Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Waalre (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 3 (28 resultaten)

Dhr. Arno Uijlenhoet

Functie: WethouderPolitiek: AWB, ZW14 en GroenLinks
Coalitie
In dienst sinds: juni 2018 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Arno Uijlenhoet heeft in zijn portefeuille: Beleidsportefeuille Ruimte (Omgevingswet, Ruimtelijke ordening, Plattelandsontwikkeling, Dommelvallei/reconstructie), Beleidsportefeuille Volkshuisvesting, Volkshuisvestingsbeleid, Woningbouw, Grondzaken), Beleidsportefeuille Vastgoed (Gemeentelijk vastgoed (inclusief exploitaties maatschappelijk vastgoed), Onderwijshuisvesting, Stichting Het Huis van Waalre) en Beleidsportefeuille Duurzaamheid (Duurzaamheidsbeleid, Milieu, Afvalinzameling, Energietransitie, Eindhoven Airport) en Beheerportefeuille (Grondexploitatie/Grex (secundair).

Arno Uijlenhoet is de 1e locoburgemeester.

Mevr. Lianne Smit-Volkers

Functie: WethouderPolitiek: AWB, ZW14 en GroenLinks
Coalitie
In dienst sinds: juni 2018 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Lianne Smits-Volkers heeft in haar portefeuille: Beleidsportefeuille Sociale Zaken (Werk en inkomen, Minimabeleid, Participatiewet/Sociaal beleid), Beleidsportefeuille Zorg en Welzijn (WMO, Ouderenbeleid, Langdurige zorg, Informele zorg (mantelzorg), Gezondheidszorg, Inburgering vluchtelingen en statushouders), Beleidsportefeuille Jeugd (Jeugdbeleid, Kinderopvang), Beleidsportefeuille Onderwijs (Lokaal onderwijsbeleid (LEJA), CMD, Plusteam, Personeel en organisatie).

Zij is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Alexander van Holstein

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Openbare werken, Infrastructuur, Beheer / Onderhoud, Sport, Subsidies, Burgerzaken, Vergunningen, Cultuur, Monumentaal erfgoedToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Alexander van Holstein (CDA) heeft in zijn portefeuille: Beleidsportefeuille Openbare Ruimte (Pleinen en plantsoenen, Wegen, Straatmeubilair, Openbare verlichting, Waterberging en beheersing, Riolering, Lokale Infrastructuur), Beleidsportefeuille Dienstverlening (Dienstverlening (inclusief Burgerzaken en GCC), Vergunningen, Welstand), Beleidsportefeuille Sport (Verenigingen, Buitensportaccommodaties, Sportstichting), Beleidsportefeuille Cultuur (Verenigingen, Cultuursubsidies, Bibliotheek, Museum en Erfgoed/monumenten).

Alexander van Holstein is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Alexander van Holstein (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën/controlling, Digitale agenda, Inkoop/aanbestedingen, Dienstverlening/GemeenteContactCentrum, Vitale Coalitie/organisatie/bedrijfsvoering, Personeel, Bedrijfsvoering
(netwerkgemeente), ICT/Breedbandcommunicatie, Juridische control,
Vergunningen en welstand.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Alexander van Holstein (CDA) 725 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Alexander van Holstein, Raadslid, CDA, gemeente Waalre

Dhr. Loek Kruiper

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2018 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bedrijfsvoering, Recreatie / Toerisme, Juridische zaken, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022'
Wethouder Loek Kruiper heeft in de portefeuille: Beleidsportefeuille Economie (Economie, werkgelegenheid (regionaal), Werkgelegenheidsbeleid (lokaal), Economie lokaal, Ondernemings- en detailhandelsverenigingen), Beleidsportefeuille Toerisme en Mobiliteit (Toerisme, (Regionaal) Verkeer en vervoer, Openbaar vervoer/Buurtbus, Geïndiceerd vervoer, Leerlingenvervoer), Bedrijfsvoeringportefeuille (Financiën en control, Juridische zaken) en Grondexploitatie/Grex (primair verantwoordelijk).

Loek Kruiper is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Daan Damen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2019-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2018 (9 maanden in dienst)

Dhr. Kees de Zeeuw

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66
Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2006,2010,2014,2018)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2003 (16 jaar, 2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Kees de Zeeuw is fractievoorzitter namens D66 in de gemeenteraad van Waalre.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Kees de Zeeuw (D66) 948 voorkeurstemmen.


Mevr. Suzan van de Goor-Gelens

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Suzan van de Goor-Gelens (CDA) 39 voorkeurstemmen.

Mevr. Josť Verouden

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2018 (9 maanden in dienst)

Dhr. Pieter Donders

Functie: RaadslidPolitiek: AWB
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (12 maanden in dienst)

Dhr. Gerard Lammers

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ZW14 (2016-)
Politiek leider ZW14
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gerard Lammers (Zelfstandig Waalre 2014) 37 voorkeurstemmen.