Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Waalre (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Dhr. Jan Brenninkmeijer

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: januari 2015 (4 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, ICT, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Jan Brennikmeijer heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid (incl. driehoeksoverleg), Vertegenwoordiging gemeente (incl. representatie gemeente), Brandweer/rampenbestrijding, Integrale handhaving, Netwerkgemeente (incl. De Kracht van Waalre), Internationale zaken, Vluchtelingen/asielzoekers (exclusief inburgering), Communicatie, Website, ICT Hosting/Systeembeheer en Informatiebeveiliging.

Jan Brenninkmeijer is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Waalre.

Dhr. Freek Compagne

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: oktober 2013 (5 jaar, 5 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Freek Compagne is gemeentesecretaris van de gemeente Waalre. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Waalre. Ook is Freek Compagne algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

Van augustus 2013 tot oktober 2013 is Freek Compagne plaatsvervangend gemeentesecretaris.
Aanverwant:1998 - 2008Dhr. Freek Compagne, Gemeentesecretaris, gemeente Sint-Oedenrode1996 - 1998Dhr. Freek Compagne, Hoofdafdeling, gemeente Tynaarlo

Dhr. Loek Kruiper

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2018 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bedrijfsvoering, Recreatie / Toerisme, Juridische zaken, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022'
Wethouder Loek Kruiper heeft in de portefeuille: Beleidsportefeuille Economie (Economie, werkgelegenheid (regionaal), Werkgelegenheidsbeleid (lokaal), Economie lokaal, Ondernemings- en detailhandelsverenigingen), Beleidsportefeuille Toerisme en Mobiliteit (Toerisme, (Regionaal) Verkeer en vervoer, Openbaar vervoer/Buurtbus, Geïndiceerd vervoer, Leerlingenvervoer), Bedrijfsvoeringportefeuille (Financiën en control, Juridische zaken) en Grondexploitatie/Grex (primair verantwoordelijk).

Loek Kruiper is de 4e locoburgemeester.

Mevr. Lianne Smit-Volkers

Functie: WethouderPolitiek: AWB, ZW14 en GroenLinks
Coalitie
In dienst sinds: juni 2018 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Lianne Smits-Volkers heeft in haar portefeuille: Beleidsportefeuille Sociale Zaken (Werk en inkomen, Minimabeleid, Participatiewet/Sociaal beleid), Beleidsportefeuille Zorg en Welzijn (WMO, Ouderenbeleid, Langdurige zorg, Informele zorg (mantelzorg), Gezondheidszorg, Inburgering vluchtelingen en statushouders), Beleidsportefeuille Jeugd (Jeugdbeleid, Kinderopvang), Beleidsportefeuille Onderwijs (Lokaal onderwijsbeleid (LEJA), CMD, Plusteam, Personeel en organisatie).

Zij is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Arno Uijlenhoet

Functie: WethouderPolitiek: AWB, ZW14 en GroenLinks
Coalitie
In dienst sinds: juni 2018 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Arno Uijlenhoet heeft in zijn portefeuille: Beleidsportefeuille Ruimte (Omgevingswet, Ruimtelijke ordening, Plattelandsontwikkeling, Dommelvallei/reconstructie), Beleidsportefeuille Volkshuisvesting, Volkshuisvestingsbeleid, Woningbouw, Grondzaken), Beleidsportefeuille Vastgoed (Gemeentelijk vastgoed (inclusief exploitaties maatschappelijk vastgoed), Onderwijshuisvesting, Stichting Het Huis van Waalre) en Beleidsportefeuille Duurzaamheid (Duurzaamheidsbeleid, Milieu, Afvalinzameling, Energietransitie, Eindhoven Airport) en Beheerportefeuille (Grondexploitatie/Grex (secundair).

Arno Uijlenhoet is de 1e locoburgemeester.

Dhr. Alexander van Holstein

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Openbare werken, Infrastructuur, Beheer / Onderhoud, Sport, Subsidies, Burgerzaken, Vergunningen, Cultuur, Monumentaal erfgoedToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Alexander van Holstein (CDA) heeft in zijn portefeuille: Beleidsportefeuille Openbare Ruimte (Pleinen en plantsoenen, Wegen, Straatmeubilair, Openbare verlichting, Waterberging en beheersing, Riolering, Lokale Infrastructuur), Beleidsportefeuille Dienstverlening (Dienstverlening (inclusief Burgerzaken en GCC), Vergunningen, Welstand), Beleidsportefeuille Sport (Verenigingen, Buitensportaccommodaties, Sportstichting), Beleidsportefeuille Cultuur (Verenigingen, Cultuursubsidies, Bibliotheek, Museum en Erfgoed/monumenten).

Alexander van Holstein is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Alexander van Holstein (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën/controlling, Digitale agenda, Inkoop/aanbestedingen, Dienstverlening/GemeenteContactCentrum, Vitale Coalitie/organisatie/bedrijfsvoering, Personeel, Bedrijfsvoering
(netwerkgemeente), ICT/Breedbandcommunicatie, Juridische control,
Vergunningen en welstand.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Alexander van Holstein (CDA) 725 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Alexander van Holstein, Raadslid, CDA, gemeente Waalre