Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Uden (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Dhr. Henk Hellegers

Functie: BurgemeesterPolitiek: PvdA
Coalitie
In dienst sinds: april 2009 (10 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Welzijn, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Henk Hellegers (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke organisatie en coördinatie, Intergemeentelijke samenwerking, Bestuur in de regio/opschaling (samen met wethouder Van Heeswijk), Openbare orde en veiligheid, Communicatie, representatie en jumelage, Burgerparticipatie, Algemene juridische zaken, levenszaken en interne zaken, Integrale handhaving, Defensie en vliegbasis, Dierenwelzijn en BHIC.

Coalitieperiode 2014-2018
Henk Hellegers (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke organisatie en coördinatie, Intergemeentelijke samenwerking, Openbare orde en veiligheid, Communicatie, representatie en jumelage, Algemene juridische zaken, levenszaken en interne zaken, Integrale handhaving, Integratie en inburgering, Defensie / vliegbasis en Dierenwelzijn.

Coalitieperiode 2010-2014
Henk Hellegers heeft in zijn portefeuille: bestuurlijke organisatie en coördinatie, openbare orde en veiligheid, communicatie en verantwoordelijk voor de handhaving in de gemeente Uden.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Henk Hellegers is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Uden.
Aanverwant:1997 - 2009Dhr. Henk Hellegers, Burgemeester, PvdA, gemeente Werkendam2003 - heden Dhr. Henk Hellegers, Statenlid, PvdA Noord-Brabant, Provincie Noord-Brabant

Dhr. Maarten Prinssen

Functie: WethouderPolitiek: VVD-Leefbaar Uden
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Maarten Prinssen heeft in zijn portefeuille: Wmo (inclusief welzijn, ouderen en gehandicapten), Schulddienstverlening, Participatiewet (inclusief arbeidsmarktbeleid), Armoedebeleid, Statushouders/ inburgering, Wijkontwikkeling, gebiedsteams en wijkplatforms (inclusief MFA’s), Eigendommen, vastgoed en accommodatiebeleid, Gebiedsontwikkelingsprojecten en Grondbedrijf.

Maarten Prinssen is de 4e locoburgemeester.

Mevr. Dagmar van Deurzen

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O

Dhr. Gijs van Heeswijk

Functie: WethouderPolitiek: Jong Uden
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2017 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Jongeren / Jeugdzorg, Economische Zaken, Onderwijs, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Gijs van Heeswijk heeft in zijn portefeuille: Onderwijs (inclusief WEB en onderwijshuisvesting), Jeugd, Kinder- en peuteropvang, Volksgezondheid, Leerlingenvervoer, Economie (beleid), Uitgifte bedrijventerreinen (inclusief bedrijfscontacten en SBBU/ UOV De Kring), Winkelcentrumbeleid (inclusief reclamebelasting en SUP), Citymarketing, Evenementen, kermis en markten, Toerisme en recreatie & Bestuur in de regio/ opschaling.

Gijs van Heeswijk is de 1e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2017-2018
Gijs van Heeswijk heeft in zijn portefeuille: Economische zaken en werkgelegenheid (evenementenbeleid en citymarketing), Ontwikkeling centrum, Recreatie & toerisme, Onderwijs, educatie, brede school, kinderopvang & peuterspeelzaalwerk, Jeugd (inclusief transitie) & jongeren, Volksgezondheid en Leerlingenvervoer.

Dhr. Franko van Lankvelt

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Parkeren, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Franko van Lankvelt heeft in zijn portefeuille: Verkeer en vervoer (inclusief openbaar vervoer/ HOV, GVVP, parkeren), Natuur en landschap (inclusief De Maashorst), Ruimtelijke ordening (inclusief transformatie en leegstand, WABO/ VTH), Implementatie Omgevingswet, Wonen / volkshuisvesting (inclusief prestatieafspraken Area), Milieu en volksgezondheid (ruimtelijke aspecten van volksgezondheid) en ODBN, Duurzaamheid en klimaatadaptatie & Financiën (P&C-cyclus, accountant, BIZOB en BSOB).

Franko van Lankvelt is de 2e locoburgemeester.

Mevr. Ingrid Verkuijlen

Functie: WethouderPolitiek: Gewoon Uden
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, P&O, Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, CultuurToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ingrid Verkuijlen heeft in haar portefeuille: Sport, Cultuur, Inrichting openbare ruimte (projecten, waaronder herinrichting Marktstraat), Beheer openbare ruimte (inclusief beheer sportvelden), Water, Afval en riolering, Nutsvoorzieningen, Organisatieontwikkeling, Informatievoorziening en –beveiliging en Dienstverlening (Telefonie, KCC).

Ingrid Verkuijlen is de 3e locoburgemeester.