuldhulpverlening), Mondiale bewustwording, 6e loco en Wijkwethouder: Goirke-Hasselt, Bouwmeesterbuurt, Groeseind/Hoefstraat en Theresia.