Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Uden (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 4 (40 resultaten)

Dhr. Jan Marijnissen

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: december 2009 (9 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Toezicht en (integrale) handhavingToelichting: Van 2001 tot 2010 was Jan Marijnissen afdelingshoofd Juridische Zaken.

Dhr. William Agelink

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: maart 2008 (10 jaar, 12 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Afdelingshoofd Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Uden.

Mevr. Dagmar van Deurzen

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: mei 2018 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O

Mevr. Marja Breeuwer

Functie: Griffie

Dhr. Gerald Gnodde

Functie: GriffierIn dienst sinds: augustus 2015 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Hij adviseert de burgemeester, raadsleden en het presidium (= fractievoorzitters van de gemeenteraad) zowel inhoudelijk als procedureel. De griffier zit in de raadzaal naast de voorzitter en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering. De griffier geeft daarnaast leiding aan de griffie en vervult dus ook de rol van manager van de griffiemedewerkers.

Mevr. Tineke Kemperman

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2010 (9 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening Toelichting: Afdelingshoofd Ruimte.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2010 tot 2015 is Tineke Kemperman afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling, gemeente Uden.

Dhr. Raymond Wouters

Functie: Griffie
Toelichting: Raadsadviseur.

Mevr. Sylvia Hessels

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: maart 2009 (9 jaar, 12 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Afdelingshoofd Publiekszaken, gemeente Uden.

Dhr. Peter van Orsouw

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2018 (10 maanden in dienst)

Dhr. Maurits van den Bosch

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (11 maanden in dienst)