Overheid in Noord-Brabant

Waterschap Brabantse Delta (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 4 (37 resultaten)

Dhr. Tiny Arts

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 8 maanden in dienst)

Mevr. Wieke Bonthuis

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Water Natuurlijk (2015-)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 8 maanden in dienst)

Dhr. Wiebo de Boer

Functie: Ab-lidPolitiek: Ons Water/Waterbreed
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: januari 2004 (14 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Kees de Jong

Functie: Db-lidPolitiek: Ongebouwd
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2016 (2 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2016-2018
DB-lid Kees de Jong heeft in zijn portefeuille: Verdrogingsbestrijding, Emissiebeheer, Grondwaterbeheer (beleid en uitvoering), GGOR, Beheer en onderhoud watersystemen (inclusief kwaliteit oppervlaktewateren), Beheer en onderhoud waterkeringen, Keur (oppervlaktewateren en keringen) inclusief ontheffingenbeleid met betrekking tot Keur oppervlaktewateren, Opstellen, actueel houden en periodiek controleren leggers waterkering, Baggeren, Opstellen, actueel houden en periodiek controleren beheersinstrumenten watersysteem (legger, beheerregister, toetsing), Muskusrattenbestrijding, Maaibeheer, Vaarwegenbeheer, Beregening en Beleid passieve kwaliteit oppervlaktewateren.

Kees de Jong is de 5e loco-dijkgraaf.

Mevr. Wendy de Koning-Bogers

Functie: Ab-lidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 8 maanden in dienst)

Dhr. Ger de Neve

Functie: Ab-lidPolitiek: Ons Water/Waterbreed
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 8 maanden in dienst)

Dhr. Kees Jan de Vet

Functie: DijkgraafPolitiek: CDAIn dienst sinds: september 2017 (1 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Toezicht en (integrale) handhavingToelichting: Bestuursperiode 2017-2019
Dijkgraaf Kees Jan de Vet heeft in zijn portefeuille: ·Bestuurlijke organisatie en verkiezingen, Personeel & organisatie (incl. georganiseerd overleg), bestuurlijke coördinatie van algemeen beleid, juridische zaken en bovenregionale onderwerpen, Calamiteitencoördinatie, Handhavingsbeleid (preventieve en repressieve handhaving), Klachtenafhandeling, Communicatie & educatie, Huisvesting, Samenwerking met Vlaanderen, KAM-zorg en beheer, Veiligheidsnormen (keringen, Deltaprogramma)- en beleid, Watertoets ruimtelijke plannen, Deltaprogramma Maas, Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta, Internationale samenwerking, Ambassadeur Maaswaterketen, Eigendommenbeheer en grondverwerving.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf juli 2017 is Kees Jan de Vet bestuurslid bij de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

Mevr. CÚcile Franssen

Functie: Db-lidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: februari 2018 (10 maanden in dienst)

Dhr. Mart Gosens

Functie: Ab-lidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2018 (10 maanden in dienst)

Mevr. Anne-Marie Hagenaars

Functie: Communicatieadviseur / perswoordvoerderIn dienst sinds: juli 2010 (8 jaar, 5 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Anne-Marie Hagenaars is communicatieadviseur van het project Overdiepse Polder bij het waterschap Brabantse Delta.
Aanverwant:2013 - heden Mevr. Anne-Marie Hagenaars, Hoofdafdeling, Provincie Noord-Brabant