Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Waalwijk (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 5 (41 resultaten)

Dhr. Ronald Bakker

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: december 2012 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ronald Bakker (VVD) heeft in zijn portefeuille: Economische zaken , Acquisitie bedrijventerreinen, Havens inclusief project Oostelijke insteekhaven, RKC, Coördinatie transities, Participatiewet-Wmo/AWBZ, Intergemeentelijke (operationele) samenwerking en het Parkmanagement/ Parkned. Ronald Bakker is wijkwethouder Waalwijk Zuid.

Bestuursperiode 2012-2014
Wethouder Ronald Bakker heeft in zijn portefeuille: WMO, P&O, sport, samenwerking, subsidies, ouderenbeleid en verantwoordelijk voor het sociaal-cultureel werk in de gemeente Waalwijk.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft wethouder Ronald Bakker 1366 voorkeurstemmen. Ronald Bakker is lijsttrekker van de VVD.
 
Van mrt 2010 tot december 2012 was Ronald Bakker gemeenteraadslid van de VVD in Waalwijk.

Ronald Bakker was voorzitter van de VVD-afdeling Waalwijk.

Dhr. Eric Daandels

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: oktober 2017 (3 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Ruimtelijke ordening , Monumentaal erfgoed, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Eric Daandels heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (o.a. 1e Zeine, landgoed Driessen, Hoefsvengebied, Deltaprogramma), Stedelijke vernieuwing-structuurvisie, Ontwikkeling locaties Waspik , Centrumontwikkeling Waspik en Sprang-Capelle, Vergunningverlening/ Regionale omgevingsdienst, Toerisme en recreatie, Grondbedrijf/bedrijventerreinen Ruimtelijke ordening en exploitaties, Gemeentelijk Vastgoed/Beheer en onderhoud, Monumentenbeleid/ archeologie, Nationaal park Loonse en Drunense Duinen, Milieu en natuur en landschap en Wijkwethouder Waspik .

Dhr. Hans Brekelmans

Functie: WethouderPolitiek: Lokaal Belang
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: april 2015 (2 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, Cultuur, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Hans Brekelmans (Lokaal Belang) heeft in zijn portefeuille: Onderwijs/passend onderwijs, Leerplicht –jeugdzorg ( na implementatie ca. 1-1-2015) – gezondheidszorg-kinderopvang, Maatschappelijk werk, ouderenbeleid, jeugd en jongerenbeleid, Samenlevingsopbouw /wijkgericht werken sociale component en coördinatie, Cultuur en archief, Sport, Centrumontwikkeling/coördinatie Waalwijk, Evenementen (exclusief vergunningen ), Projecten: verplaatsing Schoen en Ledermuseum, herontwikkeling schoollocaties Moller-Walewyc,, ontwikkeling Olympiazone en Wijkwethouder Waalwijk Noord.

Hans Brekelmans is loco-burgemeester.

Dhr. Jan van Groos

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Christenunie
Lijsttrekker Christenunie (2014)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2006 (11 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Landelijk gebied / Water / Natuur, Openbare werken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieakkoord 2014-2018
Wethouder Jan van Groos (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Openbare werken en afval, Verkeer, vervoer en waterstaat,
Beheer openbare ruimte/wijkgericht werken fysiek, Duurzaamheid en energiebesparing, Gemeentelijke dienstverlening/deregulering, Informatisering/automatisering, Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)/Project A59, Overdiepse Polder en de Uitvoering (fysiek openbaar gebied) van het project dorpsplein Sprang-Capelle.

Jan van Groos is wijkwethouder van Sprang Capelle en coördinerend waterwethouder in de gemeente Waalwijk.

Coalitieakkoord 2010-2014
Wethouder Jan van Groos heeft in zijn portefeuille: verkeer, vervoer, financien, duurzaamheid en verantwoordelijk voor het afvalbeleid in de gemeente Waalwijk.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Jan van Groos lijsttrekker van de ChristenUnie in de gemeente Waalwijk. Wethouder Jan van Groos heeft 581 voorkeurstemmen.

Jan van Groos is lid van de commissie Financiën (VNG).

In 2008 valt de coalitie en is Jan van Groos tijdelijk demissionair wethouder.

Mevr. Olga Mateijsen

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: oktober 2016 (1 jaar, 3 maanden in dienst)

Mevr. Yvette Ijpelaar-Alias

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Fractie Ijpelaar-Alias (2016-)
Politiek leider Fractie Ijpelaar-Alias
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2006 (11 jaar, 11 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot 21 juni 2016 is Yvette Ijpelaar raadslid voor de PvdA.
    
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Yvette Ijpelaar-Alias 291 voorkeurstemmen.

Dhr. Ramon van Bavel

Functie: RaadslidPolitiek: Lokaal Belang
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ramon van Bavel (LokaalBelang) 91 voorkeurstemmen.

Dhr. Peter Monsieurs

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Lijst Monsieurs (2017-)
Politiek leider Lijst Monsieurs
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: april 2002 (15 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: In januari 2018 geeft Peter Monsieurs aan dat hij als raadslid stopt bij de volgende verkiezingen (2018).

Tot 6 november 2017 is Peter Monsieurs raadslid voor LokaalBelang.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Peter Monsieurs (LokaalBelang) 196 voorkeurstemmen.

Eerder was Peter Monsieurs lid van het Plaatselijk Burger Initiatief (PBI).

Dhr. Richard Tiemstra

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter SGP
Politiek leider SGP
Lijsttrekker SGP (2010, 2014)
Oppositie, aantal zetels: 1

Werkzaamheden bij de Overheid:


Raadslid Richard Tiemstra is fractievoorzitter SGP Waalwijk, gemeente Waalwijk. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Richard Tiemstra lijsttrekker van SGP Waalwijk. In 2010 voerde Richard Tiemstra ook de verkiezingslijst van de SGP aan.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft lijsttrekker Richard Tiemstra 722 voorkeurstemmen.


Dhr. Richard Frodyma

Functie: RaadslidPolitiek: Lokaal belang
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: mei 2016 (1 jaar, 8 maanden in dienst)