Overheid in Noord-Brabant

Waterschap Aa en Maas (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 4 (33 resultaten)

Dhr. Jorin Aardoom

Functie: Ab-lidPolitiek: VVD
Aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2019 (6 maanden in dienst)

Dhr. Frans Biemans

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Ouderen Appèl - Hart voor Water (2019-)
Aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2019 (6 maanden in dienst)

Dhr. Rob Bots

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 9 maanden in dienst)
Aanverwant:1990 - 2000Dhr. Rob Bots, Raadslid, PvdA, gemeente 's Hertogenbosch (Den Bosch)

Dhr. Peter Brouwers

Functie: Ab-lidPolitiek: CDA
Aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 6 maanden in dienst)

Dhr. Gerard Claassen

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2019 (6 maanden in dienst)

Dhr. Ernest de Groot

Functie: Db-lidPolitiek: Politiek leider Water Natuurlijk
Lijsttrekker Water Natuurlijk (2008, 2015)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: januari 2005 (14 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Ernest de Groot heeft in zijn portefeuille: Alle waterschapsprojecten/- projectplannen Raam en Hertogswetering, Peelvenen, Waterkwaliteit landelijk gebied, Waterkwaliteit stedelijk gebied, Beleid beekherstel, Recreatie en recreatief medegebruik, Versterken vismigratie, Verdrogingsbestrijding en Regioportefeuille Boven Aa.

Ernest de Groot is de tweede loco Dijkgraaf bij het waterschap Aa en Maas.

Bestuursperiode 2009-2015
DB-bestuurslid Ernest de Groot heeft als portefeuille: Inrichting, beheer en onderhoud waterkeringen, Keur op de waterkeringen, Ontheffingenbeleid m.b.t. Keur waterkeringen , Opstellen, actueel houden en periodiek controleren leggers waterkering, Verdrogingsbestrijding, Waterberging en beekherstel (Districten Boven Aa en Raam), GGOR, Watertoets ruimtelijke plannen en verantwoordelijk voor de Recreatie / recreatief medegebruik & educatie (incl. cultuurhistorie) in het waterschap Aa en Maas.

Ernest de Groot is loco-dijkgraaf.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Ernest de Groot is genomineerd tot groenste politicus van Nederland.

Dhr. William de Kleijn

Functie: Ab-lidPolitiek: VVD
Aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2019 (6 maanden in dienst)

Dhr. Jos de Kleijne

Functie: Ab-lidPolitiek: Geborgden
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Lid van ongebouwd.

Dhr. Hans de Mare

Functie: Ab-lidPolitiek: PvdA
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2019 (6 maanden in dienst)

Mevr. Suzanne de Zoeten

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Suzanne de Zoeten is bestuurssecretaris van Water Natuurlijk.