Overheid in Noord-Brabant

Waterschap Brabantse Delta (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 4 (36 resultaten)

Dhr. Tiny Arts

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 29 dagen in dienst)

Mevr. Wieke Bonthuis

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Water Natuurlijk (2015-)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 29 dagen in dienst)

Dhr. Wiebo de Boer

Functie: Ab-lidPolitiek: Ons Water/Waterbreed
Coalitie, aantal zetels: 7


Dhr. Kees de Jong

Functie: Db-lidPolitiek: Ongebouwd
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2016 (11 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2016-2018
DB-lid Kees de Jong heeft in zijn portefeuille: Verdrogingsbestrijding, Emissiebeheer, Grondwaterbeheer (beleid en uitvoering), GGOR, Beheer en onderhoud watersystemen (inclusief kwaliteit oppervlaktewateren), Beheer en onderhoud waterkeringen, Keur (oppervlaktewateren en keringen) inclusief ontheffingenbeleid met betrekking tot Keur oppervlaktewateren, Opstellen, actueel houden en periodiek controleren leggers waterkering, Baggeren, Opstellen, actueel houden en periodiek controleren beheersinstrumenten watersysteem (legger, beheerregister, toetsing), Muskusrattenbestrijding, Maaibeheer, Vaarwegenbeheer, Beregening en Beleid passieve kwaliteit oppervlaktewateren.

Kees de Jong is de 5e loco-dijkgraaf.

Dhr. Ger de Neve

Functie: Ab-lidPolitiek: Ons Water/Waterbreed
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 29 dagen in dienst)

Mevr. Cécile Franssen

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter VVD
Coalitie, aantal zetels: 4

Werkzaamheden bij de Overheid:
Cecile Franssen is fractievoorzitter VVD, Brabantse Delta.

Mevr. Anne-Marie Hagenaars

Functie: Communicatieadviseur / perswoordvoerderIn dienst sinds: juli 2010 (6 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Anne-Marie Hagenaars is communicatieadviseur van het project Overdiepse Polder bij het waterschap Brabantse Delta.
Aanverwant:2013 - heden Mevr. Anne-Marie Hagenaars, Hoofdafdeling, Provincie Noord-Brabant

Dhr. Huub Hieltjes

Functie: Db-lidPolitiek: Politiek leider VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2009 (8 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zakenToelichting: Waarnemend Dijkgraaf bij Waterschap Brabantse Delta.

Bestuursperiode 2015-2019
Bestuurslid Huub Hieltjes heeft in zijn portefeuille: Ruimte voor de Rivier (Volkerak Zoommeer), Project watervoorziening Roode Vaart en de Uitvoeringsprojecten nieuwbouw, verbetering en inrichting regionale waterkeringen (in het hele gebied). Tevens heeft Huub Hieltjes projecten in Woensdrecht, Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen, Halderberge, Moerdijk inzake: Inrichtingsplannen, Waterberging en beek- en kreekherstel, Gemeentelijke waterketen, rioleringsplannen/IBA's), Gemeentelijke waterplannen en uitvoeringsplannen, Overdracht stedelijk waterbeheer, Afkoppeling bestaand stedelijk gebied, Inrichting evz's en natuurvriendelijke oevers, Optimalisatie Afvalwater Systemen en Doelmatige Afvalwaterketen West-Brabant (Waterkring West).

Huub Hieltjes is de tweede locodijkgraaf bij de Brabantse Delta.

Bestuursperiode 2009-2015
Bestuurslid Huub Hieltjes heeft als portefeuille: Inrichtingsplannen, Waterberging en beek- en kreekherstel, Gemeentelijke waterketen (rioleringsplannen/IBA’s), Gemeentelijke waterplannen en uitvoeringsplannen, Overdracht stedelijk waterbeheer, Afkoppeling bestaand stedelijk gebied, Inrichting evz’s en natuurvriendelijke oevers en verantwoordelijk voor de Optimalisatie van de Afvalwater Systemen in het waterschap Brabantse Delta.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2017 is Huub Hieltjes waarnemend dijkgraaf.
    
In 2015 is Huub Hieltjes formateur bij de coalitie-onderhandelingen.

Dhr. Simon Hofstra

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: september 2013 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Simon Hofstra is projectmanaager voor de Overdiepse Polder bij het waterschap Brabantse Delta.

Dhr. Huibert Knook

Functie: Ab-lidPolitiek: Ongebouwd
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2016 (11 maanden in dienst)