Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Uden (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 4 (40 resultaten)

Dhr. Franko van Lankvelt

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Parkeren, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Franko van Lankvelt heeft in zijn portefeuille: Verkeer en vervoer (inclusief openbaar vervoer/ HOV, GVVP, parkeren), Natuur en landschap (inclusief De Maashorst), Ruimtelijke ordening (inclusief transformatie en leegstand, WABO/ VTH), Implementatie Omgevingswet, Wonen / volkshuisvesting (inclusief prestatieafspraken Area), Milieu en volksgezondheid (ruimtelijke aspecten van volksgezondheid) en ODBN, Duurzaamheid en klimaatadaptatie & Financiën (P&C-cyclus, accountant, BIZOB en BSOB).

Franko van Lankvelt is de 2e locoburgemeester.

Mevr. Ingrid Verkuijlen

Functie: WethouderPolitiek: Gewoon Uden
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, P&O, Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, CultuurToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ingrid Verkuijlen heeft in haar portefeuille: Sport, Cultuur, Inrichting openbare ruimte (projecten, waaronder herinrichting Marktstraat), Beheer openbare ruimte (inclusief beheer sportvelden), Water, Afval en riolering, Nutsvoorzieningen, Organisatieontwikkeling, Informatievoorziening en –beveiliging en Dienstverlening (Telefonie, KCC).

Ingrid Verkuijlen is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Gijs van Heeswijk

Functie: WethouderPolitiek: Jong Uden
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2017 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Jongeren / Jeugdzorg, Economische Zaken, Onderwijs, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Gijs van Heeswijk heeft in zijn portefeuille: Onderwijs (inclusief WEB en onderwijshuisvesting), Jeugd, Kinder- en peuteropvang, Volksgezondheid, Leerlingenvervoer, Economie (beleid), Uitgifte bedrijventerreinen (inclusief bedrijfscontacten en SBBU/ UOV De Kring), Winkelcentrumbeleid (inclusief reclamebelasting en SUP), Citymarketing, Evenementen, kermis en markten, Toerisme en recreatie & Bestuur in de regio/ opschaling.

Gijs van Heeswijk is de 1e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2017-2018
Gijs van Heeswijk heeft in zijn portefeuille: Economische zaken en werkgelegenheid (evenementenbeleid en citymarketing), Ontwikkeling centrum, Recreatie & toerisme, Onderwijs, educatie, brede school, kinderopvang & peuterspeelzaalwerk, Jeugd (inclusief transitie) & jongeren, Volksgezondheid en Leerlingenvervoer.

Dhr. Maarten Prinssen

Functie: WethouderPolitiek: VVD-Leefbaar Uden
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Maarten Prinssen heeft in zijn portefeuille: Wmo (inclusief welzijn, ouderen en gehandicapten), Schulddienstverlening, Participatiewet (inclusief arbeidsmarktbeleid), Armoedebeleid, Statushouders/ inburgering, Wijkontwikkeling, gebiedsteams en wijkplatforms (inclusief MFA’s), Eigendommen, vastgoed en accommodatiebeleid, Gebiedsontwikkelingsprojecten en Grondbedrijf.

Maarten Prinssen is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Cees Keizer

Functie: RaadslidPolitiek: UdenPlus
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Job van Lanen

Functie: RaadslidPolitiek: Jong Uden
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Job van Lanen (Jong Uden) 104 voorkeurstemmen.

Dhr. Dennis van Tiel

Functie: RaadslidPolitiek: Jong Uden
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)

Mevr. Marianne van Bergen

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marianne van Bergen (CDA) 412 voorkeurstemmen.

Dhr. Matthie van Merwerode

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2018-)
Politiek leider D66
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Ton de Vroomen

Functie: RaadslidPolitiek: VVD-Leefbaar Uden
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Ton de Vroomen (Gewoon Uden) 237 voorkeurstemmen.