Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Uden (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 4 (40 resultaten)

Mevr. Dagmar van Deurzen

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O

Mevr. Marja Breeuwer

Functie: Griffie

Dhr. Gerald Gnodde

Functie: GriffierIn dienst sinds: augustus 2015 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Hij adviseert de burgemeester, raadsleden en het presidium (= fractievoorzitters van de gemeenteraad) zowel inhoudelijk als procedureel. De griffier zit in de raadzaal naast de voorzitter en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering. De griffier geeft daarnaast leiding aan de griffie en vervult dus ook de rol van manager van de griffiemedewerkers.

Mevr. Tineke Kemperman

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2010 (9 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening Toelichting: Afdelingshoofd Ruimte.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2010 tot 2015 is Tineke Kemperman afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling, gemeente Uden.

Dhr. Raymond Wouters

Functie: Griffie
Toelichting: Raadsadviseur.

Mevr. Sylvia Hessels

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: maart 2009 (10 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Afdelingshoofd Publiekszaken, gemeente Uden.

Dhr. Jan Marijnissen

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: december 2009 (9 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Toezicht en (integrale) handhavingToelichting: Van 2001 tot 2010 was Jan Marijnissen afdelingshoofd Juridische Zaken.

Dhr. William Agelink

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: maart 2008 (11 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Afdelingshoofd Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Uden.

Dhr. Franko van Lankvelt

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Parkeren, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Franko van Lankvelt heeft in zijn portefeuille: Verkeer en vervoer (inclusief openbaar vervoer/ HOV, GVVP, parkeren), Natuur en landschap (inclusief De Maashorst), Ruimtelijke ordening (inclusief transformatie en leegstand, WABO/ VTH), Implementatie Omgevingswet, Wonen / volkshuisvesting (inclusief prestatieafspraken Area), Milieu en volksgezondheid (ruimtelijke aspecten van volksgezondheid) en ODBN, Duurzaamheid en klimaatadaptatie & Financiën (P&C-cyclus, accountant, BIZOB en BSOB).

Franko van Lankvelt is de 2e locoburgemeester.

Mevr. Ellen Alofs-van den Boogaard

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: november 2001 (17 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ellen Alofs-van den Boogaard (CDA) 198 voorkeurstemmen.