Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Waalwijk (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 3 (29 resultaten)

Dhr. Eric Daandels

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: oktober 2017 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Ruimtelijke ordening , Monumentaal erfgoed, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Eric Daandels heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (o.a. 1e Zeine, landgoed Driessen, Hoefsvengebied, Deltaprogramma), Stedelijke vernieuwing-structuurvisie, Ontwikkeling locaties Waspik , Centrumontwikkeling Waspik en Sprang-Capelle, Vergunningverlening/ Regionale omgevingsdienst, Toerisme en recreatie, Grondbedrijf/bedrijventerreinen Ruimtelijke ordening en exploitaties, Gemeentelijk Vastgoed/Beheer en onderhoud, Monumentenbeleid/ archeologie, Nationaal park Loonse en Drunense Duinen, Milieu en natuur en landschap en Wijkwethouder Waspik .

Dhr. Ronald Bakker

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: december 2012 (5 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ronald Bakker (VVD) heeft in zijn portefeuille: Economische zaken , Acquisitie bedrijventerreinen, Havens inclusief project Oostelijke insteekhaven, RKC, Coördinatie transities, Participatiewet-Wmo/AWBZ, Intergemeentelijke (operationele) samenwerking en het Parkmanagement/ Parkned. Ronald Bakker is wijkwethouder Waalwijk Zuid.

Bestuursperiode 2012-2014
Wethouder Ronald Bakker heeft in zijn portefeuille: WMO, P&O, sport, samenwerking, subsidies, ouderenbeleid en verantwoordelijk voor het sociaal-cultureel werk in de gemeente Waalwijk.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft wethouder Ronald Bakker 1366 voorkeurstemmen. Ronald Bakker is lijsttrekker van de VVD.
 
Van mrt 2010 tot december 2012 was Ronald Bakker gemeenteraadslid van de VVD in Waalwijk.

Ronald Bakker was voorzitter van de VVD-afdeling Waalwijk.

Dhr. Hans Brekelmans

Functie: WethouderPolitiek: Lokaal Belang
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: april 2015 (3 jaar, 18 dagen in dienst)
Portefeuille: Sport, Cultuur, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Hans Brekelmans (Lokaal Belang) heeft in zijn portefeuille: Onderwijs/passend onderwijs, Leerplicht –jeugdzorg ( na implementatie ca. 1-1-2015) – gezondheidszorg-kinderopvang, Maatschappelijk werk, ouderenbeleid, jeugd en jongerenbeleid, Samenlevingsopbouw /wijkgericht werken sociale component en coördinatie, Cultuur en archief, Sport, Centrumontwikkeling/coördinatie Waalwijk, Evenementen (exclusief vergunningen ), Projecten: verplaatsing Schoen en Ledermuseum, herontwikkeling schoollocaties Moller-Walewyc,, ontwikkeling Olympiazone en Wijkwethouder Waalwijk Noord.

Hans Brekelmans is loco-burgemeester.

Dhr. Jan van Groos

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Christenunie
Lijsttrekker Christenunie (2014)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2006 (12 jaar, 21 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, Landelijk gebied / Water / Natuur, Openbare werken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieakkoord 2014-2018
Wethouder Jan van Groos (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Openbare werken en afval, Verkeer, vervoer en waterstaat,
Beheer openbare ruimte/wijkgericht werken fysiek, Duurzaamheid en energiebesparing, Gemeentelijke dienstverlening/deregulering, Informatisering/automatisering, Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)/Project A59, Overdiepse Polder en de Uitvoering (fysiek openbaar gebied) van het project dorpsplein Sprang-Capelle.

Jan van Groos is wijkwethouder van Sprang Capelle en coördinerend waterwethouder in de gemeente Waalwijk.

Coalitieakkoord 2010-2014
Wethouder Jan van Groos heeft in zijn portefeuille: verkeer, vervoer, financien, duurzaamheid en verantwoordelijk voor het afvalbeleid in de gemeente Waalwijk.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Jan van Groos lijsttrekker van de ChristenUnie in de gemeente Waalwijk. Wethouder Jan van Groos heeft 581 voorkeurstemmen.

Jan van Groos is lid van de commissie Financiën (VNG).

In 2008 valt de coalitie en is Jan van Groos tijdelijk demissionair wethouder.

Mevr. Bea de Jongste-van Heijst

Functie: RaadslidPolitiek: Lokaal Belang
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 24 dagen in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Bea de Jongste-van Heijst (LokaalBelang) 340 voorkeurstemmen.

Dhr. Hans van Tuyl

Functie: RaadslidPolitiek: Lijsttrekker VVD (2010)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2002 (16 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hans van Tuyl (VVD) 183 voorkeurstemmen.
 
Van 2008 tot maart 2014 is gemeenteraadslid Hans van Tuyl fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Waalwijk.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 is Hans van Tuyl lijsttrekker van de VVD in de gemeente Waalwijk.

Dhr. Frank Spierings

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: december 2014 (3 jaar, 4 maanden in dienst)

Mevr. Dilek Odabasi-Seker

Functie: RaadslidPolitiek: Groenlinksaf
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Tweede vicevoorzitter bij de gemeenteraad in Waalwijk.Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Dilek Odabesi-Seker 615 voorkeurstemmen.

Dhr. Jan van Dinther

Functie: RaadslidPolitiek: Lokaal Belang
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2006 (12 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan van Dinther (LokaalBelang) 157 voorkeurstemmen.
   
Van 1970 tot 1974 was Jan van Dinther tevens lid van de gemeenteraad in Waalwijk.

Dhr. Sjors Slaats

Functie: RaadslidPolitiek: Groenlinksaf
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 24 dagen in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Sjors Slaats (Groenlinksaf) 107 voorkeurstemmen.

Sjors Slaats is lid van de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid (VNG).