Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Waalre (Noord-Brabant)

Pagina 3 van 3 (28 resultaten)

Mevr. Yvonne Schouten

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: oktober 2008 (10 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Beleidsadviseur Sociale Ontwikkeling.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2008 tot 2013 is Yvonne Schouten teamleider KCC bij de gemeente Waalre.

Mevr. Lianne Smit-Volkers

Functie: WethouderPolitiek: AWB, ZW14 en GroenLinks
Coalitie
In dienst sinds: juni 2018 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Lianne Smits-Volkers heeft in haar portefeuille: Beleidsportefeuille Sociale Zaken (Werk en inkomen, Minimabeleid, Participatiewet/Sociaal beleid), Beleidsportefeuille Zorg en Welzijn (WMO, Ouderenbeleid, Langdurige zorg, Informele zorg (mantelzorg), Gezondheidszorg, Inburgering vluchtelingen en statushouders), Beleidsportefeuille Jeugd (Jeugdbeleid, Kinderopvang), Beleidsportefeuille Onderwijs (Lokaal onderwijsbeleid (LEJA), CMD, Plusteam, Personeel en organisatie).

Zij is de 3e locoburgemeester.

Mevr. Josť Stokmans

Functie: GriffieIn dienst sinds: maart 2002 (17 jaar, 28 dagen in dienst)
Toelichting: Plaatsvervangend raadsgriffier.

Mevr. Debby Teunissen

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaatIn dienst sinds: mei 2011 (7 jaar, 11 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Debby Teunissen is bestuurssecretaresse bij het college van B&W Waalre.

Dhr. Arno Uijlenhoet

Functie: WethouderPolitiek: AWB, ZW14 en GroenLinks
Coalitie
In dienst sinds: juni 2018 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Arno Uijlenhoet heeft in zijn portefeuille: Beleidsportefeuille Ruimte (Omgevingswet, Ruimtelijke ordening, Plattelandsontwikkeling, Dommelvallei/reconstructie), Beleidsportefeuille Volkshuisvesting, Volkshuisvestingsbeleid, Woningbouw, Grondzaken), Beleidsportefeuille Vastgoed (Gemeentelijk vastgoed (inclusief exploitaties maatschappelijk vastgoed), Onderwijshuisvesting, Stichting Het Huis van Waalre) en Beleidsportefeuille Duurzaamheid (Duurzaamheidsbeleid, Milieu, Afvalinzameling, Energietransitie, Eindhoven Airport) en Beheerportefeuille (Grondexploitatie/Grex (secundair).

Arno Uijlenhoet is de 1e locoburgemeester.

Mevr. Suzan van de Goor-Gelens

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Suzan van de Goor-Gelens (CDA) 39 voorkeurstemmen.

Dhr. Alexander van Holstein

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Openbare werken, Infrastructuur, Beheer / Onderhoud, Sport, Subsidies, Burgerzaken, Vergunningen, Cultuur, Monumentaal erfgoedToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Alexander van Holstein (CDA) heeft in zijn portefeuille: Beleidsportefeuille Openbare Ruimte (Pleinen en plantsoenen, Wegen, Straatmeubilair, Openbare verlichting, Waterberging en beheersing, Riolering, Lokale Infrastructuur), Beleidsportefeuille Dienstverlening (Dienstverlening (inclusief Burgerzaken en GCC), Vergunningen, Welstand), Beleidsportefeuille Sport (Verenigingen, Buitensportaccommodaties, Sportstichting), Beleidsportefeuille Cultuur (Verenigingen, Cultuursubsidies, Bibliotheek, Museum en Erfgoed/monumenten).

Alexander van Holstein is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Alexander van Holstein (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën/controlling, Digitale agenda, Inkoop/aanbestedingen, Dienstverlening/GemeenteContactCentrum, Vitale Coalitie/organisatie/bedrijfsvoering, Personeel, Bedrijfsvoering
(netwerkgemeente), ICT/Breedbandcommunicatie, Juridische control,
Vergunningen en welstand.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Alexander van Holstein (CDA) 725 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Alexander van Holstein, Raadslid, CDA, gemeente Waalre

Mevr. Josť Verouden

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2018 (9 maanden in dienst)